Economie, Handel & Administratie

Verkoopspecialist retail

BOL / BBL

Dit kun je doen na je studie

De verkoopspecialist werkt in een winkel. Als verkoopspecialist kun je goed met klanten omgaan en weet je alles van de artikelen die in de winkel worden verkocht. Je kunt werken in verschillende soorten winkels, zoals een boekwinkel, cd/dvd-zaak, juwelier, drogisterij-parfumerie, bouwmarkt, tuincentrum, muziekwinkel, hobbyzaak of speelgoedzaak. Als er iemand weet hoe je een artikel het best kunt verkopen, dan is het de verkoopspecialist. In ieder geval ben jij de expert en kun jij de klanten als de beste adviseren. De verkoopspecialist heeft een professionele en commerciële instelling en is gericht op het verlenen van service en diensten aan de klant.

Om een indruk te krijgen van jouw werkzaamheden na deze opleiding bekijk je deze korte video.

25155, Advies en leiding in de verkoop (Verkoopspecialist)

Niveau 3

Vakopleiding
Je leert hier werkzaamheden zelfstandig uit te voeren.

Zowel de BOL- als de BBL-opleiding duurt 2 jaar.

Bekijk alle details van de BBL-opleiding in deze studiegids.

Toelating

Wettelijke toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot een vakopleiding (niveau 3), heb je een van de volgende diploma’s nodig:

 • kaderberoepsgerichte leerweg: een diploma voor lbo, vbo of vmbo;
 • theoretische leerweg: een diploma voor mavo of vmbo;
 • gemengde leerweg: een diploma mavo-vbo of vmbo;
 • basisberoepsopleiding: een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2);
 • een bewijs dat u de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed heeft doorlopen;
 • een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Een intakegesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

Het diploma Verkoper geeft ook toegang tot deze opleiding.

Aanvullend

We adviseren je om je aan te melden voor deze opleiding als je een voldoende hebt voor economie of wiskunde.

Voor een optimale dienstverlening en adequate afronding van je aanmelding, raden wij je aan om je voor 1 april 2018 aan te melden. ‘Begin op tijd, dan krijg je achteraf geen spijt.’

Wij juichen toe als ouders actief betrokken zijn bij de studiekeuze van hun zoon/dochter en gaan graag met ouders in gesprek over ons onderwijs. Daarom organiseren wij gedurende het schooljaar open dagen/avonden. 

Wat je verder nog wilt weten

Basisjaar Business & Retail

Het eerste jaar van de opleiding Verkoopspecialist Retail is een basisjaar waarin alle aspecten van verkoopspecialist, ondernemer en filiaalmanager aan de orde komen. Zo krijg je inzicht in wat de verschillende vakgebieden inhouden. Aan het einde van het eerste leerjaar krijg je een bindend advies over je studievoortgang.

Dit advies kan zijn de opleiding:

 • verkoopspecialist niveau 3, een eenjarige opleiding;  
 • manager retail niveau 4, een tweejarige opleiding. 

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent.

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

 

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden.  

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, Rekenen, Engels  en Loopbaan & Burgerschap. 

Wat leer je onder meer, helemaal gericht op jouw latere beroep? (profieldeel)

 • Verkoopgesprekken voeren
 • Productpresentatie uitvoeren
 • Klanten service verlenen
 • Goederen- en geldstromen analyseren
 • Kassa bedienen
 • De theorie en praktijk van het online winkelen
 • De basis van een eigen winkel opzetten

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie. Engels is een verplicht keuzedeel vanwege het belang van deze taal voor de uitoefening van een beroep in de retail en een eventuele doorstroom naar een niveau 4-opleiding. De overige keuzedelen zijn in ontwikkeling.

BOL-opleiding

Lesgeld per jaar

Voor schooljaar 2017-2018 heeft de minister van OCW het lesgeld (als je op 1 augustus 2017 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1137,00 per cursusjaar.

BBL-opleiding

Cursusgeld per jaar

Voor schooljaar 2017-2018 heeft de minister van OCW het cursusgeld (als je op 1 augustus 2017 18 jaar of ouder bent) voor de BBL-opleidingen op niveau Entree en niveau 2 wettelijk vastgesteld op € 236,00 per cursusjaar. Voor BBL-opleidingen op niveau 3 en 4 is het cursusgeld vastgesteld op € 573,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2017-2018)

Leerjaar 1  BOL  BBL
Benodigde leermiddelen    
Boeken/licenties/readers € 385,00  € 385,00
Aanvullende voorzieningen     
Excursies € 50,00   
Laptop facultatief    
Businesslunch € 15,00  
Leerjaar 2    
Boeken/licenties/readers € 65,00  € 65,00
Aanvullende voorzieningen    
Excursies € 50,00  

Na de opleiding Verkoopspecialist mbo-niveau 3 kan je doorstromen naar een 1-jarige opleiding op niveau 4, bijvoorbeeld naar de opleiding Manager Retail niveau 4.

Welke leerweg past bij jou?

Beroeps Opleidende Leerweg

2 jarige opleiding

60% op school

Locatie
Middachtensingel, Arnhem
Stage
Stage (beroepspraktijkvorming) is een wezenlijk onderdeel van je opleiding. Om je opleiding af te kunnen ronden, loop je stage bij erkende leerbedrijven. Een erkend leerbedrijf kun je onder andere vinden op de site www.stagemarkt.nl.
Aanmelden
Beroeps Begeleidende Leerweg

2 jarige opleiding

20% op school

Locatie
Veluwestraat, Arnhem
Toelating
Voor toelating is het naast de andere voorwaarden nodig dat je een (onbetaalde) baan hebt bij een erkend leerbedrijf. Een erkend leerbedrijf kun je onder andere vinden op de site www.stagemarkt.nl.
Aanmelden