Media, Mode & Design

Mediavormgever

BOL

Dit kun je doen na je studie

Als mediavormgever ontwerp en realiseer je crossmediale media-uitingen. Dit houdt in dat je interactieve, grafische, geanimeerde en audiovisuele producten oplevert. Je maakt werk met een eigen stijl. Het is uniek en origineel. Je doet dat (vrijwel) altijd voor een opdrachtgever. Je komt met creatieve oplossingen waarbij je er plezier in hebt om voor de klant het maximale resultaat te bereiken. Om je werk optimaal te doen, volg je de mediaontwikkelingen op de voet. Je kunt als mediavormgever aan de slag bij bureaus voor reclame, grafisch ontwerp of webdesign, audiovisuele- of multimediabedrijven, drukkerijen en uitgeverijen. Ook kun je als freelancer gaan werken.

Om een indruk te krijgen van jouw werkzaamheden na deze opleiding bekijk je deze korte video.

25201, Mediavormgeving (Mediavormgever)

Niveau 4

Middenkaderopleiding
Je leert hier werkzaamheden volledig zelfstandig uit te voeren. Rond je een middenkaderopleiding af met een diploma, dan kun je verder studeren op het hbo.

De BOL-opleiding duurt 4 jaar.

Toelating

Wettelijke toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot een middenkaderopleiding (niveau 4), heb je een van de volgende diploma’s nodig:

 • kaderberoepsgerichte leerweg: je hebt een diploma voor lbo, vbo of vmbo;
 • theoretische leerweg: je hebt een diploma voor mavo of vmbo;
 • gemengde leerweg: je hebt een diploma mavo-vbo of vmbo;
 • basisberoepsopleiding: je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2);
 • je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen;
 • je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Een intakegesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

Aanvullende toelatingseisen
Om tot deze opleiding toegelaten te worden stellen we ook extra eisen. De details daarvan krijg je toegestuurd in de uitnodigingsbrief voor het intakegesprek.

Het aantal beschikbare plaatsen voor de opleiding Mediavormgever is vastgesteld op 54.

Wat je verder nog wilt weten

Dit is een BOL-opleiding. Dat betekent dat je zo’n 60% van de tijd les krijgt en 40% in de praktijk bezig bent. 

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent. 

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden.  

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, Rekenen, Engels  en Loopbaan & Burgerschap. 

Welke profieldelen zijn er?

 • Concepten ontwikkelen
 • Creatieve oplossingen bedenken voor Interactieve, Grafische en Audiovisuele en Crossmediale media
 • Fotografie, tekenen, mediageschiedenis, ontwerptheorie en typografie
 • Werken met bijvoorbeeld; Photoshop, InDesign, Illustrator, Première, 3DMax, After Effects, - HTML5, JQuery en PHP
 • Doelgroep en markt onderzoeken
 • Presenteren aan de klant
 • Zelfstandig ondernemen waarbij je ook denkt aan financiën, kostprijs en marketing (ondernemersvaardigheden)
 • Communicatieve vaardigheden

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie. De keuzedelen zijn in ontwikkeling.

Als je een keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie. 
De aangeboden keuzedelen zijn:

 • Art & Design
 • Experimenteren met materialen en technieken
 • Illustreren
 • Verdieping beeldgebruik
 • Packaging design
 • 3D modellen en graphics in verschillende media-uitingen
 • Mobile application design

Lees meer over keuzedelen

Rijn IJssel zet zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden.
Er zijn enkele maatregelen doorgevoerd, waardoor de kosten lager zullen zijn dan het prijspeil aangeeft. Zo betaal je voortaan de uitgeversadviesprijs voor boeken en vraagt Rijn IJssel onder andere geen bijdrage meer voor praktijkmaterialen, masterclasses, workshops of eendaagse excursies.

Lesgeld per jaar - BOL

Voor schooljaar 2019-2020 heeft de minister van OCW het lesgeld (als je op 1 augustus 2019 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1168,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2019-2020)

Leerjaar 1  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/Licenties/Readers € 105,00
USB stick, SD-kaart  
Tekenmateriaal  
Laptop  
Aanvullende voorzieningen  
Adobe Creative Cloud € 135,00
Leerjaar 2  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/Licenties/Readers € 25,00
USB-stick, SD-kaart  
Tekenmateriaal  
Aanvullende voorzieningen  
Adobe Creative Cloud € 135,00
Leerjaar 3  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/Licenties/Readers € 0,00
USB-stick, SD-kaart  
Tekenmateriaal  
Aanvullende voorzieningen  
Adobe Creative Cloud € 135,00
Buitenlandse excursie € 450,00
Leerjaar 4  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/Licenties/Readers € 0,00
USB-stic, SD-kaart  
Aanvullende voorzieningen  
Adobe Creative Cloud € 135,00

Als je je diploma hebt, kun je door naar het hbo, bijvoorbeeld naar:

 • hbo Interaction Design
 • hbo Graphic Design
 • hbo Filmacademie
 • hbo Communicatie

Actueel

Samenwerking van onderwijs, culturele partners, sociale partners en partners uit de mode-industrie zorgt voor betere baankansen.