Entree opleidingen

Assistent logistiek

BBL

Dit kun je doen na je studie

Binnen deze Entree-opleiding word je opgeleid tot assistent logistiek. Je kunt werken in alle branches van de handel- en transportsector, bijvoorbeeld in een groothandel, transportbedrijf, distributiecentrum of productiebedrijf. Afhankelijk van de grootte en het type bedrijf is het takenpakket breed of meer specialistisch.

Een assistent logistiek kan roulerend alle taken in het logistieke proces uitvoeren. Je kan dit doen binnen het hele magazijn of bijvoorbeeld alleen bij het verzamelen van goederen. Je slaat goederen op en voert er (extra) handelingen aan uit. Je houdt rekening met de klantgerichte en/of dienstverlenende normen en waarden van de organisatie. Je gedraagt je op een professionele manier. 

Je past bij de werkzaamheden standaardinstructies en procedures toe. Je beschikt over vakkennis en vaardigheden. 

Je voert onder begeleiding van een ervaren collega eenvoudige klussen uit. Hiervoor moet je goed kunnen samenwerken. Je krijgt werkorders of opdrachten van een ervaren collega of leidinggevende. Je controleert je eigen werk voordat je het eindresultaat meldt bij je collega of leidinggevende. Als je ergens niet uitkomt, vraag je om hulp. Daarvoor moet je in goed Nederlands kunnen uitleggen wat je bedoelt.

25254, Assistent Logistiek

Entree

Entreeopleiding
Een entreeopleiding bereidt je voor op de arbeidsmarkt of op doorstroming naar een mbo-2-opleiding.

Voor deze opleiding kun je ook tussentijds instromen in januari als er voldoende belangstelling is.

De BBL-opleiding duurt 1 jaar.

Toelating

 • Je hebt een (on)betaalde baan van minstens 20 uur per week bij een erkend leerbedrijf. Heb je die niet dan moet je die binnen drie maanden met onze hulp vinden.
 • Je hebt geen diploma van het voortgezet onderwijs.
 • Je bent in staat het volledig aangeboden onderwijsprogramma te volgen.

Na je aanmelding word je opgeroepen voor een intakegesprek waarin de procedure wordt toegelicht. Als je naar het intakegesprek komt, moet je jouw arbeids- of vrijwilligerscontract meenemen als je dat al hebt. Als je de intakeprocedure hebt doorlopen en de benodigde documenten hebt ingeleverd, volgt de administratieve intake. Hierin wordt de onderwijsovereenkomst en bijlage(n) toegelicht en worden afspraken vastgelegd en ondertekend.

Meld je op tijd aan

Alleen als jouw aanmelding op tijd en volledig ingevuld in ons bezit is, heb je garantie op plaatsing. Je moet natuurlijk wel ook aan de wettelijke voorwaarden voldoen. Belangrijke data vind je hier.

Studieadvies

Binnen vier maanden na de start van de opleiding, krijg je een studieadvies. Dit studieadvies is gebaseerd op jouw ontwikkeling en geeft aan of jij op de goede weg bent om een Entree-opleiding af te ronden. Bij onvoldoende ontwikkeling op het gebied van studievoortgang, studiehouding of studievaardigheid krijg je het advies om het onderwijs te verlaten. Ons onderwijsteam doet er alles aan om ervoor te zorgen dat jij je zo goed mogelijk kunt ontwikkelen.

Wat je verder nog wilt weten

Dit is een BBL-opleiding. De BBL-opleiding gaat uit van 20% van de tijd les op school (1 dag) en 80% werken in de praktijk. De lesdag is nog niet bekend.

De opleiding duurt in principe één jaar en wordt zoveel mogelijk praktisch aangeboden. Je krijgt een vast aanspreekpunt, de studieloopbaanbegeleider. De loopbaanbegeleider is de regisseur van de opleiding die jij doorloopt. Daarnaast leren vakdocenten en praktijkinstructeurs je wat je moet weten en kunnen.

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent. 

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden.  

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, Rekenen en Loopbaan & Burgerschap.

Je krijgt lesstof aangeboden, zodat je kunt gaan werken als assistent in een arbeidsorganisatie.

Wat moet je zoal kunnen?

 • Je bereidt (assisterende) werkzaamheden voor.
 • Je voert (assisterende) werkzaamheden uit.
 • Je meldt je ter afsluiting van je (assisterende) werkzaamheden af.

En wat is belangrijk om te leren in het profieldeel?

Je assisteert bij het verwerken van de goederenstroom:

 • Je ontvangt goederen en/of producten.
 • Je maakt goederen en/of producten gereed voor opslag en slaat deze op.
 • Je verzamelt (retour)goederen, producten, emballage en andere te verzenden verpakkingsmaterialen.
 • Je maakt goederen en/of producten verzendklaar.
 • Je voert handelingen op goederen en/of producten uit.
 • Je inventariseert (een deel van) de voorraad en/of de magazijninventaris.

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.

Je volgt tijdens de opleiding één keuzedeel. Als je dat keuzedeel goed afsluit, komt het apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.

We bieden de volgende keuzedelen aan:

 • Duurzaamheid in het beroep A
 • Solliciteren

Lees meer over keuzedelen

Je ontvangt je diploma als je hebt voldaan aan de volgende(wettelijke) eisen:

 • Je hebt een voldoende of goed behaald voor de proeve van bekwaamheid
 • Je hebt jouw BPV (stage) competent afgerond (BOL)
 • Je hebt voldaan aan de inspanningsverplichting voor Loopbaan en Burgerschap
 • Je hebt deelgenomen aan het examen Rekenen
 • Je hebt deelgenomen aan de examens voor Nederlands
 • Je hebt deelgenomen aan het examen van het keuzedeel. (Ben je ingeschreven na 1 augustus 2020 dan geldt dat je minimaal een voldoende moet halen voor het examen van het keuzedeel)

Als je niet aan alle genoemde eisen voldoet, ontvang je geen diploma, maar een schoolverklaring. Daarmee kun je uitstromen naar de arbeidsmarkt.

Rijn IJssel zet zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden.
Er zijn enkele maatregelen doorgevoerd, waardoor de kosten lager zullen zijn dan het prijspeil aangeeft. Zo betaal je voortaan de uitgeversadviesprijs voor boeken en vraagt Rijn IJssel onder andere geen bijdrage meer voor praktijkmaterialen, masterclasses, workshops of eendaagse excursies.

Cursusgeld per jaar - BBL

Vanwege de coronamaatregelen heeft de minister van OCW het cursusgeld voor schooljaar 2021-2022 (als je op 1 augustus 2021 18 jaar of ouder bent) voor de BBL-opleidingen op niveau Entree en niveau 2 wettelijk vastgesteld op € 126,50 per cursusjaar. Voor BBL-opleidingen op niveau 3 en 4 is het cursusgeld vastgesteld op € 306,00 per cursusjaar. Dat is een korting van 50% op het oorspronkelijke bedrag.

Overige kosten (prijspeil 2021-2022)

Leerjaar 1 BBL
Benodigde leermiddelen  
Boeken/Licenties/Readers € 110,00
Keuzedeel € 35,00
Studenten die na deze opleiding doorstromen naar een
mbo niveau-2 opleiding moeten waarschijnlijk gedurende
het lopende schooljaar nog een (extra) reader aanschaffen.
 
Aanvullende voorzieningen  
Geen  

Met het diploma van de Entree-opleiding kun je doorstromen naar een mbo-opleiding op niveau 2.

Actueel

Rijn IJssel en Scalabor gaan de komende jaren samen met het bedrijfsleven in de regio aan de slag voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.