Entree

Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie

BOL / BBL

Dit kun je doen na je studie

Als je je vanaf nu nog aanmeldt voor deze opleiding, kun je eind januari 2018 met de opleiding beginnen als alle formaliteiten zijn afgehandeld.

Binnen deze Entree-opleiding word je opgeleid tot assistent horeca, voeding of voedingsindustrie. Als assistent kun je terecht komen in verschillende sectoren. Denk bijvoorbeeld aan de voedingsindustrie, de horeca of de sector brood- en banket.

In de horeca werk je in uiteenlopende bedrijven, zoals een restaurant, een zalencomplex, een fastfood onderneming of een cateringbedrijf. In de sector brood en banket werk je bij een brood- of banketbakkerij of bij een patisserie.

Je assisteert bij de productie, verwerking en verpakking van voedingsmiddelen. Je werkt hygiënisch en hebt aandacht voor de kwetsbaarheid en bederfelijkheid van voedingsmiddelen. Ook ga je op een correcte wijze om met leveranciers en chauffeurs.

Je werkt in een uitvoerende rol en volgt instructies op van een leidinggevende of ervaren collega. Je bent verantwoordelijk voor je eigen werk en werkt volgens procedures en protocollen. Je doet routinematig werk onder begeleiding. Je hebt algemene basiskennis en bezit basisvaardigheden om je werk in de voedingsmiddelenproductie te kunnen doen. Hierbij houd je de kwaliteitseisen in de gaten.

25252, Assistent Horeca, Voeding of Voedingsindustrie

Entree

Zowel de BOL als BBL-opleiding duurt 1 jaar

Bekijk alle details van de BOL-opleiding in deze studiegids.

Bekijk alle details van de BBL-opleiding in deze studiegids.

Toelating

 • Voor de BOL-opleiding geldt: je bent (op 1 augustus van het te volgen schooljaar) minstens 16 jaar
 • Voor de BBL-opleiding geldt: je bent minstens 18 jaar en je hebt een (on)betaalde baan hebt bij een erkend leerbedrijf.
 • Je hebt geen (vo)diploma
 • Je bent in staat het volledig aangeboden onderwijsprogramma te volgen

Na je aanmelding word je opgeroepen voor een intakegesprek waarin de procedure wordt toegelicht. Als je de intakeprocedure hebt doorlopen en de benodigde documenten hebt ingeleverd, volgt de administratieve intake. Hierin wordt de onderwijsovereenkomst en bijlage(n) toegelicht en worden afspraken vastgelegd en ondertekend. Wanneer je nog geen 18 jaar bent moet een ouder/voogd de documenten ondertekenen.

Studieadvies

Binnen vier maanden na de start van de opleiding krijg je een studieadvies. Dit is een gesprek met jouw studieloopbaanbegeleider. In dit gesprek worden jouw studievorderingen, inzet en vervolgmogelijkheden met jou besproken. De tussentijdse voortgangsgesprekken, jouw ontwikkeling en jouw presentie zijn de basis voor het studieadvies.

Dit studieadvies is een momentopname en geeft aan of jij op de goede weg bent om een Entree-opleiding af te ronden. Je krijgt advies over wat je na de Entree-opleiding het beste kunt gaan doen.

Wat je verder nog wilt weten

De opleiding duurt in principe één jaar en wordt zoveel mogelijk praktisch aangeboden. Je krijgt een vast aanspreekpunt, de studieloopbaanbegeleider. De studieloopbaanbegeleider is de regisseur van de opleiding die jij doorloopt. Daarnaast leren vakdocenten en praktijkinstructeurs je wat je moet weten en kunnen.

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent. 

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden. 

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, Rekenen en Loopbaan & Burgerschap.

Je krijgt lesstof aangeboden, zodat je kunt gaan werken als assistent in een arbeidsorganisatie.

Wat moet je zoal kunnen?

 • Je bereidt (assisterende) werkzaamheden voor.
 • Je voert (assisterende) werkzaamheden uit.
 • Je meldt je ter afsluiting van je (assisterende) werkzaamheden af. 

