Horeca & Bakkerij (Vakschool Wageningen)

Zelfstandig werkend gastheer/gastvrouw

BOL / BBL

Dit kun je doen na je studie

Als gastheer of gastvrouw heb je al de nodige vakkennis opgedaan. Nu ben je toe aan een hoger niveau op het gebied van gastheerschap. Bovendien spreekt leidinggeven, personeelsmanagement, inkopen en wijnadvisering je aan. Dan kies je voor de opleiding Zelfstandig werkend gastheer/gastvrouw.

25171, Bediening (Zelfstandig werkend Gastheer/-vrouw)

Niveau 3

Vakopleiding
Je leert hier werkzaamheden zelfstandig uit te voeren.

De BOL-opleiding duurt 3 jaar.

De BBL-opleiding duurt 3 jaar of 1 jaar als je al in het bezit bent van een niveau 2-diploma gastheer/gastvrouw of kok.

Toelating

Wettelijke toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot een vakopleiding (niveau 3), heb je een van de volgende diploma’s nodig:

 • kaderberoepsgerichte leerweg: je hebt een diploma voor lbo, vbo of vmbo;
 • theoretische leerweg: je hebt een diploma voor mavo of vmbo;
 • gemengde leerweg: je hebt een diploma mavo-vbo of vmbo;
 • basisberoepsopleiding: je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2);
 • je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen;
 • je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Een intakegesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

Het diploma Gastheer/gastvrouw niveau 2 geeft ook toegang tot deze opleiding. 

BBL-opleiding
Als je de BBL-opleiding volgt, heb je een officiële arbeidsovereenkomst (betaald of onbetaald) met een erkend leerbedrijf nodig.

Met een diploma Gastheer/gastvrouw of Kok (niveau 2) heb je ook toegang tot deze opleiding en die duurt dan 1 jaar.

Wat je verder nog wilt weten

Dit is een BOL-opleiding; dit betekent dat je onderwijs volgt op school en daarnaast stage loopt in de praktijk.

Een opleidingsjaar bestaat uit 8 periodes van 5 weken. De periodes noemen we bij Rijn IJssel leereenheden. Tijdens zo’n leereenheid van 5 weken werk je aan een taak die je later in je beroep gaat uitvoeren. Je krijgt daarvoor allerlei leeractiviteiten aangeboden. Leeractiviteiten zijn bijvoorbeeld theorie- of vaardigheidslessen, workshops en hoorcolleges.

Elk jaar kent een stage van meerdere periodes. Tijdens de stage in het eerste leerjaar, heb je één dag per week een schooldag. Leren door praktisch bezig zijn, doe je niet alleen tijdens je stage, maar ook op school. Vakschool Wageningen heeft daarvoor veel te bieden zoals een hotel/congrescentrum, horecagelegenheden en keukens.

Je wordt natuurlijk altijd nog beter in het placeren van gasten in je restaurant en het bereiden van gerechten aan tafel: oefening baart immers kunst. Daarnaast leer je onder andere:

 • inkopen (altijd in overleg met de chef), onder andere van wijn
 • administratief verwerken van inkoop
 • leiden van teambijeenkomsten
 • voeren van functioneringsgesprekken
 • inplannen van medewerkers
 • ontvangen van gasten en het verzorgen van gasten tot hun vertrek.

In de opleiding krijg je naast de beroepsgerichte onderdelen ook algemene vakken zoals Nederlands, rekenen, loopbaan en burgerschap.

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dit apart op het diploma te staan. Dit kan je kansen op de arbeidsmarkt vegroten en je helpen bij de doorstroom naar een vervolgopleiding.

Rijn IJssel zet zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden.
Er zijn enkele maatregelen doorgevoerd, waardoor de kosten lager zullen zijn dan het prijspeil aangeeft. Zo betaal je voortaan de uitgeversadviesprijs voor boeken en vraagt Rijn IJssel onder andere geen bijdrage meer voor praktijkmaterialen, masterclasses, workshops of eendaagse excursies.

Lesgeld per jaar - BOL

Voor schooljaar 2019-2020 heeft de minister van OCW het lesgeld (als je op 1 augustus 2019 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1168,00 per cursusjaar.

Cursusgeld per jaar - BBL

Voor schooljaar 2019-2020 heeft de minister van OCW het cursusgeld (als je op 1 augustus 2019 18 jaar of ouder bent) voor de BBL-opleidingen op niveau Entree en niveau 2 wettelijk vastgesteld op € 243,00 per cursusjaar. Voor BBL-opleidingen op niveau 3 en 4 is het cursusgeld vastgesteld op € 588,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2017-2018)

Leerjaar 1 BOL  BBL
Benodigde leermiddelen    
Boeken/licenties/readers € 495,00 € 420,00
Beroepskleding € 240,00 ---
Aanvullende voorzieningen    
Geen    
Leerjaar 2    
Benodigde leermiddelen    
Boeken/licenties/readers € 35,00 € 160,00
Aanvullende voorzieningen    
Excursie Wijnreis (optioneel) € 150,00 ---
Leerjaar 3    
Benodigde leermiddelen    
Boeken/licenties/readers € 55,00 € 95,00
Aanvullende voorzieningen    
Geen    

Na het afronden van deze opleiding kan je doorstromen naar de niveau 4-opleiding Leidinggevende Bediening.

Welke leerweg past bij jou?

Beroeps Opleidende Leerweg

3 jarige opleiding

60% op school

Stage
Stage (beroepspraktijkvorming) is een belangrijk onderdeel van je opleiding. Om je opleiding af te kunnen ronden, loop je stage bij erkende leerbedrijven. Een erkend leerbedrijf kun je onder andere vinden op de site www.stagemarkt.nl.
Aanmelden
Beroeps Begeleidende Leerweg

1-3 jarige opleiding

20% op school

Toelating
Voor toelating is het, naast de andere voorwaarden nodig, dat je een (onbetaalde) baan hebt bij een erkend leerbedrijf. Een erkend leerbedrijf kun je onder andere vinden op de site www.stagemarkt.nl.
Aanmelden

Actueel

De Stichting Food Innovation Academy (FIA) in Vlaardingen neemt het IJscentrum in Wageningen over. Daarmee is de toekomst van hét opleidingsinstituut voor...