Entree opleidingen mbo-opleidingen

Nog geen diploma, toch een opleiding

Als je nog geen diploma hebt van het voortgezet onderwijs of je komt van het praktijkonderwijs, dan kun je bij Rijn IJssel een Entree opleiding volgen. Deze opleiding bereidt je voor op de arbeidsmarkt of op doorstroming naar een mbo niveau 2 opleiding. De opleiding duurt 1 jaar. Wil je in september 2021 starten met een Entree opleiding? Meld je dan op tijd aan: check hieronder de link.

Entree-opleiding

Een Entree-opleiding bereidt jou voor op assisterende functies op de arbeidsmarkt. Als je voor een BOL-traject kiest (Beroeps Opleidende Leerweg), dan is een groot deel van de opleiding op school (theorie en praktijk) en een deel van de opleiding is stage. Als je al werkt, kun je ook de Entree-opleiding volgen. Dan kies je voor een BBL-traject (Beroeps Begeleidende Leerweg). In dat geval combineer je je baan met school. Je bent in dienst van een erkend leerbedrijf.

Informatiegids BPV

Nieuw bij Entree!
Praktijkleren met mbo entree praktijkverklaring

Meld je op tijd aan
https://www.rijnijssel.nl/mbo-opleidingen/aanmelding-en-inschrijving/

Lees hieronder verder voor nog meer informatie.

Voor wie is Entree-onderwijs bedoeld?

 • Studenten die op 1 augustus van het te volgen schooljaar 16 jaar of ouder zijn.
 • Studenten die instromen vanuit het voortgezet onderwijs zonder diploma en niet meer volledig leerplichtig zijn.
 • Studenten die onvoldoende vooropleiding hebben voor een opleiding op niveau 2.

Extra voorwaarde

Woon je in Arnhem of de directe omgeving? En wil je een BOL-opleiding van Entree volgen? Dan zien wij jouw aanmelding graag tegemoet! Het gaat om iedereen die woont in:

 1. Arnhem
 2. Didam
 3. Duiven
 4. Lingewaard
 5. Overbetuwe
 6. Renkum
 7. Rheden
 8. Rozendaal
 9. Westervoort
 10. Zevenaar

Woon je in een andere plaats/gemeente, dan verwijzen we je door naar een roc in je eigen regio.

Persoonlijke begeleiding

Om een Entree-opleiding te kunnen volgen, is het belangrijk dat je gemotiveerd bent en dat je in staat bent om naar school te komen en onderwijs te volgen. Er wordt veel van jou gevraagd, maar natuurlijk ondersteunen wij je. De Entree-opleiding heeft een strakke structuur en je krijgt persoonlijke begeleiding waarbij we jouw vorderingen en resultaten goed volgen.

Jezelf ontwikkelen terwijl je al werkt?

Als je al werkt, maar je wilt je graag verder ontwikkelen, kun je bij ons een BBL Entree-opleiding volgen. Je moet 610 uur per schooljaar bij een erkend leerbedrijf werken. Door weer naar school te gaan vergroot je jouw inzetbaarheid in het werk. Dat is zowel voor jou als je werkgever goed nieuws.

Partners in leren

Gemeenten
We werken nauw samen met andere scholen, bedrijven, maatschappelijke instellingen en gemeenten voor een goede integratie en aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt. We overleggen met de gemeente Arnhem, het Werkgeversservicepunt, het jongerenloket en het leerwerkloket om een doorlopende lijn op te zetten.

Scholen
Naast de afstemming met de gemeente is er ook afstemming met het voortgezet onderwijs en praktijkonderwijs uit de regio. Hoe geven we samen vorm aan een doorlopende leerlijn? En welke risico’s brengt dit mogelijk met zich mee? Ook willen we met elkaar helder hebben voor welke leerlingen doorstroom geen goede optie is.

Activerend werk

Om de kans op werk voor mensen met een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt te vergroten, werken we samen met zorginstellingen, bedrijfsleven, vrijwilligersorganisaties en de gemeente aan activerend werk. Bij activerend werk worden mensen stap voor stap begeleid naar werk of naar een vorm van dagbesteding die het beste bij hen past.

Actueel

Deze maandagmiddag gaan de studenten op de Rijn IJssel-locatie aan de Alexanderstraat op speeddate met consulenten van de gemeente Arnhem, RSD de Liemers,...