ICT

Applicatie- en mediaontwikkelaar | Applicatieontwikkelaar

BOL

Dit kun je doen na je studie

Heel verschillende bedrijven in de ICT- en gamesector doen aan applicatie- en mediaontwikkeling. Die ICT- en gameontwikkeling is niet enkel nationaal maar ook internationaal georiënteerd. Werk je graag met software en ben je benieuwd hoe je zelf software kan ontwikkelen? Dan is de mbo opleiding Applicatieontwikkelaar echt iets voor jou. Na de opleiding kan je gaan werken bij verschillende soorten bedrijven, van mediabureaus tot Game Developers.

Niet gevonden wat je zocht? Bekijk dan ook onze andere IT opleidingen. Neem bijvoorbeeld de opleiding ict beheerder.

Om een indruk te krijgen van jouw werkzaamheden na deze opleiding bekijk je deze korte video.

25187, Applicatie- en mediaontwikkelaar

Niveau 4

Middenkaderopleiding
Je leert hier werkzaamheden volledig zelfstandig uit te voeren. Rond je een middenkaderopleiding af met een diploma, dan kun je verder studeren op het hbo.
         

De BOL-opleiding duurt 3 jaar.

Bekijk alle details van deze opleiding in de studiegids.

Toelating

Wettelijke toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot een middenkaderopleiding (niveau 4), heb je een van de volgende diploma’s nodig:

 • kaderberoepsgerichte leerweg: je hebt een diploma voor lbo, vbo of vmbo;
 • theoretische leerweg: je hebt een diploma voor mavo of vmbo;
 • gemengde leerweg: je hebt een diploma mavo-vbo of vmbo;
 • basisberoepsopleiding: je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2);
 • je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen;
 • je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Een intakegesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

Aanvullend

Verder vragen wij aantoonbare affiniteit met het beroepengebied door het tonen van een portfolio of het maken van een huiswerkopdracht.

Wat je verder nog wilt weten

Dit is een BOL-opleiding. De BOL-opleiding gaat uit van 65% van de tijd les op school en 35% in de praktijk (stage).

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent. Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Het onderwijsprogramma dat je volgt ligt niet precies vast: het is tot op zekere hoogte zelf in te vullen qua volgorde. Dat bepaal je samen met je studieloopbaanbegeleider.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden.

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, Rekenen, Engels (niveau 4) en Loopbaan & Burgerschap. 

Als applicatie- en mediaontwikkelaar werk je straks in de praktijk mee in ontwikkeltrajecten. Je hebt wisselende werkzaamheden. Je moet daarbij zelf procedures bedenken als je problemen of technische onmogelijkheden tegenkomt. Je werkt in een eigen gestructureerde lokale - niet live - werkomgeving, op het lokale netwerk of computersysteem.

Je krijgt als ontwikkelaar te maken met de toenemende informatiebehoefte, de snelle technische ontwikkelingen binnen het vakgebied en de steeds hogere kwaliteitseisen die de eindgebruikers aan producten stellen. Je beschikt daarom over specialistische kennis en vaardigheden die je bovendien kunt reproduceren, analyseren en toepassen. Zo kan je ontwerp documenten opleveren die aan alle eisen en wensen voldoen.

Het onderwijsprogramma dat je volgt ligt niet eenduidig vast en is tot op zekere hoogte zelf in te vullen qua volgorde i.c.m. je studie loopbaan begeleider.

Tijdens de opleiding zijn er de volgende niveaus:

 • Oriëntatieniveau - je oriënteert je op het beroep en maakt eenvoudige applicaties onder begeleiding
 • Ontwikkelniveau - je ontwikkelt je op je competenties en doorloopt een beroepstaak onder begeleiding en maakt complexere applicaties
 • Uitstroomniveau - je bereikt het niveau van een beginnende beroepsbeoefenaar, je maakt zelfstandig complexere applicaties en stuurt andere deelnemers aan

Leereenheden worden in de volgende context aangeboden:

 • Webapplicaties (Html5, Css, Javascript, jQuery, PhP, Asp.net)
 • Mobile applicaties (Android, iOS, C#, Html5)
 • Robotica/Domotica (C#, PhP, C/C++)

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.

Als je een keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie. Je kunt kiezen uit:

 1. Verdieping Software
 2. Virtual en augmented reality
 3. Veilig programmeren
 4. Special input-output

Het kan zijn dat er nog andere keuzedelen worden aangeboden, maar die zijn nog niet bekend.

Lees meer over keuzedelen

Rijn IJssel zet zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden.
Er zijn enkele maatregelen doorgevoerd, waardoor de kosten lager zullen zijn dan het prijspeil aangeeft. Zo betaal je voortaan de uitgeversadviesprijs voor boeken en vraagt Rijn IJssel onder andere geen bijdrage meer voor praktijkmaterialen, masterclasses, workshops of eendaagse excursies.

Lesgeld per jaar - BOL

Voor schooljaar 2019-2020 heeft de minister van OCW het lesgeld (als je op 1 augustus 2019 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1168,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2019-2020)

Leerjaar 1  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 100,00
Laptop  
Aanvullende voorzieningen  
Geen  
Leerjaar 2  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 85,00
Laptop (indien nog niet in bezit)  
Aanvullende voorzieningen  
Geen  
Leerjaar 3  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 25,00
Laptop (indien nog niet in bezit)  
Aanvullende voorzieningen  
Geen  

Na het afronden van deze opleiding kun je doorstromen naar diverse hbo-opleidingen ICT.

Actueel