Entree mbo-opleidingen

Nog geen diploma, toch een opleiding

Als je nog geen diploma hebt van het voortgezet onderwijs of je komt van het praktijkonderwijs, dan kun je bij Rijn IJssel een Entree-opleiding volgen. Deze opleiding bereidt je voor op de arbeidsmarkt of op doorstroming naar een mbo-niveau 2 opleiding. De opleiding duurt 1 jaar.

De opleiding bereidt je voor op assisterende functies op de arbeidsmarkt. Als je voor een BOL-traject kiest (Beroeps Opleidende Leerweg), krijg je een groot deel van de opleiding les op school en een klein deel in de praktijk (stage). Als je al werkt, kun je ook de Entree-opleiding volgen. Dan kies je voor een BBL-traject (Beroeps Begeleidende Leerweg). In dat geval combineer je je baan met school. Je bent in dienst bent van een erkend leerbedrijf.

Voor wie?

  • Studenten die instromen vanuit het voortgezet onderwijs zonder diploma en niet meer volledig leerplichtig zijn.
  • Studenten die onvoldoende vooropleiding hebben voor een opleiding op niveau 2.
  • Studenten die instromen vanuit een praktijkschool en van deze school een positief advies meekrijgen om de opleiding op niveau 1 te volgen.
  • Studenten die op 1 augustus van het te volgen schooljaar 16 jaar of ouder zijn.
  • Werkenden van minimaal 18 jaar die zich verder willen ontwikkelen.

Persoonlijke begeleiding

Om een Entree-opleiding te kunnen volgen, is het belangrijk dat je gemotiveerd bent en dat je in staat bent om naar school te komen en onderwijs te volgen. Er wordt veel van jou gevraagd, maar natuurlijk ondersteunen wij je. De Entree-opleiding heeft een strakke structuur en je krijgt persoonlijke begeleiding waarbij we jouw vorderingen en resultaten goed volgen.

Jezelf ontwikkelen terwijl je al werkt?

Als je al werkt, maar je wilt je graag verder ontwikkelen, kun je bij ons een BBL Entree-opleiding volgen. Je moet dan minimaal 18 jaar zijn en 610 uur per schooljaar bij een erkend leerbedrijf werken. Door weer naar school te gaan vergroot je jouw inzetbaarheid in het werk. Dat is zowel voor jou als je werkgever goed nieuws.

Partners in leren

Gemeenten
We werken nauw samen met andere scholen, bedrijven, maatschappelijke instellingen en gemeenten voor een goede integratie en aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt. We overleggen met de gemeente Arnhem, het werkgeversservicepunt, het jongerenloket en het leerwerkloket om een doorlopende lijn op te zetten.

Scholen
Naast de afstemming met de gemeente is er ook afstemming met het voorgezet onderwijs en praktijkonderwijs uit regio. Hoe geven we samen vorm aan een doorlopende leerlijn? En welke risico’s brengt dit mogelijk met zich mee? Ook willen we met elkaar helder hebben voor welke leerlingen doorstroom geen goede optie is.

Activerend werk

Om de kans op werk voor mensen met een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt te vergroten, werken we samen met zorginstellingen, bedrijfsleven, vrijwilligersorganisaties en de gemeente aan activerend werk. Bij activerend werk worden mensen stap voor stap begeleid naar werk of naar een vorm van dagbesteding die het beste bij hen past.