Entree

Assistent metaal en elektrotechniek (inclusief installatietechniek)

BOL

Dit kun je doen na je studie

Als je je vanaf nu nog aanmeldt voor deze opleiding, kun je eind januari 2018 met de opleiding beginnen als alle formaliteiten zijn afgehandeld.

Binnen deze Entree-opleiding word je opgeleid tot assistent van de vakman. Je kunt kiezen voor werkzaamheden in de metaal, in de installatie- en/of in de elektrotechniek. Je werkt afhankelijk van de situatie of van het werk in een werkplaats, een productiehal of op locatie bij een klant, zowel binnen als buiten.

Je voert eenvoudig productiewerk uit of ondersteunt het werk van anderen. Je voert opdrachten stipt en secuur uit. Je bent flexibel en kunt omgaan met veranderingen in het werk en de omgeving. Bij productiewerk zorg je voor de afgesproken kwaliteit en kwantiteit.

In de metaal lever je extra menskracht, reikt materialen en gereedschappen aan en stelt materieel op of af. Je kan ondersteunen bij het maken van halffabricaten. In de installatietechniek zorg je voor het op maat maken van een buis, kabel of kabelgoot. Je kan doorvoergaten en bevestigingsgaten boren in diverse ondergronden en componenten. In de elektrotechniek kun je eenvoudige constructies monteren en demonteren. Bij dit werk horen ook enkele eenvoudige administratieve handelingen.

Om een indruk te krijgen van jouw werkzaamheden na deze opleiding bekijk je deze korte video.

25253, Assistent Installatie- en constructietechniek

Entree

Zowel de BOL als BBL-opleiding duurt 1 jaar.

Bekijk alle details van deze opleiding in de studiegids.

Toelating

 • Je bent (op 1 augustus van het te volgen schooljaar) minstens 16 jaar
 • Je hebt geen (vo-)diploma.
 • Je bent in staat het volledig aangeboden onderwijsprogramma te volgen

Na je aanmelding word je opgeroepen voor een intakegesprek waarin de procedure wordt toegelicht. Als je de intakeprocedure hebt doorlopen en de benodigde documenten hebt ingeleverd, volgt de administratieve intake. Hierin wordt de onderwijsovereenkomst en bijlage(n) toegelicht en worden afspraken vastgelegd en ondertekend. Wanneer je nog geen 18 jaar bent moet een ouder/voogd de documenten ondertekenen.

Studieadvies

Binnen vier maanden na de start van de opleiding krijg je een studieadvies. Dit is een gesprek met jouw studieloopbaanbegeleider. In dit gesprek worden jouw studievorderingen, inzet en vervolgmogelijkheden met jou besproken. De tussentijdse voortgangsgesprekken, jouw ontwikkeling en jouw presentie zijn de basis voor het studieadvies.

Dit studieadvies is een momentopname en geeft aan of jij op de goede weg bent om een Entree-opleiding af te ronden. Je krijgt advies over wat je na de Entree-opleiding het beste kunt gaan doen.

Wat je verder nog wilt weten

Dit is een BOL-opleiding. Deze BOL-opleiding gaat uit van 60% van de tijd theorie- en praktijkles op school en 40% in de praktijk (stage/BPV).

De opleiding duurt in principe één jaar en wordt zoveel mogelijk praktisch aangeboden. Tijdens de opleiding ga je bijvoorbeeld echte opdrachten uitvoeren in onze winkel, ons naaiatelier of ons magazijn. Je krijgt een vast aanspreekpunt, de studieloopbaanbegeleider. De studieloopbaanbegeleider is de regisseur van de opleiding die jij doorloopt. De studieloopbaanbegeleider geeft ook les en helpt je een stageplaats te vinden. Stages vinden plaats bij erkende leerbedrijven en maken een groot deel uit van de Entree-opleiding. Daarnaast leren vakdocenten en praktijkinstructeurs je wat je moet weten en kunnen.

