Entree opleidingen

Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie

BOL / BBL

Dit kun je doen na je studie

Binnen deze Entree-opleiding word je opgeleid tot assistent horeca, voeding of voedingsindustrie. Je voert eenvoudige taken uit in de voedingsindustrie, de horeca of de sector brood- en banket.

In de horeca werk je in uiteenlopende bedrijven, zoals een restaurant, een zalencomplex, een fastfood onderneming of een cateringbedrijf. In de sector brood en banket werk je bij een brood- of banketbakkerij of bij een patisserie.

Je assisteert bij de productie, verwerking en verpakking van voedingsmiddelen. Je werkt hygiënisch en hebt aandacht voor de kwetsbaarheid en bederfelijkheid van voedingsmiddelen. Ook ga je op een correcte wijze om met leveranciers en chauffeurs.

Je werkt in een uitvoerende rol en volgt instructies op van een leidinggevende of ervaren collega. Je bent verantwoordelijk voor je eigen werk en werkt volgens procedures en protocollen. Je doet routinematig werk onder begeleiding. Je hebt algemene basiskennis en bezit basisvaardigheden om je werk in de voedingsmiddelenproductie te kunnen doen. Hierbij houd je de kwaliteitseisen in de gaten.

Bekijk hier een algemene video over deze opleiding.

25252, Assistent Horeca, Voeding of Voedingsindustrie

Entree

Entreeopleiding
Een entreeopleiding bereidt je voor op de arbeidsmarkt of op doorstroming naar een mbo-2-opleiding.

Voor deze opleiding kun je ook tussentijds instromen in januari als er voldoende belangstelling is.

Zowel de BOL als BBL-opleiding duurt 1 jaar

Toelating

 • Voor de BOL-opleiding geldt: je bent (op 1 augustus van het te volgen schooljaar) minstens 16 jaar
 • Voor de BBL-opleiding geldt: je hebt een (on)betaalde baan van minstens 20 uur per week bij een erkend leerbedrijf. Heb je die niet dan moet je die binnen drie maanden met onze hulp vinden.
 • Je hebt geen (vo)diploma
 • Je bent in staat het volledig aangeboden onderwijsprogramma te volgen

Meld je op tijd aan

Alleen als jouw aanmelding op tijd en volledig ingevuld in ons bezit is, heb je garantie op plaatsing. Je moet natuurlijk wel ook aan de wettelijke voorwaarden voldoen. Belangrijke data vind je hier.

Extra

Woon je in Arnhem of de directe omgeving? En wil je een BOL-opleiding van Entree volgen? Dan zien wij jouw aanmelding graag tegemoet! Het gaat om iedereen die woont in:

 1. Arnhem
 2. Didam
 3. Duiven
 4. Lingewaard
 5. Overbetuwe
 6. Renkum
 7. Rheden
 8. Rozendaal
 9. Westervoort
 10. Zevenaar

Woon je in een andere plaats/gemeente, dan verwijzen we je door naar een roc in je eigen regio.

Intake

Na je aanmelding word je opgeroepen voor een intakegesprek waarin de procedure wordt toegelicht. Voor de BBL-opleiding moet je jouw arbeids- of vrijwilligerscontract meenemen naar het intakegesprek, als je dat contract al hebt. Als je de intakeprocedure hebt doorlopen en de benodigde documenten hebt ingeleverd, volgt de administratieve intake. Hierin wordt de onderwijsovereenkomst en bijlage(n) toegelicht en worden afspraken vastgelegd en ondertekend. Wanneer je nog geen 18 jaar bent moet een ouder/voogd de documenten ondertekenen.

Bindend studieadvies

Binnen 4 maanden na de start van de opleiding, krijg je een studieadvies. Dit studieadvies is gebaseerd op jouw ontwikkeling in de eerste 3 leereenheden en de studievoortgangsgesprekken die jij met jouw loopbaancoach hebt gehad. Bij onvoldoende ontwikkeling op het gebied van participatie, houding en capaciteit krijg je een bindend studieadvies met als gevolg dat je de entreeopleiding moet verlaten. Hoe dit precies werkt wordt in de lessen uitgelegd.

Het onderwijsteam ondersteunt, stimuleert en coacht jou om ervoor te zorgen dat jij je zo goed mogelijk kan ontwikkelen.

Wat je verder nog wilt weten

De opleiding duurt in principe één jaar en wordt zoveel mogelijk praktisch aangeboden. Je krijgt een vast aanspreekpunt, de studieloopbaanbegeleider. De studieloopbaanbegeleider is de regisseur van de opleiding die jij doorloopt. Daarnaast leren vakdocenten en praktijkinstructeurs je wat je moet weten en kunnen.

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent. 

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden. 

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, Rekenen en Loopbaan & Burgerschap.

Je krijgt lesstof aangeboden, zodat je kunt gaan werken als assistent in een arbeidsorganisatie.

Wat moet je zoal kunnen?

 • Je bereidt (assisterende) werkzaamheden voor.
 • Je voert (assisterende) werkzaamheden uit.
 • Je meldt je ter afsluiting van je (assisterende) werkzaamheden af. 

