Media, Mode & Design

Medewerker productpresentatie

BOL

Dit kun je doen na je studie

Als medewerker productpresentatie werk je bij winkelbedrijven (met een eigen presentatieteam), winkelketens, toeleveranciers van etalagematerialen of etalagebureaus. Je assisteert bij het etaleren en presenteren van artikelen in de etalage, winkel of presentatieruimte. Je bent vooral praktisch en creatief bezig. Daarnaast kan je ook ingezet worden als medewerker verkoop.

25211, Ruimtelijke vormgeving (Medewerker productpresentatie)

Niveau 2

Basisberoepsopleiding
Een basisberoepsopleiding bereidt je voor om uitvoerende werkzaamheden te doen.

De BOL-opleiding duurt 2 jaar.

Bekijk alle details van deze opleiding in de studiegids.

Toelating

Wettelijke toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot de basisberoepsopleiding (mbo niveau 2), heb je een van de volgende diploma’s nodig:

 • basisberoepsgerichte leerweg of kaderberoepsgerichte leerweg: een diploma lager beroepsonderwijs (lbo), voorbereidend beroepsonderwijs (vbo) of voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo);
  theoretische leerweg: een mavo-diploma of vmbo-diploma;
 • gemengde leerweg: een diploma mavo-vbo of een vmbo-diploma;
 • een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen;
 • een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling;
 • entreeopleiding: een diploma entreeopleiding.

Een intakegesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

Aanvullend

Intake
De intake bestaat uit een gesprek en een meeloopdag. Tijdens het gesprek maken we kennis, kijken we naar je portfolio en bespreken we de gegevens van je huidige school. Ook krijg je die dag een thuiswerkopdracht mee.

We maken een afspraak voor een meeloopdag, tijdens die dag maak je kennis met het vak en beoordelen wij jouw thuiswerkopdracht. Als we dan nog twijfelen, kunnen we besluiten om je een week mee te laten lopen.

 

Meld je uiterlijk 1 april 2018 aan
Wil jij komend schooljaar een mbo-opleiding volgen? Meld je dan uiterlijk 1 april 2018 aan. Dan heb je namelijk het recht om toegelaten te worden tot een mbo-opleiding naar keuze. Je moet dan wel de juiste vooropleiding hebben en deelnemen aan verplichte intakeactiviteiten. Dit staat in de wet Toelatingsrecht die vanaf 1 augustus 2017 geldt. Heb je je aangemeld voor 1 april, dan heb je ook recht op een studiekeuzeadvies.

Bekijk hier het filmpje van de overheid over het toelatingsrecht.

 

Wat je verder nog wilt weten

Dit is een BOL-opleiding. Dat betekent dat je zo’n 60 % van de tijd les krijgt en 40 % in de praktijk bezig bent.

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent. 

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden. 

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, Rekenen en Loopbaan & Burgerschap. 

Waaruit bestaat het profieldeel?

 • Decoraties maken en/of uitzoeken
 • Materialen en gereedschapskennis
 • Eenvoudige grafische toepassingen maken
 • Het stylen van producten in de etalage/winkel
 • Producten verzendklaar maken
 • Werkzaamheden op locatie voorbereiden

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Hiermee vergroot je je kansen op de arbeidsmarkt. 

Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie. 

Welke keuzedelen zijn er:

 • Klantcontact en verkoop (onder voorbehoud) 
 • Engels in de beroepscontext A2
 • Duurzaamheid in het beroep C

Lees meer over Keuzedelen

Lesgeld per jaar

Voor schooljaar 2018-2019 heeft de minister van OCW het lesgeld (als je op 1 augustus 2018 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1155,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2017-2018)

Leerjaar 1  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 150,00
Aanvullende voorzieningen  
Diverse € 45,00
Laptop  
Leerjaar 2  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 45,00
Aanvullende voorzieningen  
Laptop  

Je kunt doorstromen naar een opleiding op mbo-niveau 3. In uitzonderlijke gevallen is doorstroom naar de opleiding Ruimtelijk Vormgever op niveau 4 mogelijk.

Actueel

Studenten Rijn IJssel naar landelijke finale Skills Heroes

Shanice Taribuka (19) uit Barneveld en Nienke Vos (20) uit Heteren naar NK