Horeca & Bakkerij (Vakschool Wageningen)

Zelfstandig werkend bakker

BOL / BBL

Dit kun je doen na je studie

Je bent in staat om allerlei bakkerijproducten te maken. Werkzaamheden plannen en voorbereiden is daarbij een belangrijke eerste stap. Je maakt brood, koekjes, taart en gebak aan de hand van vaste recepten, maar bent ook in staat om nieuwe recepten te bedenken. Je verbetert waar mogelijk het productieproces.

Je gebruikt je creativiteit bij het decoreren, modelleren en snijden en hebt ideeën over het assortiment. Als de producten klaar zijn, beoordeel je de kwaliteit ervan. Je zorgt voor het verpakken of opslaan van de producten en tevens voor het bestellen van nieuwe grondstoffen.

Werken in de bakkerij betekent ook dat je na het bakken aan de slag gaat met het schoonmaken van je gereedschap en het opruimen van de werkruimten. Je gaat hierbij zorgvuldig en hygiënisch te werk. In de winkel ben jij degene die goede adviezen kan geven aan klanten.

25722, Zelfstandig werkend bakker

Niveau 3

Vakopleiding
Je leert hier werkzaamheden zelfstandig uit te voeren.

Zowel de BOL als BBL-opleiding duurt 3 jaar.

Je kunt bij de BBL-opleiding doorlopend starten.

Toelating

Wettelijke toelatingsvoorwaarden

Om een vakopleiding (niveau 3) of middenkaderopleiding (niveau 4) te volgen, moet je voldoen aan een van de volgende voorwaarden:

 • je hebt een diploma lbo, vbo of vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, vmbo theoretische leerweg, mavo, mavo-vbo of vmbo gemengde leerweg.
 • je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) of vakopleiding (mbo niveau 3).
 • je hebt een bewijs dat je de eerste drie leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen. Of je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Een welkomstgesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

Je bent ook toelaatbaar als je beschikt over een diploma Brood- en banketbakker (niveau 2) of Uitvoerend bakker (niveau 2). In dat geval duurt de opleiding twee jaar.

BBL-opleiding 

Als je de BBL-opleiding volgt, heb je een officiële arbeidsovereenkomst (betaald of onbetaald) met een erkend leerbedrijf nodig.

Wat je verder nog wilt weten

Dit is een BOL-opleiding; dit betekent dat je onderwijs volgt op school en daarnaast stage loopt in de praktijk.

Een opleidingsjaar bestaat uit 8 periodes van 5 weken. De periodes noemen we bij Rijn IJssel leereenheden. Tijdens zo’n leereenheid van 5 weken werk je aan een taak die je later in je beroep gaat uitvoeren. Je krijgt daarvoor allerlei leeractiviteiten aangeboden. Leeractiviteiten zijn bijvoorbeeld theorie- of vaardigheidslessen, workshops en hoorcolleges.

Je krijgt in de eerste fase van de opleiding praktijklessen op het gebied van brood, banket en sierwerk! Dé stevige basis waar Vakschool Wageningen bekend om staat en waar je later veel plezier van hebt! Je doet niet alleen in de praktijk werkervaring op. Ook op school werk je mee in de projectbakkerij, bakkerijwinkel en lunchroom. Je leert daardoor op school wat je later in je beroep nodig hebt. Dat maakt je extra aantrekkelijk voor toekomstige werkgevers: je kunt immers direct aan het werk!

Je verwerft kennis over:

 • bakkerijproducten en –grondstoffen
 • voorraadbeheer
 • bestellingen plaatsen en volgen
 • gebruikte gereedschappen en apparaten
 • recepturen
 • bereidingstechnieken
 • rijs- en bakprocessen
 • werkprocessen
 • richtlijnen omtrent veiligheid, hygiëne en kwaliteit

Je verwerft vaardigheden die je nodig hebt om bakkerijproducten te maken en om allerlei procedures en richtlijnen in de Bakkerij toe te passen. Je leert kwaliteit te bewaken en werkprocessen te verbeteren.

De opleiding bestaat naast de bovengenoemde  beroepsgerichte onderdelen ook uit algemene vakken zoals Nederlands, rekenen, loopbaan en burgerschap.

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Dit vergroot je kansen op de arbeidsmarkt en helpt je bij de doorstroom naar een vervolgopleiding.

