Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/MBOTraining/Header.cshtml) Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/MBOTraining/MainInfo.cshtml)

25186, Ondernemer horeca/bakkerij (Ondernemer bakkerij)

Niveau 4

Middenkaderopleiding
Je leert hier werkzaamheden volledig zelfstandig uit te voeren. Rond je een middenkaderopleiding af met een diploma, dan kun je verder studeren op het hbo.

De BOL-opleiding duurt 3 jaar.

Toelating

Wettelijke toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot een middenkaderopleiding (niveau 4), heb je een van de volgende diploma’s nodig:

  • kaderberoepsgerichte leerweg: je hebt een diploma voor lbo, vbo of vmbo;
  • theoretische leerweg: je hebt een diploma voor mavo of vmbo;
  • gemengde leerweg: je hebt een diploma mavo-vbo of vmbo;
  • basisberoepsopleiding: je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2);
  • je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen;
  • je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Een intakegesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

Wat je verder nog wilt weten

Dit is een BOL-opleiding; dit betekent dat je onderwijs volgt op school en daarnaast stage loopt in de praktijk.

Een opleidingsjaar bestaat uit 8 periodes van 5 weken. De periodes noemen we bij Rijn IJssel leereenheden. Tijdens zo’n leereenheid van 5 weken werk je aan een taak die je later in je beroep gaat uitvoeren. Je krijgt daarvoor allerlei leeractiviteiten aangeboden. Leeractiviteiten zijn bijvoorbeeld theorie- of vaardigheidslessen, workshops en hoorcolleges.

Je krijgt in de eerste fase van de opleiding praktijklessen op het gebied van brood, banket en sierwerk! Dé stevige basis waar Vakschool Wageningen bekend om staat en waar je later veel plezier van hebt!

Met name in leerjaar 3 ga je op school aan de slag met ondernemen in de bakkerij(winkel) en Konditorei van Vakschool Wageningen. Je laat zien dat je weet wat het betekent om ondernemer te zijn en hoe je het beste medewerkers (medestudenten) kunt aansturen.

Tijdens de opleiding krijg je, net als de studenten die Uitvoerend bakker of Zelfstandig werkend bakker willen worden, veel praktijklessen waarin je brood- en banketproducten leert maken. Ook krijg je lessen in sierwerk. Vakschool Wageningen levert topbakkers af!

Daarnaast word je opgeleid tot een echte ondernemer. Je leert knelpunten in het bedrijf en afwijkingen in de productie te signaleren. Je verwerft allerlei organisatorische vaardigheden. Je wordt een allround probleemoplosser. Je leert hoe je een bakkersbedrijf moet runnen, hoe je bijvoorbeeld de voorraden beheert, bestellingen plaatst en een winkel draaiende houdt. Dit alles wordt ook op school in de praktijk geleerd in de ‘projectbakkerij’. Vakschool Wageningen beschikt over een bakkerswinkel/Konditorei waarin je je talenten op dat gebied kunt laten zien. Ook leer je tijdens de opleiding wat kwaliteitszorg inhoudt en aan welke wet- en regelgeving je gebonden bent in de bakkerij.

Bij het ondernemerschap hoort dat je werkt met een goed ondernemersplan. Je verwerft bedrijfseconomische kennis en leert hoe een goede pr en marketing je bedrijf winstgevender kan maken. Daarnaast verwerf je tijdens de opleiding de vaardigheden, die je nodig hebt als werkgever/manager.

De opleiding omvat ook algemene vakken zoals Nederlands, Engels, rekenen, loopbaan en burgerschap.

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken voor je beroep leren via keuzedelen. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Dit vergroot je kansen op de arbeidsmarkt en helpt je bij de doorstroom naar een vervolgstudie.

Rijn IJssel zet zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden.
Voor het schooljaar 2018-2019 zijn enkele maatregelen doorgevoerd, waardoor de kosten lager zullen zijn dan het prijspeil voor 2017-2018 aangeeft. Zo betaal je voortaan de uitgeversadviesprijs voor boeken en vraagt Rijn IJssel onder andere geen bijdrage meer voor praktijkmaterialen, masterclasses, workshops of eendaagse excursies.

Lesgeld per jaar - BOL

Voor schooljaar 2018-2019 heeft de minister van OCW het lesgeld (als je op 1 augustus 2018 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1155,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2017-2018)

Leerjaar 1  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 920,00
Praktijkmaterialen € 210,00
Aanvullende voorzieningen  
Geen  
Leerjaar 2  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 470,00
Aanvullende voorzieningen  
Geen  
Leerjaar 3  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 85,00
Aanvullende voorzieningen  
Geen  

Na het afronden van deze opleiding kun je doorstromen naar een aansluitende hbo-opleiding, zoals:

  • Bachelor Docent Consumptieve Techniek
  • Small Business en Retail Management
  • Voedingsmiddelentechnologie met een specialisatie bakkerijtechnologie

Drie mbo-diploma's tegelijk

Rijn IJssel biedt enkele combinatietrajecten aan waarmee je drie mbo-diploma’s in drie jaar kunt halen. Je kunt de opleiding Ondernemer Bakkerij volgen en tegelijkertijd de opleiding Leidinggevende Bakkerij. Daarnaast bieden we je tijdens de opleiding ook nog de mogelijkheid om het diploma IJsbereider te behalen. 

Voordeel voor jou!

Door het behalen van drie diploma’s ben je breed inzetbaar en goed voorbereid op de arbeidsmarkt. Je vergroot dus je kansen op een baan.
Kijk hier voor meer informatie

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/Common/RelatedNews.cshtml) Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/MBOTraining/OpenDays.cshtml)