Media, Mode & Design

Medewerker styling & presentatie

BOL

Dit kun je doen na je studie

Je assisteert bij het etaleren en presenteren van artikelen in de etalage, winkel of presentatieruimte. Je bent vooral praktisch en creatief bezig. Als medewerker styling & presentatie werk je bij winkelbedrijven (met een eigen presentatieteam), winkelketens, toeleveranciers van etalagematerialen, etalagebureaus, of tijdens evenementen en beurzen. Je voert ontwerpen van anderen uit, maar ook je eigen creatieve ideeën zijn belangrijk.

25211, Ruimtelijke vormgeving (Medewerker productpresentatie)

Niveau 2

Basisberoepsopleiding
Een basisberoepsopleiding bereidt je voor om uitvoerende werkzaamheden te doen.

De BOL-opleiding duurt 2 jaar.

Bekijk alle details van deze opleiding in de studiegids.

Toelating

Wettelijke toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot de basisberoepsopleiding (mbo niveau 2), heb je een van de volgende diploma’s nodig:

 • basisberoepsgerichte leerweg of kaderberoepsgerichte leerweg: je hebt een diploma lager beroepsonderwijs (lbo), voorbereidend beroepsonderwijs (vbo) of voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo);
 • theoretische leerweg: je hebt een mavo-diploma of vmbo-diploma;
 • gemengde leerweg: je hebt een diploma mavo-vbo of een vmbo-diploma;
 • je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen;
 • je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling;
 • entreeopleiding: je hebt een diploma entreeopleiding.

 

Een intakegesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

Aanvullend

Intake
De intake bestaat uit een gesprek en een meeloopdag. Tijdens het gesprek maken we kennis, kijken we naar je portfolio en bespreken we de gegevens van je huidige school. Ook krijg je die dag een thuiswerkopdracht mee.

We maken een afspraak voor een meeloopdag, tijdens die dag maak je kennis met het vak en beoordelen wij jouw thuiswerkopdracht. Als we dan nog twijfelen, kunnen we besluiten om je een week mee te laten lopen.

 

Aanmelden ná 1 april voor schooljaar 2018-2019

Wil jij komend schooljaar een mbo-opleiding volgen en heb jij je nog niet aangemeld? Doe dat dan alsnog. Als je je aanmeldt moet je over de juiste vooropleiding beschikken en deelnemen aan verplichte intakeactiviteiten.

Heb je vragen? Het Studie Informatiepunt beantwoordt ze graag!

 

Wat je verder nog wilt weten

Dit is een BOL-opleiding. Dat betekent dat je zo’n 60 % van de tijd les krijgt en 40 % in de praktijk bezig bent.

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent. 

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden. 

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, Rekenen en Loopbaan & Burgerschap. 

Waaruit bestaat het profieldeel?

 • Decoraties maken en/of uitzoeken
 • Materialen en gereedschapskennis
 • Eenvoudige grafische toepassingen maken
 • Het stylen van producten in de etalage/winkel
 • Producten verzendklaar maken
 • Werkzaamheden op locatie voorbereiden

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Hiermee vergroot je je kansen op de arbeidsmarkt. 

Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie. 

Welke keuzedelen zijn er:

 • Klantcontact en verkoop  
 • Engels in de beroepscontext A2
 • Duurzaamheid in het beroep C

Lees meer over Keuzedelen

Rijn IJssel zet zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden.
Voor het schooljaar 2018-2019 zijn enkele maatregelen doorgevoerd, waardoor de kosten lager zullen zijn dan het prijspeil voor 2017-2018 aangeeft. Zo betaal je voortaan de uitgeversadviesprijs voor boeken en vraagt Rijn IJssel onder andere geen bijdrage meer voor praktijkmaterialen, masterclasses, workshops of eendaagse excursies.

Lesgeld per jaar - BOL

Voor schooljaar 2018-2019 heeft de minister van OCW het lesgeld (als je op 1 augustus 2018 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1155,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2017-2018)

Leerjaar 1  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 150,00
Aanvullende voorzieningen  
Diverse € 45,00
Laptop  
Leerjaar 2  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 45,00
Aanvullende voorzieningen  
Laptop  

Je kunt doorstromen naar een opleiding op mbo-niveau 3. In uitzonderlijke gevallen is doorstroom naar de opleiding Ruimtelijk Vormgever op niveau 4 mogelijk.

Actueel

Tijdens de Skills Heroes 'The Finals' hebben de studenten van Rijn IJssel een geweldig resultaat neergezet en zijn naar huis gegaan met twee keer goud,...