Media, Mode & Design

Medewerker fashion

BOL

Dit kun je doen na je studie

Na de opleiding medewerker fashion kun je gaan werken in een atelier van een bedrijf dat kleding maakt, repareert of verandert. Dat kan maatkleding of confectie zijn.
Je zet kledingstukken of delen daarvan in elkaar. Je kunt ook kleding repareren of veranderen. Aan de hand van technische tekeningen kun je patronen maken of aanpassen.
Verder kun je machines instellen en voor je klein onderhoud uit aan jouw machine. Ook weet je iets van stoffen en kun je bepalen welke stof geschikt is voor welk soort kledingstuk.

25159, Kleding-, confectie- en veranderatelier (basismedewerker mode)

Niveau 2

Basisberoepsopleiding
Een basisberoepsopleiding bereidt je voor om uitvoerende werkzaamheden te doen.

De BOL-opleiding duurt 2 jaar.

Bekijk alle details van deze opleiding in de studiegids.

Toelating

Wettelijke toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot de basisberoepsopleiding (mbo niveau 2), heb je een van de volgende diploma’s nodig:

 • basisberoepsgerichte leerweg of kaderberoepsgerichte leerweg: je hebt een diploma lager beroepsonderwijs (lbo), voorbereidend beroepsonderwijs (vbo) of voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo);
 • theoretische leerweg: je hebt een mavo-diploma of vmbo-diploma;
 • gemengde leerweg: je hebt een diploma mavo-vbo of een vmbo-diploma;
 • je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen;
 • je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling;
 • entreeopleiding: je hebt een diploma entreeopleiding.

 

Een intakegesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

Aanvullend

Intakegesprek
Je krijgt een intakegesprek waarbij je een portfolio meebrengt. Op je huidige school laat je een DDD invullen. De DDD moeten beschikbaar zijn als je je intakegesprek hebt. Je krijgt die dag een thuiswerkopdracht mee.

Verplichte meeloopdag
Je hebt vervolgens een meeloopdag waarbij je de thuiswerkopdracht inlevert en opdrachten uitvoert. We letten op: werken volgens opdracht, oog-handcoördinatie, nauwkeurig werken, ruimtelijk inzicht, meetkundig inzicht, beroepshouding. Als we dan nog twijfelen, kunnen we besluiten om je een aantal dagen mee te laten lopen.

 

Aanmelden ná 1 april voor schooljaar 2018-2019

Wil jij komend schooljaar een mbo-opleiding volgen en heb jij je nog niet aangemeld? Doe dat dan alsnog. Als je je aanmeldt moet je over de juiste vooropleiding beschikken en deelnemen aan verplichte intakeactiviteiten.

Heb je vragen? Het Studie Informatiepunt beantwoordt ze graag!

 

Wat je verder nog wilt weten

Dit is een BOL-opleiding. De BOL-opleiding gaat uit van 60% van de tijd les op school en 40% in de praktijk (stage).

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent. 

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden.  

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, Rekenen en Loopbaan & Burgerschap. 

Welke profieldelen zijn er?

 • Materialen verzamelen en afmeten
 • Patronen aanpassen
 • Naaitechnische werkzaamheden voorbereiden
 • Vervaardigen of verstellen van kledingstukken
 • Controleren van het eindresultaat

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Hiermee vergroot je je kansen op de arbeidsmarkt. 

Als je een keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.

De keuzedelen zijn:

 • Basis patroontekenen
 • Engels in de beroepscontext A2
 • Duurzaamheid in het beroep C

Lees meer over keuzedelen

Rijn IJssel zet zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden.
Voor het schooljaar 2018-2019 zijn enkele maatregelen doorgevoerd, waardoor de kosten lager zullen zijn dan het prijspeil voor 2017-2018 aangeeft. Zo betaal je voortaan de uitgeversadviesprijs voor boeken en vraagt Rijn IJssel onder andere geen bijdrage meer voor praktijkmaterialen, masterclasses, workshops of eendaagse excursies.

Lesgeld per jaar - BOL

Voor schooljaar 2018-2019 heeft de minister van OCW het lesgeld (als je op 1 augustus 2018 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1155,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2017-2018)

Leerjaar 1 + 2  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 120,00
Aanvullende voorzieningen  
Diverse € 25,00
Laptop  

Je kunt doorstromen naar een mbo-opleiding op niveau 3. In uitzonderlijke gevallen is doorstroom naar een opleiding op mbo-niveau 4 mogelijk.

Actueel

Tijdens de Skills Heroes 'The Finals' hebben de studenten van Rijn IJssel een geweldig resultaat neergezet en zijn naar huis gegaan met twee keer goud,...