Media, Mode & Design

Medewerker productpresentatie | Medewerker styling & presentatie

BOL

Dit kun je doen na je studie

Je assisteert bij het etaleren en presenteren van artikelen in de etalage, winkel of presentatieruimte. Je bent vooral praktisch en creatief bezig. Als medewerker styling & presentatie werk je bij winkelbedrijven (met een eigen presentatieteam), winkelketens, toeleveranciers van etalagematerialen, etalagebureaus, of tijdens evenementen en beurzen. Je voert ontwerpen van anderen uit, maar ook je eigen creatieve ideeën zijn belangrijk.

25810, Medewerker productpresentatie

Niveau 2

Basisberoepsopleiding
Een basisberoepsopleiding bereidt je voor om uitvoerende werkzaamheden te doen.

Je kunt bij deze opleiding in overleg het hele jaar door instromen.

De BOL-opleiding duurt 2 jaar.

Toelating

Wettelijke toelatingsvoorwaarden

Om een basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) te volgen, moet je voldoen aan een van de volgende voorwaarden:

 • je hebt een diploma lbo, vbo, vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg, vmbo theoretische leerweg, mavo , mavo-vbo of vmbo gemengde leerweg.
 • je hebt een diploma entreeopleiding of basisberoepsopleiding (mbo niveau 2).
 • je hebt een bewijs dat je de eerste drie leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen. Of je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Een welkomstgesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

Aanvullend

Intake
De intake bestaat uit een gesprek en een meeloopdag. Tijdens het gesprek maken we kennis, kijken we naar je portfolio en bespreken we de gegevens van je huidige school.

We maken een afspraak voor een meeloopdag, tijdens die dag maak je kennis met het vak. Als wij dan nog twijfelen of als jij nog twijfelt, kunnen we besluiten om je een week mee te laten lopen.

Wat je verder nog wilt weten

Dit is een BOL-opleiding. Dat betekent dat je zo’n 60 % van de tijd les krijgt en 40 % in de praktijk bezig bent.

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent. 

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden. 

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, Rekenen en Loopbaan & Burgerschap. 

Waaruit bestaat het profieldeel?

 • Decoraties maken en/of uitzoeken
 • Materialen en gereedschapskennis
 • Eenvoudige grafische toepassingen maken
 • Het stylen van producten in de etalage/winkel
 • Producten verzendklaar maken
 • Werkzaamheden op locatie voorbereiden

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Hiermee vergroot je je kansen op de arbeidsmarkt. 

Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie. 
We bieden de volgende keuzedelen aan:

 • Klantcontact en verkoop  
 • Verdieping technieken en materialenkennis
 • Duurzaamheid in het beroep B

Lees meer over keuzedelen

Rijn IJssel zet zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden.
Er zijn enkele maatregelen doorgevoerd, waardoor de kosten lager zullen zijn dan het prijspeil aangeeft. Zo betaal je voortaan de uitgeversadviesprijs voor boeken en vraagt Rijn IJssel onder andere geen bijdrage meer voor praktijkmaterialen, masterclasses, workshops of eendaagse excursies.

Lesgeld per jaar - BOL

De minister van OCW heeft het lesgeld voor schooljaar 2022-2023 (als je op 1 augustus 2022 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1239,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2021-2022)

Leerjaar 1  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 120,00
Aanvullende voorzieningen  
Diversen € 75,00
Laptop  
Leerjaar 2  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 0,00
Aanvullende voorzieningen  
Diversen € 75,00
Laptop  

Je kunt doorstromen naar een opleiding op mbo-niveau 3. In uitzonderlijke gevallen is doorstroom naar de opleiding Ruimtelijk Vormgever op niveau 4 mogelijk.

Actueel

Studente Fashion Zoë Heeg eindigde als derde bij de verkiezingen. Maar teleurgesteld? Dat is de 17-jarige Achterhoekse zeker niet.