Facilitair

Medewerker facilitaire dienstverlening

BOL / BBL

Dit kun je doen na je studie

Als medewerker facilitaire dienstverlening doe je facilitair werk. Dat wil zeggen dat je assisteert bij gebouwenbeheer, bij het vervoer van allerlei zaken, in de catering of receptiewerkzaamheden verricht of werkt in een magazijn of binnen de beveiliging. Je kunt werken bij allerlei organisaties, zoals een school, een vakantiepark of een gemeente. In alle organisaties en bij alle evenementen of activiteiten zijn facilitaire werkzaamheden te doen. Je bent een ware dienstverlener en zorgt dat alles binnen een organisatie ‘op rolletjes loopt’.

Deze opleiding is een van de drie uitstroomprofielen van de opleiding Dienstverlening. De andere uitstroomprofielen zijn Helpende Zorg & Welzijn en Medewerker sport en recreatie. De opleiding begint met een oriëntatiefase van 20 weken. In de eerste vijf weken maak je kennis met alle drie de uitstroomprofielen. Overstappen naar een ander profiel kan binnen de eerste 20 weken met een klein inhaalprogramma. Meer lees je in de alinea ‘Hoe is de opleiding opgebouwd’.

25499, Dienstverlening (Medewerker facilitaire dienstverlening)

Niveau 2

Basisberoepsopleiding
Een basisberoepsopleiding bereidt je voor om uitvoerende werkzaamheden te doen.

De BBL-opleiding gaat bij voldoende aanmeldingen in september 2017 weer van start en daarna is het eerstvolgende startmoment januari 2018. De BOL-opleiding start weer in september.

 

De BOL-opleiding duurt 2 jaar.

De BBL-opleiding is versneld en duurt 1 jaar.

Toelating

Wettelijke toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot de basisberoepsopleiding (mbo niveau 2), heb je een van de volgende diploma’s nodig:

 • basisberoepsgerichte leerweg of kaderberoepsgerichte leerweg: een diploma lager beroepsonderwijs (lbo), voorbereidend beroepsonderwijs (vbo) of voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo);
  theoretische leerweg: een mavo-diploma of vmbo-diploma;
 • gemengde leerweg: een diploma mavo-vbo of een vmbo-diploma;
 • een bewijs dat u de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed heeft doorlopen;
 • een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling;
 • entreeopleiding: een diploma entreeopleiding.

Een intakegesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

 

 

 Voor BBL geldt bovendien dat je minstens 18 jaar bent en een (on)betaalde baan hebt bij een erkend leerbedrijf.

Wat je verder nog wilt weten

Je meldt je aan met een voorkeur voor een bepaalde opleidingsrichting binnen de opleiding Dienstverlening: ofwel Helpende Zorg en Welzijn, ofwel facilitaire dienstverlening, ofwel sport en recreatie. Na de oriëntatiefase van twintig weken maak je een definitieve keuze voor de opleidingsrichting die het beste bij je past. 

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent. 

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden.  

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, Rekenen, ICT en Loopbaan & Burgerschap. 

Wat leer je in je opleiding Medewerker Facilitaire Dienstverlening?

 • Bereiden van eenvoudige gerechten
 • Omgaan met post- en reproactiviteiten
 • Beheren van gebouwen en apparatuur
 • Beheren van voorraden
 • Uitvoeren van logistieke werkzaamheden
 • Schoonmaken
 • Uitvoeren van administratieve werkzaamheden

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Dit vergroot je kansen op de arbeidsmarkt en helpt je bij de doorstroom naar een vervolgopleiding. De keuzedelen zijn in ontwikkeling.

Lesgeld per jaar

Voor schooljaar 2017-2018 heeft de minister van OCW het lesgeld (als je op 1 augustus 2017 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1137,00 per cursusjaar.

  

Cursusgeld per jaar

Voor schooljaar 2017-2018 heeft de minister van OCW het cursusgeld (als je op 1 augustus 2017 18 jaar of ouder bent) voor de BBL-opleidingen op niveau Entree en niveau 2 wettelijk vastgesteld op € 236,00 per cursusjaar. Voor BBL-opleidingen op niveau 3 en 4 is het cursusgeld vastgesteld op € 573,00 per cursusjaar.

 N.B. Je dient voor zowel de BOL- als voor de BBL-opleiding in het bezit te zijn van een laptop (met Windows).
Als je tot de opleiding bent toegelaten en dus als student van Rijn IJssel bent ingeschreven, geldt het volgende: omdat Rijn IJssel een overeenkomst met Microsoft en Slim.nl heeft, krijg je met een Slim.nl-account, gratis de laatste officiële versie van Microsoft Office. Je mag dit pakket installeren op vijf vaste en vijf mobiele apparaten. Zo ben je helemaal up-to-date en kun je altijd en overal aan de slag met de nieuwste software!
 

Overige kosten (prijspeil 2017-2018)

Leerjaar 1 BOL BBL
Benodigde leermiddelen    
Boeken/licenties/readers € 350,00 € 235,00
Aanvullende voorzieningen    
Excursie € 35,00 € 35,00
Leerjaar 2    
Benodigde leermiddelen    
Boeken/licenties/readers € 30,00 € 0,00
Aanvullende voorzieningen    
Geen    

Heb je het diploma Medewerker facilitaire dienstverlener dan kun je doorstromen naar allerlei opleidingen op niveau 3. Onder voorwaarden kun je doorstromen naar de opleiding Facilitair Leidinggevende, niveau 4.

De opleiding Dienstverlening wordt gegeven op de volgende locaties

 • Helpende Zorg en Welzijn: Kronenburgsingel, Arnhem en Einsteinweg, Elst
 • Medewerker facilitaire dienstverlening: Een deel van de opleiding vindt plaats op de Apeldoornseweg in Arnhem en een deel op de Marijkeweg in Wageningen. De hoofdlocatie wordt bepaald aan de hand van het aantal aanmeldingen.
 • Medewerker sport en recreatie: Beukenlaan, Arnhem

Als jij je hebt aangemeld voor de opleiding, volgen een intakegesprek en diverse testen waarbij gekeken wordt of deze versnelde opleiding voor jou wel haalbaar is. We verwachten veel zelfstandigheid van jou omdat dit een versnelde opleiding is.

Bij voldoende aanmeldingen starten we in september 2017. Daarna is het eerstvolgende startmoment januari 2018.

 

Welke leerweg past bij jou?

Beroeps Opleidende Leerweg

2 jarige opleiding

60% op school

Stage (beroepspraktijkvorming) is een wezenlijk onderdeel van je opleiding. Om je opleiding af te kunnen ronden, loop je stage bij erkende leerbedrijven. Een erkend leerbedrijf kun je onder andere vinden op de site www.stagemarkt.nl.

Aanmelden
Beroeps Begeleidende Leerweg

1 jarige opleiding

20% op school

Lesdag
De lesdag is de donderdag.
Locatie
Marijkeweg, Wageningen
Aanmelden