Horeca & Bakkerij (Vakschool Wageningen)

Zelfstandig werkend gastheer/gastvrouw

BOL / BBL

Dit kun je doen na je studie

Als gastheer of gastvrouw heb je al de nodige vakkennis opgedaan. Nu ben je toe aan een hoger niveau op het gebied van gastheerschap. Bovendien spreekt leidinggeven, personeelsmanagement, inkopen en wijnadvisering je aan. Dan kies je voor de opleiding Zelfstandig werkend gastheer/gastvrouw.

25171, Bediening (Zelfstandig werkend Gastheer/-vrouw)

Niveau 3

Vakopleiding
Je leert hier werkzaamheden zelfstandig uit te voeren.

De BOL-opleiding duurt 3 jaar.

De BBL-opleiding duurt 3 jaar of 1 jaar als je al in het bezit bent van een niveau 2-diploma gastheer/gastvrouw of kok.

Je kunt bij deze opleiding ook in januari starten.

Toelating

Wettelijke toelatingsvoorwaarden

Om een vakopleiding (niveau 3) of middenkaderopleiding (niveau 4) te volgen, moet je voldoen aan een van de volgende voorwaarden:

 • je hebt een diploma lbo, vbo of vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, vmbo theoretische leerweg, mavo, mavo-vbo of vmbo gemengde leerweg.
 • je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) of vakopleiding (mbo niveau 3).
 • je hebt een bewijs dat je de eerste drie leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen. Of je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Een welkomstgesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

Het diploma Gastheer/gastvrouw niveau 2 geeft ook toegang tot deze opleiding. 

BBL-opleiding
Als je de BBL-opleiding volgt, heb je een officiële arbeidsovereenkomst (betaald of onbetaald) met een erkend leerbedrijf nodig.

Met een diploma Gastheer/gastvrouw heb je ook toegang tot deze BBL-opleiding en die duurt dan 1 jaar.

Wat je verder nog wilt weten

Dit is een BOL-opleiding; dit betekent dat je onderwijs volgt op school en daarnaast stage loopt in de praktijk.

Een opleidingsjaar bestaat uit 8 periodes van 5 weken. De periodes noemen we bij Rijn IJssel leereenheden. Tijdens zo’n leereenheid van 5 weken werk je aan een taak die je later in je beroep gaat uitvoeren. Je krijgt daarvoor allerlei leeractiviteiten aangeboden. Leeractiviteiten zijn bijvoorbeeld theorie- of vaardigheidslessen, workshops en hoorcolleges.

Elk jaar kent een stage van meerdere periodes. Tijdens de stage in het eerste leerjaar, heb je één dag per week een schooldag.

Leren door praktisch bezig zijn, doe je niet alleen tijdens je stage, maar ook op school. Vakschool Wageningen heeft daarvoor veel te bieden zoals in Wageningen ons Hotel de Nieuwe Wereld, congreszaal 'Aandacht'en vergaderzalen 'Samen' en 'Verdieping', onze restaurants ‘Voldaan’, ‘De Proeverij’, 'Plein 5', de bakkerijwinkel ‘Allerlekkerst’, onze prachtige nieuwe keukens en in Arnhem ‘Proeftuin 210’ .

Je wordt natuurlijk altijd nog beter in het placeren van gasten in je restaurant en het bereiden van gerechten aan tafel: oefening baart immers kunst. Daarnaast leer je onder andere:

 • inkopen (altijd in overleg met de chef), onder andere van wijn
 • administratief verwerken van inkoop
 • leiden van teambijeenkomsten
 • voeren van functioneringsgesprekken
 • inplannen van medewerkers
 • ontvangen van gasten en het verzorgen van gasten tot hun vertrek.

In de opleiding krijg je naast de beroepsgerichte onderdelen ook algemene vakken zoals Nederlands, rekenen, loopbaan en burgerschap.

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dit apart op het diploma te staan. Dit kan je kansen op de arbeidsmarkt vegroten en je helpen bij de doorstroom naar een vervolgopleiding.

