Media, Mode & Design

Medewerker productpresentatie

BOL

Dit kun je doen na je studie

Als medewerker productpresentatie werk je bij winkelbedrijven (met een eigen presentatieteam), winkelketens, toeleveranciers van etalagematerialen of etalagebureaus. Je assisteert bij het etaleren en presenteren van artikelen in de etalage, winkel of presentatieruimte. Je bent vooral praktisch en creatief bezig. Daarnaast kan je ook ingezet worden als medewerker verkoop.

25211, Ruimtelijke vormgeving (Medewerker productpresentatie)

Niveau 2

Basisberoepsopleiding
Een basisberoepsopleiding bereidt je voor om uitvoerende werkzaamheden te doen.

De BOL-opleiding duurt 2 jaar.

Bekijk alle details van deze opleiding in de studiegids.

Toelating

Wettelijke toelatingseisen

Om toegelaten te worden, heb je een van de volgende diploma’s nodig:

 • lbo-, vbo- of mavo-diploma
 • vmbo BB, KL, GL of TL
 • overgangsbewijs havo 3 naar havo 4
 • overgangsbewijs vwo 3 naar vwo 4
 • diploma entreeopleiding (niveau 1)
 • een ander bij ministeriële regeling aangewezen diploma of bewijsstuk

Een intakegesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

Aanvullend

Intakegesprek
Je krijgt een intakegesprek waarbij je een portfolio meebrengt. Op je huidige school laat je een DDD invullen. De DDD moeten beschikbaar zijn als je je intakegesprek hebt. Je krijgt die dag een thuiswerkopdracht mee.

Verplichte meeloopdag
Je hebt vervolgens een meeloopdag waarbij je de thuiswerkopdracht inlevert en opdrachten uitvoert. We letten op: werken volgens opdracht, oog-handcoördinatie, nauwkeurig werken, ruimtelijk inzicht, meetkundig inzicht, beroepshouding. Als we dan nog twijfelen, kunnen we besluiten om je een week mee te laten lopen.

Wat je verder nog wilt weten

Dit is een BOL-opleiding. Dat betekent dat je zo’n 60 % van de tijd les krijgt en 40 % in de praktijk bezig bent.

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent. 

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden. 

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, Rekenen en Loopbaan & Burgerschap. 

Waaruit bestaat het profieldeel?

 • Decoraties maken en/of uitzoeken
 • Materialen en gereedschapskennis
 • Eenvoudige grafische toepassingen maken
 • Het stylen van producten in de etalage/winkel
 • Producten verzendklaar maken
 • Werkzaamheden op locatie voorbereiden

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Hiermee vergroot je je kansen op de arbeidsmarkt. 

Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie. 

Welke keuzedelen zijn er:

 • Klantcontact en verkoop (onder voorbehoud) 
 • Engels in de beroepscontext A2
 • Duurzaamheid in het beroep C

Lees meer over Keuzedelen

Lesgeld per jaar

Voor schooljaar 2017-2018 heeft de minister van OCW het lesgeld (als je op 1 augustus 2017 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1137,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2017-2018)

Leerjaar 1  
Benodigde leermiddelen € 190,00 
Aanvullende voorzieningen
Leerjaar 2  
Benodigde leermiddelen € 45,00 
Aanvullende voorzieningen

Je kunt doorstromen naar een opleiding op mbo-niveau 3. In uitzonderlijke gevallen is doorstroom naar de opleiding Ruimtelijk Vormgever op niveau 4 mogelijk.

Actueel

Show van ‘vergeten’ kledingstukken in Luxor

Studenten Rijn IJssel maken van ‘vergeten’ kledingstukken nieuwe collectie