Economie, Handel & Administratie

Verkoper

BOL / BBL

Dit kun je doen na je studie

Om een goede verkoper te zijn, draait alles om een goed contact met de klant. Je moet ook deskundig advies kunnen geven. Jij geeft de klanten het gevoel dat ze koning of koningin zijn in jouw winkel. Zo zorg je ervoor dat de klant tevreden met de aankoop naar huis gaat. Ook voer je zelf een aantal verkooptaken uit. Denk hierbij aan het voeren van verkoopgesprekken, het aannemen en afhandelen van klachten, het bedienen van de kassa, het bestellen en presenteren van artikelen en het schoonhouden van de winkel. Daarnaast zorg je als verkoper voor een snelle en doeltreffende verwerking van de goederen die geleverd worden. Je slaat de goederen op een juiste manier op in het magazijn en je vult de voorraad in de winkel aan. Je bouwt artikelpresentaties op. Je zorgt ervoor dat de winkel steeds schoon en opgeruimd is, zodat de klant zich welkom voelt.

25167, Verkoop (Verkoper)

Niveau 2

Basisberoepsopleiding
Een basisberoepsopleiding bereidt je voor om uitvoerende werkzaamheden te doen.

Zowel de BOL- als de BBL-opleiding duurt 2 jaar.

Toelating

 

Wettelijke toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot de basisberoepsopleiding (mbo niveau 2), heb je een van de volgende diploma’s nodig:

 • basisberoepsgerichte leerweg of kaderberoepsgerichte leerweg: je hebt een diploma lager beroepsonderwijs (lbo), voorbereidend beroepsonderwijs (vbo) of voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo);
 • theoretische leerweg: je hebt een mavo-diploma of vmbo-diploma;
 • gemengde leerweg: je hebt een diploma mavo-vbo of een vmbo-diploma;
 • je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen;
 • je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling;
 • entreeopleiding: je hebt een diploma entreeopleiding.

 

Een intakegesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

Aanvullend
Wij juichen het toe als ouders actief betrokken zijn bij de studiekeuze van hun zoon/dochter en gaan graag met ouders in gesprek over ons onderwijs. Daarom organiseren wij gedurende het schooljaar open dagen

Wat je verder nog wilt weten

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent. 

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden.  

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, Rekenen, Engels  en Loopbaan & Burgerschap. 

Wat leer je onder meer, helemaal gericht op jouw latere beroep? (profieldeel)

 • Met klanten omgaan
 • Goederen ontvangen en opslaan
 • Goederen verkoopklaar maken
 • Schoonmaken en opruimen van winkel en magazijn
 • Artikelen controleren en aanvullen 
 • Artikelpresentaties opbouwen
 • (Online) bestellingen aannemen en verwerken
 • Verkoopgesprekken voeren
 • Kassawerkzaamheden verrichten
 • Deelnemen aan werkoverleg

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie. Engels is een verplicht keuzedeel vanwege het belang van deze taal voor de uitoefening van een beroep in de retail.

Als je een keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.
We bieden de volgende keuzedelen aan:

 • Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2)
 • Mode (geschikt voor niveau 2)
 • Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 2
 • Supermarkt (geschikt voor niveau 2)
 • Engels in de beroepscontext A2
 • Engels A2/B1

Lees meer over keuzedelen

Rijn IJssel zet zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden.
Er zijn enkele maatregelen doorgevoerd, waardoor de kosten lager zullen zijn dan het prijspeil aangeeft. Zo betaal je voortaan de uitgeversadviesprijs voor boeken en vraagt Rijn IJssel onder andere geen bijdrage meer voor praktijkmaterialen, masterclasses, workshops of eendaagse excursies.

Lesgeld per jaar - BOL

Voor schooljaar 2019-2020 heeft de minister van OCW het lesgeld (als je op 1 augustus 2019 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1168,00 per cursusjaar.

Cursusgeld per jaar - BBL

Voor schooljaar 2019-2020 heeft de minister van OCW het cursusgeld (als je op 1 augustus 2019 18 jaar of ouder bent) voor de BBL-opleidingen op niveau Entree en niveau 2 wettelijk vastgesteld op € 243,00 per cursusjaar. Voor BBL-opleidingen op niveau 3 en 4 is het cursusgeld vastgesteld op € 588,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2018-2019)

Leerjaar 1 BOL  BBL
Benodigde leermiddelen    
Boeken/licenties/readers € 335,00  € 335,00 
Aanvullende voorzieningen    
Excursies 30,00   
Leerjaar 2    
Benodigde leermiddelen    
Boeken/licenties/readers (afhankelijk van keuzedeel) € 235,00- € 265,00 € 235,00
Aanvullende voorzieningen    
Excursies 30,00   

Na de opleiding Verkoper mbo-niveau 2 kun je doorstromen naar bijvoorbeeld de opleiding Verkoopspecialist Retail niveau 3 (BOL of BBL) en soms naar een niveau-4-opleiding.

Welke leerweg past bij jou?

Beroeps Opleidende Leerweg

2 jarige opleiding

60% op school

Stage
Stage (beroepspraktijkvorming) is een wezenlijk onderdeel van je opleiding. Om je opleiding af te kunnen ronden, loop je stage bij erkende leerbedrijven. Een erkend leerbedrijf kun je onder andere vinden op de site www.stagemarkt.nl.
Aanmelden
Beroeps Begeleidende Leerweg

2 jarige opleiding

20% op school

Toelating
Voor toelating is het, naast de andere voorwaarden nodig, dat je een (onbetaalde) baan hebt bij een erkend leerbedrijf. Een erkend leerbedrijf kun je onder andere vinden op de site www.stagemarkt.nl.
Aanmelden

Actueel

Erkend certificaat voor Rijn IJssel-opleidingen in de modedetailhandel in Arnhem