Entree

Assistent logistiek

BBL

Dit kun je doen na je studie

Als je je vanaf nu nog aanmeldt voor deze opleiding, kun je bij voldoende aanmeldingen eind januari 2018 met de opleiding beginnen als alle formaliteiten zijn afgehandeld.

Binnen deze Entree-opleiding word je opgeleid tot assistent logistiek. Je kunt werken in alle branches van de handel- en transportsector, bijvoorbeeld in een groothandel, transportbedrijf, distributiecentrum of productiebedrijf. Afhankelijk van de grootte en het type bedrijf is het takenpakket breed of meer specialistisch.

Een assistent logistiek kan roulerend alle taken in het logistieke proces uitvoeren. Je kan dit doen binnen het hele magazijn of bijvoorbeeld alleen bij het verzamelen van goederen. Je slaat goederen op en voert er (extra) handelingen aan uit. Je houdt rekening met de klantgerichte en/of dienstverlenende normen en waarden van de organisatie. Je gedraagt je op een professionele manier. 

Je past bij de werkzaamheden standaardinstructies en procedures toe. Je beschikt over vakkennis en vaardigheden. 

Je voert onder begeleiding van een ervaren medewerker routinematige klussen uit. Hiervoor moet je goed kunnen samenwerken. Je krijgt werkorders of opdrachten van een ervaren collega of leidinggevende. Je controleert je eigen werk voordat je het eindresultaat meldt bij je collega of leidinggevende. Als je ergens niet uitkomt, vraag je om hulp. Daarvoor moet je in goed Nederlands kunnen uitleggen wat je bedoelt.

25254, Assistent Logistiek

Entree

De BBL-opleiding duurt 1 jaar.

Bekijk alle details van deze opleiding in de studiegids.

Toelating

 • Je bent minstens 18 jaar en je hebt een (on)betaalde baan hebt bij een erkend leerbedrijf.
 • Je hebt geen diploma van het voortgezet onderwijs.
 • Je bent in staat het volledig aangeboden onderwijsprogramma te volgen.

Als je een BBL-opleiding wilt volgen is het belangrijk dat je bij de start van de opleiding een werkplek hebt in de logistiek. Het moet een werkplek van tenminste 20 uur per week zijn bij een erkend leerbedrijf. Na je aanmelding word je opgeroepen voor een intakegesprek waarin de procedure wordt toegelicht. Als je naar het intakegesprek komt, moet je jouw arbeids- of vrijwilligerscontract meenemen. Als je de intakeprocedure hebt doorlopen en de benodigde documenten hebt ingeleverd, volgt de administratieve intake. Hierin wordt de onderwijsovereenkomst en bijlage(n) toegelicht en worden afspraken vastgelegd en ondertekend

Studieadvies

Binnen vier maanden na de start van de opleiding krijg je een studieadvies. Dit is een gesprek met jouw studieloopbaanbegeleider. Met je begeleider bespreek je jouw studievorderingen, inzet en vervolgmogelijkheden. De tussentijdse voortgangsgesprekken, jouw ontwikkeling en jouw mate van aanwezigheid zijn de basis voor het studieadvies.

Dit studieadvies is een momentopname en geeft aan of jij op de goede weg bent om een Entree-opleiding af te ronden. Je krijgt advies over wat je na de Entree-opleiding het beste kunt gaan doen.

Wat je verder nog wilt weten

Dit is een BBL-opleiding. De BBL-opleiding gaat uit van 20% van de tijd les op school (1 dag) en 80% werken in de praktijk. De lesdag is nog niet bekend.

De opleiding duurt in principe één jaar en wordt zoveel mogelijk praktisch aangeboden. Je krijgt een vast aanspreekpunt, de studieloopbaanbegeleider. De loopbaanbegeleider is de regisseur van de opleiding die jij doorloopt. Daarnaast leren vakdocenten en praktijkinstructeurs je wat je moet weten en kunnen.

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent. 

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden.  

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, Rekenen en Loopbaan & Burgerschap.

Je krijgt lesstof aangeboden, zodat je kunt gaan werken als assistent in een arbeidsorganisatie.

Wat moet je zoal kunnen?

 • Je bereidt (assisterende) werkzaamheden voor.
 • Je voert (assisterende) werkzaamheden uit.
 • Je meldt je ter afsluiting van je (assisterende) werkzaamheden af.

En wat is belangrijk om te leren in het profieldeel?

 • Je assisteert bij het verwerken van de goederenstroom.
 • Je ontvangt goederen en/of producten.
 • Je maakt goederen en/of producten gereed voor opslag en slaat deze op.
 • Je verzamelt (retour)goederen, producten, emballage en andere te verzenden verpakkingsmaterialen.
 • Je maakt goederen en/of producten verzendklaar.
 • Je voert handelingen op goederen en/of producten uit.
 • Je inventariseert (een deel van) de voorraad en/of de magazijninventaris.

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie. De keuzedelen zijn in ontwikkeling.

Je moet minstens één keuzedeel kiezen. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.

Welke keuzedelen zijn er:

 • Ondernemend gedrag
 • Verrijking leervaardigheden

Aan de invulling van de keuzedelen wordt op dit moment hard gewerkt.

Lees meer over keuzedelen

Je ontvangt je diploma als je hebt voldaan aan de volgende(wettelijke) eisen:

 • Een voldoende of goed hebt behaald voor de proeve van bekwaamheid
 • BPV (stage) competent hebt afgerond
 • Voldaan hebt aan de inspanningsverplichting voor Loopbaan en Burgerschap
 • Hebt deelgenomen aan het examen Rekenen 
 • Hebt deelgenomen aan de examens voor Nederlands
 • Hebt deelgenomen aan de examens voor jouw keuzedelen

Als je niet aan alle genoemde eisen voldoet, ontvang je geen diploma, maar een schoolverklaring. Daarmee kun je uitstromen naar de arbeidsmarkt.

 

Cursusgeld per jaar

Voor schooljaar 2017-2018 heeft de minister van OCW het cursusgeld (als je op 1 augustus 2017 18 jaar of ouder bent) voor de BBL-opleidingen op niveau Entree en niveau 2 wettelijk vastgesteld op € 236,00 per cursusjaar. Voor BBL-opleidingen op niveau 3 en 4 is het cursusgeld vastgesteld op € 573,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2016-2017)

Leerjaar 1 BOL  BBL
Benodigde leermiddelen    
Boeken/Licenties/Readers € 220,00 € 205,00
Studenten die na deze opleiding doorstromen naar een
mbo niveau-2 opleiding moeten waarschijnlijk gedurende
het lopende schooljaar nog een (extra) reader aanschaffen.
   
Naast de benodigde leermiddelen dien je ook werkkleding
en werkschoenen aan te schaffen.
circa € 48,00  
Keuzedelen    
Ondernemend gedrag   € 20,00
Aanvullende voorzieningen    
Activiteit/Excursie    
De opleiding kan gedurende het jaar een excursie of activiteit
organiseren waarvoor een eigen bijdrage wordt gevraagd
   

Met het diploma van de Entree-opleiding kun je doorstromen naar een mbo-opleiding op niveau 2.