Als je een keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.
We bieden de volgende keuzedelen aan:

 • Digitale vaardigheden gevorderd
 • Duurzaamheid in het beroep C
 • Eetcultuur en -wensen
 • Engels in de beroepscontext B1
 • Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4)
 • Wijnkennis 2

Lees meer over keuzedelen

Rijn IJssel zet zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden.
Er zijn enkele maatregelen doorgevoerd, waardoor de kosten lager zullen zijn dan het prijspeil aangeeft. Zo betaal je voortaan de uitgeversadviesprijs voor boeken en vraagt Rijn IJssel onder andere geen bijdrage meer voor praktijkmaterialen, masterclasses, workshops of eendaagse excursies.

Lesgeld per jaar - BOL

De minister van OCW heeft het lesgeld voor schooljaar 2022-2023 (als je op 1 augustus 2022 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1239,00 per cursusjaar.

Cursusgeld per jaar - BBL

De minister van OCW heeft het cursusgeld voor schooljaar 2022-2023 (als je op 1 augustus 2022 18 jaar of ouder bent) voor de BBL-opleidingen op niveau Entree en niveau 2 wettelijk vastgesteld op € 258,00 per cursusjaar. Voor BBL-opleidingen op niveau 3 en 4 is het cursusgeld vastgesteld op € 624,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2021-2022)

Leerjaar 1 BOL  BBL
Benodigde leermiddelen Leermiddelenlijst Leermiddelenlijst
Boeken/licenties/readers € 305,00 € 245,00
Beroepskleding € 215,00 ---
Laptop    
Keuzedelen    
Aanvullende voorzieningen    
Geen    
Leerjaar 2    
Benodigde leermiddelen Leermiddelenlijst Leermiddelenlijst
Boeken/licenties/readers € 40,00 € 45,00
Readers keuzedelen (optioneel) € 30,00 € 95,00
Aanvullende voorzieningen    
Geen    
Leerjaar 3    
Benodigde leermiddelen Leermiddelenlijst Leermiddelenlijst
Boeken/licenties/readers € 70,00 € 70,00
Readers keuzedelen (optioneel) € 30,00 € 30,00
Aanvullende voorzieningen    
Geen    

Na het afronden van deze opleiding kan je doorstromen naar de niveau 4-opleiding Leidinggevende Bediening.

Welke leerweg past bij jou?

Beroeps Opleidende Leerweg

3 jarige opleiding

60% op school

Wat is BOL?
Klap uit voor de omschrijving ...

BOL staat voor beroepsopleidende leerweg waarbij je de hele week naar school gaat. Daarnaast loop je in een bepaalde periode van de opleiding stage. Deze stage wordt ook wel beroepspraktijkvorming genoemd (BPV) en dat doe je bij een erkend leerbedrijf. Alle erkende leerbedrijven zijn te vinden op www.stagemarkt.nl.

Aanmelden
Beroeps Begeleidende Leerweg

1-3 jarige opleiding

20% op school

Wat is BBL?
Klap uit voor de omschrijving ...

BBL staat voor beroepsbegeleidende leerweg waarbij je leren en werken combineert. Dit betekent dat je meestal één dag per week naar school gaat en vier dagen per week bij een leerbedrijf werkt in de sector waar jij voor gekozen hebt. Je hebt dan een leerbaan, voor minimaal 610 klokuren per jaar.

Om een BBL-opleiding te kunnen volgen, heb je uiterlijk 31 december, na de start van de opleiding op 1 augustus, een arbeidsovereenkomst, of onder bepaalde voorwaarden een vrijwilligersovereenkomst, met een erkend leerbedrijf afgesloten. Alle erkende leerbedrijven zijn te vinden op www.stagemarkt.nl.

Aanmelden

Actueel

Goede voeding bereiden. Voedsel waar een topsporter nóg beter van presteert. Dat is waar het in de kern om draait bij het keuzedeel Topsportkok. Dankzij...