Entree opleidingen

Assistent verkoop/retail (inclusief magazijnbeheer en keuzedeel mode & textiel)

BOL

Dit kun je doen na je studie

Binnen deze Entree-opleiding word je opgeleid tot Assistent verkoop. Je werkt in de detailhandel in uiteenlopende winkelformules. Of je werkt in een magazijn van een winkel, groothandel, distributiecentrum, transportbedrijf of productiebedrijf. In de winkel houd je je bezig met de ontvangst en opslag van goederen, de presentatie van artikelen, het verzorgen van de winkel en het helpen van de klant. Binnen de logistiek ben je ook nog bezig met orderpicken en het verzendklaar maken van goederen.

Is mode je passie, dan heb je binnen de opleiding Assistent verkoop de mogelijkheid om voor het keuzedeel mode & textiel te kiezen. In het naaiatelier op school leer je eenvoudige bewerkingen van stoffen, bijvoorbeeld naaien, knippen, spelden, patronen bewerken of aanpassen. Je leert om te gaan met de naaimachine en deze te onderhouden. Daarnaast leer je alles over vormen en kleuren.

Je hebt een klantvriendelijke houding en je stelt je dienstbaar op. Wanneer de klant hulp nodig heeft, bied je een helpende hand. Je maakt de afweging wat je zelf mag doen of waar je een ervaren collega bij moet halen. Je zorgt ervoor dat de klant zo min mogelijk last ondervindt wanneer jij je werkzaamheden uitvoert.
Je voert je werk veilig uit en in een goed werktempo. Je werkt netjes en nauwkeurig en bij veranderingen stel je je flexibel op. Je ondersteunt de collega’s bij hun werk.

25257, Assistent verkoop/retail

Entree

Entreeopleiding
Een entreeopleiding bereidt je voor op de arbeidsmarkt of op doorstroming naar een mbo-2-opleiding.

Voor deze opleiding kun je ook tussentijds instromen in januari als er voldoende belangstelling is.

Deze opleiding duurt 1 jaar.

Toelating

 • Je bent (op 1 augustus van het te volgen schooljaar) minstens 16 jaar
 • Je hebt geen diploma van het voortgezet onderwijs.
 • Je bent in staat het volledig aangeboden onderwijsprogramma te volgen.

Extra

Woon je in Arnhem of de directe omgeving? En wil je een BOL-opleiding van Entree volgen? Dan zien wij jouw aanmelding graag tegemoet! Het gaat om iedereen die woont in:

 1. Arnhem
 2. Didam
 3. Duiven
 4. Lingewaard
 5. Overbetuwe
 6. Renkum
 7. Rheden
 8. Rozendaal
 9. Westervoort
 10. Zevenaar

Woon je in een andere plaats/gemeente, dan verwijzen we je door naar een roc in je eigen regio.

Let op: voor deze opleiding geldt een uitzondering: Als deze opleiding niet gegeven wordt in de plaats waar jij woont dan kun je je wel aanmelden bij Rijn IJssel ook al staat jouw woonplaats niet in het rijtje hierboven.

Als je al een opleiding volgt bij Rijn IJssel, ben je natuurlijk altijd welkom!

Intake

Na je aanmelding roepen we je op voor een intakegesprek waarin we je meer vertellen over de procedure. Als je de intakeprocedure hebt doorlopen en de benodigde documenten hebt ingeleverd, volgt de administratieve intake. Hierin lichten we de onderwijsovereenkomst toe en leggen waar nodig afspraken vast.

Bindend studieadvies

Binnen 4 maanden na de start van de opleiding, krijg je een studieadvies. Dit studieadvies is gebaseerd op jouw ontwikkeling in de eerste 3 leereenheden en de studievoortgangsgesprekken die jij met jouw loopbaancoach hebt gehad. Bij onvoldoende ontwikkeling op het gebied van participatie, houding en capaciteit krijg je een bindend studieadvies met als gevolg dat je de entreeopleiding moet verlaten. Hoe dit precies werkt wordt in de lessen uitgelegd.

Het onderwijsteam ondersteunt, stimuleert en coacht jou om ervoor te zorgen dat jij je zo goed mogelijk kan ontwikkelen.

