Media, Mode & Design

Mediamaker

BOL

Dit kun je doen na je studie

Je kunt aan de slag bij een communicatie-, reclame- of ontwerpbureau. Of bij een sign- of displaybedrijf, drukkerij, uitgeverij of grote organisatie met een eigen ontwerp-/DTP-afdeling.
Als mediamaker ben je vooral uitvoerend bezig. Onder begeleiding van een mediavormgever verzamel en verwerk je bestanden met tekst en beeld. Zo kan er van een grafisch bestand een advertentie, poster, brochure, gevelbord of display gedrukt worden. Of je verzorgt samen met de mediavormgever de opmaak voor interactieve media-uitingen zoals een animatie of een online banner.

Om een indruk te krijgen van jouw werkzaamheden na deze opleiding bekijk je deze korte video.

Niet gevonden wat je zocht? Bekijk dan ook onze andere Media, Mode & Design opleidingen. Neem bijvoorbeeld de opleiding medewerker sign.

25591, Mediamaker

Niveau 2

Basisberoepsopleiding
Een basisberoepsopleiding bereidt je voor om uitvoerende werkzaamheden te doen.

Deze BOL-opleiding duurt 2 jaar.

Je kunt in overleg bij deze opleiding het hele jaar door instromen zolang het maximale aantal van 25 studenten nog niet is bereikt.

Toelating

Wettelijke toelatingsvoorwaarden

Om een basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) te volgen, moet je voldoen aan een van de volgende voorwaarden:

 • je hebt een diploma lbo, vbo, vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg, vmbo theoretische leerweg, mavo , mavo-vbo of vmbo gemengde leerweg.
 • je hebt een diploma entreeopleiding of basisberoepsopleiding (mbo niveau 2).
 • je hebt een bewijs dat je de eerste drie leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen. Of je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Een intakegesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

Aanvullend
Wij nemen maximaal 25 studenten aan voor deze opleiding.

Wat je verder nog wilt weten

Dit is een BOL-opleiding. De BOL-opleiding gaat uit van 60% van de tijd les op school en 40% in de praktijk (stage).

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent.
Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden.

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, Rekenen, Engels en Loopbaan & Burgerschap.

Wat komt er aan bod in het profieldeel?

 • Teksten, foto’s, tekeningen of andere ontwerpen zo in een grafisch bestand opmaken dat dit als een media-uiting gepubliceerd of geproduceerd (gedrukt) kan worden
 • Omgaan met digitale apparatuur zoals scanners, printers en camera’s
 • Omgaan met speciale multimediaprogramma’s
 • Je portfolio ontwikkelen en presenteren
 • Omgaan met deadlines
 • Zelfstandig werken en samenwerken
 • Bestanden overdragen aan derden zoals drukkers
 • Communicatieve vaardigheden


Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie. De keuzedelen zijn in ontwikkeling.

Als je een keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie. 
De aangeboden keuzedelen zijn:

 • Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 2
 • ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 2
 • Fotografie basis
 • Creatieve typografie

Lees meer over keuzedelen

Rijn IJssel zet zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden.
Er zijn enkele maatregelen doorgevoerd, waardoor de kosten lager zullen zijn dan het prijspeil aangeeft. Zo betaal je voortaan de uitgeversadviesprijs voor boeken en vraagt Rijn IJssel onder andere geen bijdrage meer voor praktijkmaterialen, masterclasses, workshops of eendaagse excursies.

Lesgeld per jaar - BOL

Vanwege de coronamaatregelen heeft de minister van OCW het lesgeld voor schooljaar 2021-2022 (als je op 1 augustus 2021 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 608,00 per cursusjaar. Dat is een korting van 50% op het oorspronkelijke bedrag.

Overige kosten (prijspeil 2021-2022)

Leerjaar 1  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/Licenties/Readers € 70,00
Adobe Creative Cloud € 135,00
Opatel licentie  
Laptop  
Rekenmachine  
Aanvullende voorzieningen  
Geen  
Leerjaar 2  
Benodigde leermiddelen  
Boeken € 50,00
Adobe Creative Cloud € 135,00
Laptop  
Aanvullende voorzieningen  
Opatel licentie  

Met een mbo opleiding op niveau 2 kun je door naar een mbo opleiding op niveau 3. De opleidingen die het best aansluiten bij de opleiding Mediamaker zijn:

Actueel

Rijn IJssel verkoopt ontwikkellocatie aan combinatie VanWonen en Reinbouw