Media, Mode & Design

Mediavormgever

BOL

Dit kun je doen na je studie

Als mediavormgever ontwerp en realiseer je crossmediale media-uitingen. Dit houdt in dat je interactieve, grafische, geanimeerde en audiovisuele producten oplevert. Je maakt werk met een eigen stijl. Het is uniek en origineel. Je doet dat (vrijwel) altijd voor een opdrachtgever. Je komt met creatieve oplossingen waarbij je er plezier in hebt om voor de klant het maximale resultaat te bereiken. Om je werk optimaal te doen, volg je de mediaontwikkelingen op de voet. Je kunt als mediavormgever aan de slag bij bureaus voor reclame, grafisch ontwerp of webdesign, audiovisuele- of multimediabedrijven, drukkerijen en uitgeverijen. Ook kun je als freelancer gaan werken.


Aanmelden Try-out

25633, Mediavormgeving (Mediavormgever)

Niveau 4

Middenkaderopleiding
Je leert hier werkzaamheden volledig zelfstandig uit te voeren. Rond je een middenkaderopleiding af met een diploma, dan kun je verder studeren op het hbo.

Duur

De BOL-opleiding duurt 4 jaar.

Je kunt in overleg bij deze opleiding het hele jaar door instromen zolang het maximale aantal van 54 studenten nog niet is bereikt.

Toelating

Wettelijke toelatingsvoorwaarden

Om een vakopleiding (niveau 3) of middenkaderopleiding (niveau 4) te volgen, moet je voldoen aan een van de volgende voorwaarden:

 • je hebt een diploma lbo, vbo of vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, vmbo theoretische leerweg, mavo, mavo-vbo of vmbo gemengde leerweg.
 • je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) of vakopleiding (mbo niveau 3).
 • je hebt een bewijs dat je de eerste drie leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen. Of je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Een welkomstgesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

Aanvullende toelatingseisen
Om tot deze opleiding toegelaten te worden stellen we ook extra eisen. De details daarvan krijg je toegestuurd in de uitnodigingsbrief voor het intakegesprek.

Het aantal beschikbare plaatsen voor de opleiding Mediavormgever is vastgesteld op 54.

Wat je verder nog wilt weten

Dit is een BOL-opleiding. Dat betekent dat je zo’n 60% van de tijd les krijgt en 40% in de praktijk bezig bent. 

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je ontdekt wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent. 

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden.  

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, Rekenen, Engels  en Loopbaan & Burgerschap. 

Welke profieldelen zijn er?
Met profieldelen specialiseer je je op bepaalde onderdelen van het beroep mediavormgever.

 • Grafische vormgeving
 • Interactieve vormgeving
 • Audiovisuele vormgeving
 • Animatie

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie. De keuzedelen zijn in ontwikkeling.

Als je een keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie. 
We bieden onder andere de volgende keuzedelen aan:

 • Voorbereiding hbo kunstonderwijs
 • Corporate design
 • Internationaal II: werken in het buitenland
 • Art&Design
 • Illustreren
 • Surface design
 • Experimenteren met materialen en technieken
 • Verdieping beeldgebruik
 • Animatie
 • Audiovisueel vormgeven
 • Audiovisuele techniek
 • Infographics en uitleganimaties
 • Interaction design
 • Packaging design
 • 3D modellen & graphics in verschillende media-uitingen
 • Creatieve profilering
 • Mobile application design
 • Fotostyling

Lees meer over keuzedelen

Rijn IJssel zet zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden.
Er zijn enkele maatregelen doorgevoerd, waardoor de kosten lager zullen zijn dan het prijspeil aangeeft. Zo betaal je voortaan de uitgeversadviesprijs voor boeken en vraagt Rijn IJssel onder andere geen bijdrage meer voor praktijkmaterialen, masterclasses, workshops of eendaagse excursies.

Lesgeld per jaar - BOL

De minister van OCW heeft het lesgeld voor schooljaar 2022-2023 (als je op 1 augustus 2022 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1239,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2021-2022)

Leerjaar 1  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/Licenties/Readers € 75,00
USB stick, SD-kaart  
Tekenmateriaal  
Laptop  
Aanvullende voorzieningen  
Adobe Creative Cloud € 135,00
Leerjaar 2  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/Licenties/Readers € 55,00
USB-stick, SD-kaart  
Tekenmateriaal  
Aanvullende voorzieningen  
Adobe Creative Cloud € 135,00
Leerjaar 3  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/Licenties/Readers € 0,00
USB-stick, SD-kaart  
Tekenmateriaal  
Aanvullende voorzieningen  
Adobe Creative Cloud € 135,00
Buitenlandse excursie (optioneel) € 450,00
Leerjaar 4  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/Licenties/Readers € 0,00
USB-stic, SD-kaart  
Aanvullende voorzieningen  
Adobe Creative Cloud € 135,00

Als je je diploma hebt, kun je door naar het hbo, bijvoorbeeld naar:

 • hbo Interaction Design
 • hbo Graphic Design
 • hbo Filmacademie
 • hbo Communicatie

Actueel

Studente Fashion Zoë Heeg eindigde als derde bij de verkiezingen. Maar teleurgesteld? Dat is de 17-jarige Achterhoekse zeker niet.