Facilitair (Vakschool Wageningen)

Leidinggevende leisure & hospitality

BOL

Dit kun je doen na je studie

Na je studie kun je aan de slag in de wereld van Leisure en Entertainment. Je kunt aan de slag op campings en bungalowparken. Ook kan je gaan werken bij diverse attractieparken, sportbedrijven of in de evenementenbranche.


Aanmelden Try-out

Als leidinggevende ben jij verantwoordelijk voor de activiteiten die plaatsvinden. Je zorgt ervoor dat alles voldoet aan regelgeving, bijvoorbeeld over veiligheid. Je stuurt medewerkers aan en begeleidt en coacht hen. Daarnaast werk je mee in de uitvoering. Je ontvangt, begeleidt en entertaint gasten, maakt het hen naar de zin en geeft hen informatie. Je verhuurt en verkoopt diensten en producten en bent bovenal een talent in het organiseren van allerlei recreatieve activiteiten en bijeenkomsten.

Om een indruk te krijgen van jouw werkzaamheden na deze opleiding bekijk je deze korte video.

25646, Leidinggevende leisure & hospitality

Niveau 4

Middenkaderopleiding
Je leert hier werkzaamheden volledig zelfstandig uit te voeren. Rond je een middenkaderopleiding af met een diploma, dan kun je verder studeren op het hbo.

De BOL-opleiding duurt 3 jaar.

Je kunt bij deze opleiding ook in januari starten.

Toelating

Wettelijke toelatingsvoorwaarden

Om een vakopleiding (niveau 3) of middenkaderopleiding (niveau 4) te volgen, moet je voldoen aan een van de volgende voorwaarden:

  • je hebt een diploma lbo, vbo of vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, vmbo theoretische leerweg, mavo, mavo-vbo of vmbo gemengde leerweg.
  • je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) of vakopleiding (mbo niveau 3).
  • je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen. Of je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Een intakegesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

Wat je verder nog wilt weten

Dit is een BOL-opleiding ofwel een leren-stage route; je volgt onderwijs op school en loopt daarnaast stage in de praktijk. Dit laatste kan in binnen- en buitenland.

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent.

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Gezamenlijk eerste leerjaar (locatie Wageningen)
De opleidingen Facilitair en Leisure & hospitality (niveau 3 en 4) starten gezamenlijk in een basisjaar. In de tweede helft van dat jaar maak je een keuze voor het profiel. Je kiest voor 'Facility' of 'Leisure & hospitality'. Je krijgt dan ook een bindend studieadvies voor het door jou te volgen niveau.

In de opleiding krijg je te maken met een aantal praktijkvakken, denk hierbij aan Reizen, Leisure en Hospitality. Naast Nederlands en Engels (beide verplicht) adviseren wij Frans, Spaans en/of Duits in een keuzedeel. Voor deze branche zijn talen erg belangrijk.

Het eerste schooljaar volgt iedereen de zogenaamde economische vakken. Ga je verder met deze niveau 4 opleiding, dan krijg je deze vakken ook in de andere leerjaren aangeboden.

Je moet hierbij denken aan bedrijfseconomie en -administratie, marketing en personeelsmanagement.

Dit zijn waardevolle vakken die bijdragen aan de kwaliteit waar Vakschool Wageningen bekend om staat.

In de opleiding krijg je naast de beroepsgerichte onderdelen ook algemene vakken zoals Nederlands, Engels, rekenen, loopbaan en burgerschap.

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dit apart op het diploma te staan. Dit vergroot je kansen op de arbeidsmarkt en helpt je bij doorstroom naar een eventuele vervolgopleiding.

Als je een keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.
We bieden de volgende keuzedelen aan:

  • Digitale vaardigheden gevorderd
  • Duits in de beroepscontext A2
  • Duurzaamheid in het beroep D
  • Frans in de beroepscontext A2
  • Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4)
  • Spaans in de beroepscontext A2
  • Lean en creatief

Lees meer over keuzedelen

Rijn IJssel zet zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden.
Er zijn enkele maatregelen doorgevoerd, waardoor de kosten lager zullen zijn dan het prijspeil aangeeft. Zo betaal je voortaan de uitgeversadviesprijs voor boeken en vraagt Rijn IJssel onder andere geen bijdrage meer voor praktijkmaterialen, masterclasses, workshops of eendaagse excursies.

Lesgeld per jaar - BOL

Voor schooljaar 2021-2022 heeft de minister van OCW het lesgeld (als je op 1 augustus 2021 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1216,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2019-2020)

Leerjaar 1  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 640,00
Beroepskleding  
Aanvullende voorzieningen  
Geen  
Leerjaar 2  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 265,00
Aanvullende voorzieningen  
Geen  
Leerjaar 3  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 140,00
Aanvullende voorzieningen  
Geen  

Na het afronden van deze opleiding kun je doorstromen naar aanverwante hbo-opleidingen zoals Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs en Leisure Management of de hbo-opleiding sociaal pedagogisch werk.

Actueel

Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag heeft woensdagmiddag een bezoek gebracht aan de Vakschool Wageningen.