Economie, Handel & Administratie

Verkoopspecialist sport

BOL

Dit kun je doen na je studie

Als verkoopspecialist sport adviseer je klanten in een sportwinkel welke materialen ze nodig hebben om een bepaalde sport uit te oefenen. Je passie voor de sport breng je op de mensen over. Je weet alles over de artikelen die in de winkel worden verkocht en bent op de hoogte van de nieuwste innovaties in de sportbranche.

Omdat je zo veel van het verkoopvak en de artikelen weet, begeleid je je collega’s bij het verkopen. Ook geef je advies aan je leidinggevende over hoe er meer verkocht kan worden. Je doet voorstellen voor de inrichting van de sportafdeling, de artikelen die verkocht worden of verkoopacties. Verder neem je klachten aan en handelt ze af, bedien je de kassa, bestel en presenteer je artikelen en zorg je samen met je collega’s voor een nette en schone winkel.

 

Om een indruk te krijgen van jouw werkzaamheden na deze opleiding bekijk je deze korte video.

25153, Advies en leiding in de verkoop (Eerste verkoper)

Niveau 3

Vakopleiding
Je leert hier werkzaamheden zelfstandig uit te voeren.

Deze BOL-opleiding duurt 2 jaar.

Bekijk alle details van deze opleiding in de studiegids.

Toelating

 

Wettelijke toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot een vakopleiding (niveau 3), heb je een van de volgende diploma’s nodig:

 • kaderberoepsgerichte leerweg: je hebt een diploma voor lbo, vbo of vmbo;
 • theoretische leerweg: je hebt een diploma voor mavo of vmbo;
 • gemengde leerweg: je hebt een diploma mavo-vbo of vmbo;
 • basisberoepsopleiding: je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2);
 • je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen;
 • je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Een intakegesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

Het is handig als je economie in je vakkenpakket hebt. 

Aanmelden ná 1 april voor schooljaar 2018-2019

Wil jij komend schooljaar een mbo-opleiding volgen en heb jij je nog niet aangemeld? Doe dat dan alsnog. Als je je aanmeldt moet je over de juiste vooropleiding beschikken en deelnemen aan verplichte intakeactiviteiten.

Heb je vragen? Het Studie Informatiepunt beantwoordt ze graag!

Wat je verder nog wilt weten

Dit is een BOL-opleiding. Dat betekent dat je zo'n 60% van de tijd les krijgt op school en 40% in de praktijk bezig bent. Je kunt op school ongeveer 49 lessen van een halfuur in de week verwachten. 

De opleiding duurt 3 jaar, maar studenten die hard werken kunnen de opleiding ook in 2,5 jaar doen. Ieder jaar loop je stage in een sportwinkel. 

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent. 

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Variatie aan sporten

Je maakt in je opleiding kennis met een grote variatie aan sporten die je ook actief beoefend en waarvan je de achtergronden leert kennen. Voor alle duidelijkheid: dit is geen opleiding waarin je tot sportleider of sportcoördinator wordt opgeleid. Daarvoor verwijzen we je door naar CIOS Arnhem.

In het eerste leerjaar maak je onder leiding van specialisten kennis met diverse sporten onder meer: 

 • atletiek
 • running 
 • mountainbike 
 • golf
 • tennis
 • voetbal
 • fitness
 • zaalsporten

 

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden. Daarnaast beoefenen we elke vijf weken een andere sport om zo beter advies te kunnen geven aan onze klanten.  

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, Rekenen, Engels en Loopbaan & Burgerschap. 

Wat zit er in het profieldeel?

 • Verkoop en advies aan klanten
 • Productkennis
 • Winkelpresentatie
 • Voorraad en sales
 • Marketing en economie

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen.

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie. De keuzedelen zijn nog in ontwikkeling.

Rijn IJssel zet zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden.
Voor het schooljaar 2018-2019 zijn enkele maatregelen doorgevoerd, waardoor de kosten lager zullen zijn dan het prijspeil voor 2017-2018 aangeeft. Zo betaal je voortaan de uitgeversadviesprijs voor boeken en vraagt Rijn IJssel onder andere geen bijdrage meer voor praktijkmaterialen, masterclasses, workshops of eendaagse excursies.

Lesgeld per jaar - BOL

Voor schooljaar 2018-2019 heeft de minister van OCW het lesgeld (als je op 1 augustus 2018 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1155,00 per cursusjaar.

Overige kosten

Naast de wettelijke kosten betaal je voor boeken, readers en licenties. Dit is een bedrag van ongeveer 700 euro, waarbij het grootste gedeelte in leerjaar 1 betaald moet worden. Gedurende het jaar komt er een exact overzicht van de kosten en dat zal afhankelijk zijn van de prijzen van de boeken. Daarnaast maken wij jaarlijks een aantal excursies; de kosten hiervoor worden tijdens het schooljaar bekend gemaakt en zijn afhankelijk van de activiteit.

Als je je diploma hebt behaald, kun je door naar de opleiding Ondernemer-vakman, een eenjarig traject op mbo-niveau 4 waarin je het ondernemersdiploma kunt behalen. Daarnaast kun je met een niveau 3-opleiding altijd doorstromen naar een niveau 4-opleiding.

Actueel

Tijdens de Skills Heroes 'The Finals' hebben de studenten van Rijn IJssel een geweldig resultaat neergezet en zijn naar huis gegaan met twee keer goud,...