En wat is belangrijk om te leren in het profieldeel:

 • Je assisteert bij ambachtelijke of industriële productie, verwerking en/of verpakking van voeding
 • Je maakt bedrijfsruimtes bedrijfsklaar.
 • Je bewerkt en verwerkt voedingsproducten en/of halffabricaten daarvan.
 • Je maakt voedingsproducten klantgereed.
 • Je maakt (werk)ruimten, gereedschappen en machines schoon.

Keuzedelen

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Hiermee vergroot je je kansen op de arbeidsmarkt.

Als je een keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.

We bieden de volgende keuzedelen aan:

 • Verrijking leervaardigheden (BBL)
 • Digitale vaardigheden (BOL)
 • Ondernemend gedrag 

Lees meer over keuzedelen

Je ontvangt je diploma als je hebt voldaan aan de volgende(wettelijke) eisen:

 • Een voldoende of goed hebt behaald voor de proeve van bekwaamheid
 • BPV (stage) competent hebt afgerond
 • Voldaan hebt aan de inspanningsverplichting voor Loopbaan en Burgerschap
 • Hebt deelgenomen aan het examen Rekenen 
 • Hebt deelgenomen aan de examens voor Nederlands
 • Hebt deelgenomen aan de examens voor jouw keuzedelen

Als je niet aan alle genoemde eisen voldoet, ontvang je geen diploma, maar een schoolverklaring. Daarmee kun je uitstromen naar de arbeidsmarkt.

BOL

Lesgeld per jaar

Voor schooljaar 2017-2018 heeft de minister van OCW het lesgeld (als je op 1 augustus 2017 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1137,00 per cursusjaar.

BBL

Cursusgeld per jaar

Voor schooljaar 2017-2018 heeft de minister van OCW het cursusgeld (als je op 1 augustus 2017 18 jaar of ouder bent) voor de BBL-opleidingen op niveau Entree en niveau 2 wettelijk vastgesteld op € 236,00 per cursusjaar. Voor BBL-opleidingen op niveau 3 en 4 is het cursusgeld vastgesteld op € 573,00 per cursusjaar.

  

Overige kosten (prijspeil 2016-2017)

Afhankelijk van het keuzedeel dat je kiest kan het zijn dat je nog extra leermiddelen aan moet schaffen. De kosten zijn nu nog niet bekend, uiteraard wel voordat je de keuze moet maken.

Leerjaar 1 BOL  BBL
Benodigde leermiddelen    
Boeken/licenties/readers € 255,00 € 195,00
Afhankelijk van jouw taal- en rekenniveau en de ontwikkeling die je
doormaakt kan het zijn dat je meerdere (niveau)boeken moet aanschaffen.
   
Keuzedelen    
Ondernemend gedrag € 20,00 € 20,00 
Verrijking leervaardigheden A € 15,00  
Verrijking leervaardigheden B € 35,00  
Aanvullende voorzieningen    
Activiteit/excursie    
De opleiding kan gedurende het jaar een excursie of activiteit organiseren waarvoor een eigen bijdrage wordt gevraagd.    

Met het diploma van de Entree-opleiding kun je doorstromen naar een mbo-opleiding op niveau 2.

Welke leerweg past bij jou?

Beroeps Opleidende Leerweg

1 jarige opleiding

60% op school

Stage
Stage (beroepspraktijkvorming) is een belangrijk onderdeel van je opleiding. Om je opleiding af te kunnen ronden, loop je stage bij erkende leerbedrijven. Een erkend leerbedrijf kun je onder andere vinden op de site www.stagemarkt.nl.

Toelating

 • Je bent (op 1 augustus van het te volgen schooljaar) minstens 16 jaar
 • Je hebt geen (vo)diploma
 • Je bent in staat het volledig aangeboden onderwijsprogramma te volgen
Aanmelden
Beroeps Begeleidende Leerweg

1 jarige opleiding

20% op school

Toelating
Voor toelating is het, naast de andere voorwaarden nodig, dat je een (onbetaalde) baan hebt bij een erkend leerbedrijf. Een erkend leerbedrijf kun je onder andere vinden op de site www.stagemarkt.nl.

Aanvulling toelating

 • Je bent minstens 18 jaar
 • Je hebt geen (vo)diploma
 • Je bent in staat het volledig aangeboden onderwijsprogramma te volgen
Aanmelden