En wat is belangrijk om te leren in het profieldeel?

 • Je assisteert bij ambachtelijke of industriële productie, verwerking en/of verpakking van voeding
 • Je maakt bedrijfsruimtes bedrijfsklaar.
 • Je bewerkt en verwerkt voedingsproducten en/of halffabricaten daarvan.
 • Je maakt voedingsproducten klantgereed.
 • Je maakt (werk)ruimten, gereedschappen en machines schoon.

Je volgt tijdens de opleiding één keuzedeel en doet hierin examen. Het resultaat komt op de cijferlijst te staan. Als je dat keuzedeel met een voldoende of hoger afsluit komt het apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstrooom naar een vervolgstudie.

Lees meer over keuzedelen

Je ontvangt je diploma als je hebt voldaan aan de volgende(wettelijke) eisen:

 • Je hebt een voldoende of goed behaald voor de proeve van bekwaamheid
 • Je hebt jouw BPV (stage) competent afgerond (BOL)
 • Je hebt voldaan aan de inspanningsverplichting voor Loopbaan en Burgerschap
 • Je hebt deelgenomen aan het examen Rekenen
 • Je hebt deelgenomen aan de examens voor Nederlands
 • Je hebt deelgenomen aan het examen van het keuzedeel. (Ben je ingeschreven na 1 augustus 2020 dan geldt dat je minimaal een voldoende moet halen voor het examen van het keuzedeel)

Als je niet aan alle genoemde eisen voldoet, ontvang je geen diploma, maar een schoolverklaring. Daarmee kun je uitstromen naar de arbeidsmarkt.

Rijn IJssel zet zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden.
Er zijn enkele maatregelen doorgevoerd, waardoor de kosten lager zullen zijn dan het prijspeil aangeeft. Zo betaal je voortaan de uitgeversadviesprijs voor boeken en vraagt Rijn IJssel onder andere geen bijdrage meer voor praktijkmaterialen, masterclasses, workshops of eendaagse excursies.

Lesgeld per jaar - BOL

Vanwege de coronamaatregelen heeft de minister van OCW het lesgeld voor schooljaar 2021-2022 (als je op 1 augustus 2021 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 608,00 per cursusjaar. Dat is een korting van 50% op het oorspronkelijke bedrag.

Cursusgeld per jaar - BBL

Vanwege de coronamaatregelen heeft de minister van OCW het cursusgeld voor schooljaar 2021-2022 (als je op 1 augustus 2021 18 jaar of ouder bent) voor de BBL-opleidingen op niveau Entree en niveau 2 wettelijk vastgesteld op € 126,50 per cursusjaar. Voor BBL-opleidingen op niveau 3 en 4 is het cursusgeld vastgesteld op € 306,00 per cursusjaar. Dat is een korting van 50% op het oorspronkelijke bedrag.

Overige kosten (prijspeil 2021-2022)

Afhankelijk van het keuzedeel dat je kiest kan het zijn dat je nog extra leermiddelen aan moet schaffen.

Aanvullende voorzieningen  

Leerjaar 1 BOL  BBL
Benodigde leermiddelen Leermiddelenlijst Leermiddelenlijst
Boeken/licenties/readers € 100,00 € 110,00
Kleding/schoenen  € 55,00  
Keuzedeel € 35,00 € 35,00
Aanvullende voorzieningen    
Geen    

Met het diploma van de Entree-opleiding kun je doorstromen naar een mbo-opleiding op niveau 2 of naar werk.

Welke leerweg past bij jou?

Beroeps Opleidende Leerweg

1 jarige opleiding

60% op school

Wat is BOL?
Klap uit voor de omschrijving ...

BOL staat voor beroepsopleidende leerweg waarbij je de hele week naar school gaat. Daarnaast loop je in een bepaalde periode van de opleiding stage. Deze stage wordt ook wel beroepspraktijkvorming genoemd (BPV) en dat doe je bij een erkend leerbedrijf. Alle erkende leerbedrijven zijn te vinden op www.stagemarkt.nl.

Aanmelden
Beroeps Begeleidende Leerweg

1 jarige opleiding

20% op school

Wat is BBL?
Klap uit voor de omschrijving ...

BBL staat voor beroepsbegeleidende leerweg waarbij je leren en werken combineert. Dit betekent dat je meestal één dag per week naar school gaat en vier dagen per week bij een leerbedrijf werkt in de sector waar jij voor gekozen hebt. Je hebt dan een leerbaan, voor minimaal 610 klokuren per jaar.

Om een BBL-opleiding te kunnen volgen, heb je uiterlijk 31 december, na de start van de opleiding op 1 augustus, een arbeidsovereenkomst, of onder bepaalde voorwaarden een vrijwilligersovereenkomst, met een erkend leerbedrijf afgesloten. Alle erkende leerbedrijven zijn te vinden op www.stagemarkt.nl.

Aanmelden

Actueel

Deze maandagmiddag gaan de studenten op de Rijn IJssel-locatie aan de Alexanderstraat op speeddate met consulenten van de gemeente Arnhem, RSD de Liemers,...