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Je krijgt een heel stel leereenheden achter elkaar. Die duren steeds vijf weken. In elke leereenheid werk je aan een andere beroepsopdracht: zo’n opdracht lijkt al echt op wat je later in je beroep tegenkomt. Allerlei leeractiviteiten wisselen elkaar af. Zo heb je bijvoorbeeld workshops, cursussen, gastlessen, praktijkinstructie, college en zelfstudie. 

Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent. 

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden.  

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, Rekenen en Loopbaan & Burgerschap.

Je krijgt lesstof aangeboden, zodat je kunt gaan werken als assistent in een arbeidsorganisatie.

Wat moet je zoal kunnen?

 • Je bereidt (assisterende) werkzaamheden voor.
 • Je voert (assisterende) werkzaamheden uit.
 • Je meldt je ter afsluiting van je (assisterende) werkzaamheden af.

En wat is belangrijk om te leren in het profieldeel?

 • Algemene regels en normen voor een werknemer
 • Samenwerken
 • Werkopdrachten voorbereiden, uitvoeren en afronden
 • Uitvoeren van eenvoudig metaal- en/of installatiewerk en/of elektrotechniek
 • Installeren van elektrotechnische installaties
 • Algemene vakvaardigheden (op het gebied van metaal, hout en elektro)
 • Veilig werken (ARBO regels), milieuregels
 • Werken volgens bedrijfsprocedures en bedrijfsregels
 • Hulp vragen bij vragen of problemen
 • Efficiënt en zorgvuldig werken
 • Eenvoudig werkformulier invullen (ook digitaal)
 • Nederlandse taal
 • Rekenen
 • Vaardigheden op het gebied van loopbaan en burgerschap

Keuzedelen

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Hiermee vergroot je je kansen op de arbeidsmarkt. 

Als je een keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Dit vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.

We bieden de volgende keuzedelen aan: 

 • Ondernemend gedrag
 • Digitale vaardigheden

Aan de invulling van de keuzedelen wordt op dit moment hard gewerkt.

Lees meer over keuzedelen

Je ontvangt je diploma als je hebt voldaan aan de volgende(wettelijke) eisen:

 • Een voldoende of goed hebt behaald voor de proeve van bekwaamheid
 • BPV (stage) competent hebt afgerond
 • Voldaan hebt aan de inspanningsverplichting voor Loopbaan en Burgerschap
 • Hebt deelgenomen aan het examen Rekenen 
 • Hebt deelgenomen aan de examens voor Nederlands
 • Hebt deelgenomen aan de examens voor jouw keuzedelen

Als je niet aan alle genoemde eisen voldoet, ontvang je geen diploma, maar een schoolverklaring. Daarmee kun je uitstromen naar de arbeidsmarkt.

BOL-opleiding

Lesgeld per jaar

Voor schooljaar 2017-2018 heeft de minister van OCW het lesgeld (als je op 1 augustus 2017 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1137,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2016-2017)

Afhankelijk van het keuzedeel dat je kiest kan het zijn dat je nog extra leermiddelen aan moet schaffen. De kosten zijn nu nog niet bekend, uiteraard wel voordat je de keuze moet maken.

Leerjaar 1 BOL  BBL
Benodigde leermiddelen    
Boeken/licenties/readers € 270,00 € 195,00
Afhankelijk van jouw taal- en rekenniveau en de ontwikkeling die je
doormaakt kan het zijn dat je meerdere (niveau)boeken moet aanschaffen.
   
Gereedschapskist (optioneel) € 105,00 € 105,00
Keuzedelen    
Ondernemend gedrag € 20,00 € 20,00
Verrijking leervaardigheden A € 15,00  
Verrijking leervaardigheden B € 35,00  
Aanvullende voorzieningen    
Activiteit/excursie    
De opleiding kan gedurende het jaar een excursie of activiteit organiseren
waarvoor een eigen bijdrage wordt gevraagd.
   

Met het diploma van de Entree-opleiding kun je doorstromen naar een mbo-opleiding op niveau 2.