Economie, Handel & Administratie

Medewerker secretariaat en receptie

BOL

Dit kun je doen na je studie

Als medewerker secretarieel en receptie werk je veel met teksten. Je schrijft brieven en mails. Je typt documenten uit. Verder doe je veel praktische dingen, zoals bezoekers ontvangen, de telefoon aannemen, de agenda bijhouden, afspraken maken, kopiëren en de post afhandelen. Ook houd je het archief goed bij. Je bent echt de steunpilaar van de afdeling. Als je zoveel taken hebt, moet je natuurlijk soms ‘nee’ durven zeggen. Je ziet snel welke taak belangrijk is en dus als eerste gedaan moet worden. Je werkt in allerlei organisaties. Immers, bijna in elk bedrijf zijn wel een secretariaat, receptie en administratie.

Wil je contact met de studentenadministratie van deze opleiding, dan bel je naar 026 3129300. Dit is het telefoonnummer van de locatie Middachtensingel waar het kantoor van de studentenadministratie is.

25150, Ondersteunende administratieve beroepen (Medewerker secretariaat en receptie)

Niveau 2

Basisberoepsopleiding
Een basisberoepsopleiding bereidt je voor om uitvoerende werkzaamheden te doen.

De BOL-opleiding duurt 2 jaar.

Toelating

Wettelijke toelatingsvoorwaarden

Om een basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) te volgen, moet je voldoen aan een van de volgende voorwaarden:

  • je hebt een diploma lbo, vbo, vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg, vmbo theoretische leerweg, mavo , mavo-vbo of vmbo gemengde leerweg.
  • je hebt een diploma entreeopleiding of basisberoepsopleiding (mbo niveau 2).
  • je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen. Of je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Een intakegesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

Het is handig/wenselijk als je tegen stress kunt en een dienstverlenende instelling hebt.

Wat je verder nog wilt weten

Dit is een BOL-opleiding. De opleiding duurt twee jaar. De BOL-opleiding gaat uit van 60% van de tijd les op school en 40% in de praktijk (stage). Je krijgt grotendeels les in een kantoorsimulatie.

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent. 

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden.  

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, Rekenen, Engels en Loopbaan & Burgerschap. 

Welke algemene onderdelen volg je, die helemaal gericht zijn op jouw latere beroep?

  • Het uitvoeren van ondersteunende receptie- en secretariaatswerkzaamheden 
  • Het uitvoeren van ondersteunende administratieve werkzaamheden
  • Het uitvoeren van ondersteunende logistieke en facilitaire werkzaamheden

Wat komt er aan bod in het profieldeel?

  • Zakelijke correspondentie

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.

Als je een keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.
We bieden de volgende keuzedelen aan:

  • Digitale vaardigheden basis
  • Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2)
  • Doorstroom naar niveau 3 secretarieel

Lees meer over keuzedelen

Rijn IJssel zet zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden.
Er zijn enkele maatregelen doorgevoerd, waardoor de kosten lager zullen zijn dan het prijspeil aangeeft. Zo betaal je voortaan de uitgeversadviesprijs voor boeken en vraagt Rijn IJssel onder andere geen bijdrage meer voor praktijkmaterialen, masterclasses, workshops of eendaagse excursies.

Lesgeld per jaar - BOL

Voor schooljaar 2020-2021 heeft de minister van OCW het lesgeld (als je op 1 augustus 2020 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1202,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2019-2020)

Leerjaar 1  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 350,00
Aanvullende voorzieningen  
Geen  
Leerjaar 2  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 125,00
Aanvullende voorzieningen  
Geen  

Na deze opleiding kun je doorstromen naar de niveau 3-opleiding Secretaresse.

Actueel

Studente beloond voor eerdere prestatie in de categorie Ondernemer retail tijdens Skills Heroes in Leeuwarden.