ICT

Applicatieontwikkelaar

BOL

Dit kun je doen na je studie

Heel verschillende bedrijven in de ICT- en gamesector doen aan applicatie- en mediaontwikkeling. Die ICT- en gameontwikkeling is niet enkel nationaal maar ook internationaal georiënteerd. 

Om een indruk te krijgen van jouw werkzaamheden na deze opleiding bekijk je deze korte video.

25187, Applicatie- en mediaontwikkelaar

Niveau 4

Middenkaderopleiding
Je leert hier werkzaamheden volledig zelfstandig uit te voeren. Rond je een middenkaderopleiding af met een diploma, dan kun je verder studeren op het hbo.
         

De BOL-opleiding duurt 3 jaar.

Bekijk alle details van deze opleiding in de studiegids.

Toelating

Wettelijke toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot een middenkaderopleiding (niveau 4), heb je een van de volgende diploma’s nodig:

 • kaderberoepsgerichte leerweg: je hebt een diploma voor lbo, vbo of vmbo;
 • theoretische leerweg: je hebt een diploma voor mavo of vmbo;
 • gemengde leerweg: je hebt een diploma mavo-vbo of vmbo;
 • basisberoepsopleiding: je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2);
 • je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen;
 • je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Een intakegesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

Aanvullend

Verder vragen wij aantoonbare affiniteit met het beroepengebied door het tonen van een portfolio of het maken van een huiswerkopdracht.

Aanmelden ná 1 april voor schooljaar 2018-2019

Wil jij komend schooljaar een mbo-opleiding volgen en heb jij je nog niet aangemeld? Doe dat dan alsnog. Als je je aanmeldt moet je over de juiste vooropleiding beschikken en deelnemen aan verplichte intakeactiviteiten.

Heb je vragen? Het Studie Informatiepunt beantwoordt ze graag!

Wat je verder nog wilt weten

Dit is een BOL-opleiding. De BOL-opleiding gaat uit van 65% van de tijd les op school en 35% in de praktijk (stage).

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent. Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Het onderwijsprogramma dat je volgt ligt niet precies vast: het is tot op zekere hoogte zelf in te vullen qua volgorde. Dat bepaal je samen met je studieloopbaanbegeleider.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden.

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, Rekenen, Engels (niveau 4) en Loopbaan & Burgerschap. 

Als applicatie- en mediaontwikkelaar werk je straks in de praktijk mee in ontwikkeltrajecten. Je hebt wisselende werkzaamheden. Je moet daarbij zelf procedures bedenken als je problemen of technische onmogelijkheden tegenkomt. Je werkt in een eigen gestructureerde lokale - niet live - werkomgeving, op het lokale netwerk of computersysteem.

Je krijgt als ontwikkelaar te maken met de toenemende informatiebehoefte, de snelle technische ontwikkelingen binnen het vakgebied en de steeds hogere kwaliteitseisen die de eindgebruikers aan producten stellen. Je beschikt daarom over specialistische kennis en vaardigheden die je bovendien kunt reproduceren, analyseren en toepassen. Zo kan je ontwerp documenten opleveren die aan alle eisen en wensen voldoen.

Het onderwijsprogramma dat je volgt ligt niet eenduidig vast en is tot op zekere hoogte zelf in te vullen qua volgorde i.c.m. je studie loopbaan begeleider.

Tijdens de opleiding zijn er de volgende niveaus:

 • Oriëntatieniveau - je oriënteert je op het beroep en maakt eenvoudige applicaties onder begeleiding
 • Ontwikkelniveau - je ontwikkelt je op je competenties en doorloopt een beroepstaak onder begeleiding en maakt complexere applicaties
 • Uitstroomniveau - je bereikt het niveau van een beginnende beroepsbeoefenaar, je maakt zelfstandig complexere applicaties en stuurt andere deelnemers aan

Leereenheden worden in de volgende context aangeboden:

 • Webapplicaties (Html5, Css, Javascript, jQuery, PhP, Asp.net)
 • Mobile applicaties (Android, iOS, C#, Html5)
 • Robotica/Domotica (C#, PhP, C/C++)

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie. Het is nog niet precies bekend waaruit je kunt kiezen.

Rijn IJssel zet zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden.
Voor het schooljaar 2018-2019 zijn enkele maatregelen doorgevoerd, waardoor de kosten lager zullen zijn dan het prijspeil voor 2017-2018 aangeeft. Zo betaal je voortaan de uitgeversadviesprijs voor boeken en vraagt Rijn IJssel onder andere geen bijdrage meer voor workshops of eendaagse excursies.

Lesgeld per jaar - BOL

Voor schooljaar 2018-2019 heeft de minister van OCW het lesgeld (als je op 1 augustus 2018 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1155,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2017-2018)

Leerjaar 1  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 110,00
Laptop  
Aanvullende voorzieningen  
Diverse  € 25,00
Leerjaar 2  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 115,00
Laptop (indien nog niet in bezit)  
Aanvullende voorzieningen  
Geen  
Leerjaar 3  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 0,00
Laptop (indien nog niet in bezit)  
Aanvullende voorzieningen  
Geen  

Met het diploma op zak is de mogelijkheid groot om bij een hbo-opleiding door te stromen in de hoofdfase (tweede jaar).

Actueel

Bedrijven scouten talenten op Rijn IJssel CodeFest

Bedrijven scouten talenten op Rijn IJssel CodeFest

Studenten ICT gaan met elkaar de strijd aan in programmeerwedstrijd.