Rijn IJssel KansRIJk

Combinatie Entree-opleiding BBL en NT2 voor statushouders

BBL

Dit kun je doen na je studie

Na deze combinatieopleiding is jouw taalniveau op peil en ben je klaar om een mbo-opleiding op niveau 2 te gaan doen of te gaan werken.

25251, Assistent dienstverlening en zorg

Entree

Entreeopleiding
Een entreeopleiding bereidt je voor op de arbeidsmarkt of op doorstroming naar een mbo-2-opleiding.

Deze BBL-opleiding duurt 1,5 tot 2 jaar.

Toelating

Voorlopig kun je je alleen aanmelden voor dit combinatietraject als je al een inburgeringstraject bij Rijn IJssel volgt.

Dit traject is bestemd voor jou als je statushouder van 18 jaar of ouder bent. Je bent bovendien inburgeringsplichtig of hebt al aan de inburgeringsplicht voldaan. Je bent op weg naar taalniveau A2 en hebt de potentie om door te groeien naar B1. Voorlopig kun je je alleen aanmelden voor dit combinatietraject als je al een inburgeringstraject bij Rijn IJssel volgt. De opleiding duurt 1,5 of 2 jaar en wordt zoveel mogelijk praktisch aangeboden.

Wat je verder nog wilt weten

In het eerste halfjaar besteden we extra aandacht aan werknemersvaardigheden, studievaardigheden, kennismaken met RIJk-Onderwijs, de Nederlandse arbeidsmarkt en de oriëntatie op de verschillende richtingen: Horeca, Dienstverlening & Zorg, Logistiek en Verkoop. Tegelijkertijd ga je verder met je taaltraject.

Na het eerste halfjaar volg je de eenjarige BBL Entree-opleiding, waarbij je na 15 weken een keuze gaat maken voor een richting. Per week krijg je 2 dagen (maandag en dinsdag) les. Daarnaast ga je 16 á 20 uur per week aan de slag in de praktijk (dit wordt geregeld via bijvoorbeeld de gemeente, Activerend Werk, Scalabor of het Werkgeversservicepunt) op een erkende leerwerkplaats. Dit hoeft geen betaalde baan te zijn, maar wel bij een erkend leerbedrijf zodat er vanuit de werkvloer begeleiding gegeven kan worden. Het gaat hier om werken/stage met behoud van uitkering. Hierover worden afspraken gemaakt met de gemeenten.

Je krijgt een vast aanspreekpunt, de studieloopbaanbegeleider. De studieloopbaanbegeleider is de regisseur van de opleiding die jij doorloopt. Daarnaast leren vakdocenten en praktijkinstructeurs je wat je moet weten en kunnen.

Als je toestemming hebt gekregen van de gemeente dan zorgen zij voor de betaling van het wettelijk lesgeld en de leermaterialen en eventuele extra randvoorwaarden zoals kinderopvang en reiskostenvergoeding. Het NT2-deel wordt bekostigd vanuit DUO Inburgering. Als je al voldaan hebt aan de inburgeringsplicht dan wordt het NT2-gedeelte gefinancierd vanuit de WEB.

Bij Rijn IJssel volg je in de mbo-opleidingen RIJk Onderwijs. Je krijgt een aantal leereenheden achter elkaar. Die duren steeds vijf weken. In elke leereenheid werk je aan een andere beroepsopdracht: zo’n opdracht lijkt al echt op wat je later in je beroep tegenkomt. Allerlei leeractiviteiten wisselen elkaar af. Zo heb je bijvoorbeeld workshops, cursussen, gastlessen, praktijkinstructie, college en zelfstudie.

Wil je meer weten over dit traject of wil je je aanmelden? Neem dan contact op met de mentor van jouw inburgeringstraject.

Bent u werkzaam bij een gemeente en wilt u meer weten, neem dan contact op met Marjan van den Broek, teamleider Educatie & Entree (m.v.d.broek@rijnijssel.nl).

Actueel

Vorig jaar hadden ze in jargon nog 'een afstand tot de arbeidsmarkt’. Maar na afgelopen donderdag niet meer. De negen deelnemers van het allereerste ‘Groentraject’...