Wat je verder nog wilt weten

Dit is een BOL-opleiding. Deze BOL-opleiding gaat uit van 60% van de tijd theorie- en praktijkles op school en 40% in de praktijk (stage/BPV).

De opleiding duurt in principe één jaar en wordt zoveel mogelijk praktisch aangeboden. Tijdens de opleiding ga je bijvoorbeeld echte opdrachten uitvoeren in onze winkel, ons naaiatelier of ons magazijn. Je krijgt een vast aanspreekpunt, de studieloopbaanbegeleider. De studieloopbaanbegeleider is de regisseur van de opleiding die jij doorloopt. De studieloopbaanbegeleider geeft ook les en helpt je een stageplaats te vinden. Stages vinden plaats bij erkende leerbedrijven en maken een groot deel uit van de Entree-opleiding. Daarnaast leren vakdocenten en praktijkinstructeurs je wat je moet weten en kunnen.

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent. 

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden.  

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, Rekenen en Loopbaan & Burgerschap. 

Je krijgt lesstof aangeboden, zodat je kunt gaan werken als assistent in een arbeidsorganisatie.

Wat moet je zoal kunnen?

 • Je bereidt (assisterende) werkzaamheden voor.
 • Je voert (assisterende) werkzaamheden uit.
 • Je meldt je ter afsluiting van je (assisterende) werkzaamheden af.

En wat is belangrijk om te leren in het profieldeel?

Je assisteert bij de verwerking van goederen en/of producten:

 • Je voert werk uit bij de ontvangst en opslag van goederen en/of producten.
 • Je onderhoudt de artikelpresentatie.
 • Je voert werk uit bij het verzorgen en onderhouden van de werkplek en werkomgeving.

Je assisteert bij de verkoop en het verlenen van service:

 • Je ontvangt de klant.
 • Je assisteert verkopende collega’s.
 • Je leert omgaan met diverse transportmiddelen.

 Keuzedelen

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Hiermee vergroot je je kansen op de arbeidsmarkt. 

Je volgt tijdens de opleiding één keuzedeel en doet hierin examen. Het resultaat komt op de cijferlijst te staan. Als je dat keuzedeel met een voldoende of hoger afsluit komt het apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstrooom naar een vervolgstudie.

Lees meer over keuzedelen

Je ontvangt je diploma als je hebt voldaan aan de volgende(wettelijke) eisen:

 • Je hebt een voldoende of goed behaald voor de proeve van bekwaamheid
 • Je hebt jouw BPV (stage) competent afgerond (BOL)
 • Je hebt voldaan aan de inspanningsverplichting voor Loopbaan en Burgerschap
 • Je hebt deelgenomen aan de niveaubepaling Rekenen
 • Je hebt deelgenomen aan de examens voor Nederlands
 • Je hebt deelgenomen aan het examen van het keuzedeel.

Als je niet aan alle genoemde eisen voldoet, ontvang je geen diploma, maar een mbo-verklaring. Daarmee kun je uitstromen naar de arbeidsmarkt.

Rijn IJssel zet zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden.
Er zijn enkele maatregelen doorgevoerd, waardoor de kosten lager zullen zijn dan het prijspeil aangeeft. Zo betaal je voortaan de uitgeversadviesprijs voor boeken en vraagt Rijn IJssel onder andere geen bijdrage meer voor praktijkmaterialen, masterclasses, workshops of eendaagse excursies.

Lesgeld per jaar - BOL

Vanwege de coronamaatregelen heeft de minister van OCW het lesgeld voor schooljaar 2021-2022 (als je op 1 augustus 2021 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 608,00 per cursusjaar. Dat is een korting van 50% op het oorspronkelijke bedrag.

Overige kosten (prijspeil 2021-2022)

Afhankelijk van het keuzedeel dat je kiest kan het zijn dat je nog extra leermiddelen aan moet schaffen. De kosten zijn nu nog niet bekend, uiteraard wel voordat je de keuze moet maken.

Leerjaar 1 BOL 
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 100,00
Keuzedeel € 36,00
Aanvullende voorzieningen  
Geen  

Met het diploma van de Entree-opleiding kun je doorstromen naar een mbo-opleiding op niveau 2.

Actueel

Deze maandagmiddag gaan de studenten op de Rijn IJssel-locatie aan de Alexanderstraat op speeddate met consulenten van de gemeente Arnhem, RSD de Liemers,...