Als je een keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.
We bieden de volgende keuzedelen aan:

 • Duurzaamheid in het beroep C
 • Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4)
 • Streekproducten
 • Digitale vaardigheden basis
 • Engels A2/B1

Lees meer over keuzedelen

Rijn IJssel zet zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden.
Er zijn enkele maatregelen doorgevoerd, waardoor de kosten lager zullen zijn dan het prijspeil aangeeft. Zo betaal je voortaan de uitgeversadviesprijs voor boeken en vraagt Rijn IJssel onder andere geen bijdrage meer voor praktijkmaterialen, masterclasses, workshops of eendaagse excursies.

Lesgeld per jaar - BOL

De minister van OCW heeft het lesgeld voor schooljaar 2022-2023 (als je op 1 augustus 2022 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1239,00 per cursusjaar.

Cursusgeld per jaar - BBL

De minister van OCW heeft het cursusgeld voor schooljaar 2022-2023 (als je op 1 augustus 2022 18 jaar of ouder bent) voor de BBL-opleidingen op niveau Entree en niveau 2 wettelijk vastgesteld op € 258,00 per cursusjaar. Voor BBL-opleidingen op niveau 3 en 4 is het cursusgeld vastgesteld op € 624,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2021-2022)

Leerjaar 1 BOL  BBL
Benodigde leermiddelen    
Boeken/licenties/readers € 505,00 € 455,00
Readers keuzedelen (optioneel) € 20,00-40,00 € 20,00-40,00
Beroepskleding vanaf € 190,00 vanaf € 190,00
Aanvullende voorzieningen    
Geen    
Leerjaar 2    
Benodigde leermiddelen    
Boeken/licenties/readers € 365,00 € 280,00
Readers keuzedelen (optioneel) € 20,00-40,00 € 20,00-40,00
Aanvullende voorzieningen    
Geen    
Leerjaar 3    
Benodigde leermiddelen    
Boeken/licenties/readers € 0,00 € 10,00
Readers keuzedelen (optioneel) € 10,00 € 150,00
Aanvullende voorzieningen    
Geen    

Leermiddelenlijsten

Zelfstandig werkend Bakker BBL Leermiddelenlijst leerjaar 1
Zelfstandig werkend Bakker BBL Leermiddelenlijst leerjaar 2
Zelfstandig werkend Bakker BBL Leermiddelenlijst leerjaar 3
   
Zelfstandig werkend Banketbakker BBL Leermiddelenlijst leerjaar 1
Zelfstandig werkend Banketbakker BBL Leermiddelenlijst leerjaar 2
Zelfstandig werkend Banketbakker BBL Leermiddelenlijst leerjaar 3
   
Zelfstandig werkend Broodbakker BBL Leermiddelenlijst leerjaar 1
Zelfstandig werkend Broodbakker BBL Leermiddelenlijst leerjaar 2
Zelfstandig werkend Broodbakker BBL Leermiddelenlijst leerjaar 3
   
Zelfstandig werkend Bakker BOL Leermiddelenlijst leerjaar 1
Zelfstandig werkend Bakker BOL Leermiddelenlijst leerjaar 2
Zelfstandig werkend Bakker BOL Leermiddelenlijst leerjaar 3

Hierna kun je doorstromen naar de niveau 4-opleidingen Patissier, Leidinggevende Bakkerij.

Welke leerweg past bij jou?

Beroeps Opleidende Leerweg

3 jarige opleiding

60% op school

Wat is BOL?
Klap uit voor de omschrijving ...

BOL staat voor beroepsopleidende leerweg waarbij je de hele week naar school gaat. Daarnaast loop je in een bepaalde periode van de opleiding stage. Deze stage wordt ook wel beroepspraktijkvorming genoemd (BPV) en dat doe je bij een erkend leerbedrijf. Alle erkende leerbedrijven zijn te vinden op www.stagemarkt.nl.

Aanmelden
Beroeps Begeleidende Leerweg

3 jarige opleiding

20% op school

Wat is BBL?
Klap uit voor de omschrijving ...

BBL staat voor beroepsbegeleidende leerweg waarbij je leren en werken combineert. Dit betekent dat je meestal één dag per week naar school gaat en vier dagen per week bij een leerbedrijf werkt in de sector waar jij voor gekozen hebt. Je hebt dan een leerbaan, voor minimaal 610 klokuren per jaar.

Om een BBL-opleiding te kunnen volgen, heb je uiterlijk 31 december, na de start van de opleiding op 1 augustus, een arbeidsovereenkomst, of onder bepaalde voorwaarden een vrijwilligersovereenkomst, met een erkend leerbedrijf afgesloten. Alle erkende leerbedrijven zijn te vinden op www.stagemarkt.nl.

Aanmelden

Actueel

Goede voeding bereiden. Voedsel waar een topsporter nóg beter van presteert. Dat is waar het in de kern om draait bij het keuzedeel Topsportkok. Dankzij...