Media, Mode & Design

Technicus human technology | Creatieve technologie

BOL

Dit kun je doen na je studie

De Technicus human technology zien we terug als creatieve duizendpoot bij bedrijven die producten ontwikkelen en verbeteren. Bijvoorbeeld in de zorg, dienstverlening, industrie, onderhouds- en servicebedrijven en bij de overheid en adviesbureaus.

Een Technicus human technology kan als volgt worden getypeerd: gebruikersgericht, communicatief, analytisch, creatief en probleemoplossend. Je bent een teamworker, hebt een flexibele instelling en beschikt over projectmanagementvaardigheden. Je hebt gevoel voor marketing, trends en vormgeving. Je kunt je inleven in situaties die per bedrijf of branche kunnen verschillen en bent daardoor in te zetten in alle werkgebieden.

25265, Technicus human technology

Niveau 4

Middenkaderopleiding
Je leert hier werkzaamheden volledig zelfstandig uit te voeren. Rond je een middenkaderopleiding af met een diploma, dan kun je verder studeren op het hbo.

De BOL-opleiding duurt 3 jaar.

Toelating

Wettelijke toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot een middenkaderopleiding (niveau 4), heb je een van de volgende diploma’s nodig:

 • kaderberoepsgerichte leerweg: je hebt een diploma voor lbo, vbo of vmbo;
 • theoretische leerweg: je hebt een diploma voor mavo of vmbo;
 • gemengde leerweg: je hebt een diploma mavo-vbo of vmbo;
 • basisberoepsopleiding: je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2);
 • je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen;
 • je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Een intakegesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

 Voldoe je niet aan een van deze toelatingseisen, kijk dan eens bij de opleiding Medewerker productpresentatie op niveau 2.

Wat je verder nog wilt weten

Dit is een BOL-opleiding. Dat betekent dat je zo’n 60% van de tijd les krijgt en 40% in de praktijk bezig bent.
 
Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent.
Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroep specifieke kennis en vaardigheden.

Hoofdvakken

 • RIJK/Project je werkt elke 5 weken aan een project waarbij je een product oplevert
 • Solid works
 • Stage (leerjaar 2 & 3)

Beroepsondersteunende vakken
Deze vakken ondersteunen de projectlessen.

 • Media Vormgeven; photoshop, illustrator, indesign
 • Sketch up
 • Psychologie
 • Materialen- en technieken
 • Tekenen
 • Ontwerpen
 • Bedrijfskunde
 • Marketing
 • BZW; begeleid zelfstandig werken
 • ECDL; computervaardigheden
 • Communicatie
 • LBC (loopbaancoaching)

Excursies
We hebben veel contacten met het bedrijfsleven en er vinden ook excursies plaats naar bedrijven.

Waar richt je je op in het profieldeel?

 • Voorbereiden, uitvoeren en presenteren van gebruikers- of gebruiksonderzoek
 • Voorbereiden, uitvoeren en presenteren van marktonderzoek
 • Begeleiding van projecten

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, Rekenen, Engels, Loopbaan & Burgerschap en sport.

Studenten Creatieve technologie/Human Technology kunnen vanaf leerjaar 2 voor een dag in de week naar de HAN om daar (voorbereidende) lessen te volgen om de doorstroom naar het hbo te versoepelen.

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Hiermee vergroot je je kansen op de arbeidsmarkt.

Als je een keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.

Welke keuzedelen zijn er:

 • Oriëntatie op ondernemerschap
 • Duits in de beroepscontext A2
 • Voorbereiding hbo wiskunde voor de techniek
 • Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4

Lees meer over keuzedelen

Rijn IJssel zet zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden.
Er zijn enkele maatregelen doorgevoerd, waardoor de kosten lager zullen zijn dan het prijspeil aangeeft. Zo betaal je voortaan de uitgeversadviesprijs voor boeken en vraagt Rijn IJssel onder andere geen bijdrage meer voor praktijkmaterialen, masterclasses, workshops of eendaagse excursies.

Lesgeld per jaar - BOL

Voor schooljaar 2019-2020 heeft de minister van OCW het lesgeld (als je op 1 augustus 2019 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1168,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2019-2020)

Leerjaar 1  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 220,00
Aanvullende voorzieningen  
Adobe Creative Cloud € 135,00
Diversen (Sketch-up, Solid works, VCA, Nima) € 155,00
Laptop  
Leerjaar 2  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 20,00
Aanvullende voorzieningen  
Adobe Creative Cloud € 135,00
Laptop  
Leerjaar 3  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 50,00
Aanvullende voorzieningen  
Adobe Creative Cloud € 135,00
Laptop  

Hierna kun je doorstromen naar de hbo-opleidingen Industrieel Product Ontwerpen, Product Design & Engineering of Product Design ArtEZ.

Intakeprocedure productdesign
Volgorde:

 • Intakegesprek
 • Digitaal Doorstroom Dossier (DDD) dient ook aanwezig te zijn.

Criteria die van belang zijn:

 • Presenteervermogen: in gesprek contact maken en accuraat reageren op vragen
 • Helder studie- en beroepsbeeld

Als bovenstaand aanleiding geeft tot twijfel bij een of bij beide partijen kunnen we besluiten om de aspirant student mee te laten lopen, dan letten we die dag(en) speciaal op:

 • Interesse in de lessen
 • Ruimtelijk inzicht
 • Meetkundig inzicht

Bram Thunnissen, Human Technology

"Human Technology bij Rijn IJssel sluit goed aan op mijn hbo- studie Industrieel Product Ontwerpen."

Techniek spreekt mij erg aan, maar de meeste opleidingen waren voor mij té technisch. De opleiding Human Technology gaf mij de mogelijkheid om creativiteit en techniek te combineren. In een paar jaar tijd heb ik geleerd hoe ik duidelijk kan communiceren met verschillende doelgroepen. Ook ideeën vergaren, technisch tekenen en prototypen komt uitgebreid aan bod. Dat maakt de opleiding interessant en afwisselend! Toen ik begon aan de opleiding bij Rijn IJssel waren we nog met relatief weinig studenten. De begeleiding daarentegen was boven mijn verwachting! De opleidingscoördinator staat altijd voor je klaar en stimuleert ieder om het beste uit zichzelf te halen. Na de studie heb ik besloten om door te studeren aan de HAN in Arnhem. Daar heb ik gekozen voor de opleiding Industrieel Product Ontwerpen. Vol trots heb ik daar mijn Propedeuse al in het eerste jaar behaald! Met Human Technology op zak, had ik dus zeker een stapje voor op de andere studenten!

Actueel

Samenwerking van onderwijs, culturele partners, sociale partners en partners uit de mode-industrie zorgt voor betere baankansen.