Podiumkunsten

Muzikant | De school van het Nederlandse lied

BOL

Dit kun je doen na je studie

topopleidingJij bent de sfeermaker, het hoogtepunt van de avond. Jij doet wat je altijd al wilde. Je staat op het podium, neemt het publiek mee in jouw teksten en bezorgt mensen kippenvel met jouw muziek. De School van het Nederlandse Lied heeft jou opgeleid van beginnende zanger tot zelfstandig soloartiest met een eigen karakter. Na deze studie ben je klaar voor een carrière in de muziek.

Bij het artiestenvak komt meer kijken dan je denkt. Een bijzonder stemgeluid is belangrijk, een te gekke performance en steengoede teksten ook. Maar hoe succesvol jij wordt, hangt af van veel factoren. Talent, inzet, goodwill, geluk en bovenal: opvallen en anders zijn dan ieder ander. Zanger(es) zijn is ook hard werken en overal wat vanaf weten. Je bent een ondernemer. Na de studie weet je precies hoe dat allemaal werkt. Je bent een professioneel zanger(es), hebt een goede zangstem, je kunt je optredens regelen, facturen schrijven, weet hoe het met de belastingen werkt. Kortom, je bent in staat om met jouw eigen muziek je geld te verdienen.

Het is ook mogelijk om na deze studie achter de schermen aan de slag te gaan. Of om naast zelf op te treden liedteksten te schrijven voor anderen, workshops te geven of mee te werken aan evenementen. 

Frits Spits en het perfecte Nederlandstalige lied: lees het interview met hem hier (Volkskrant van 6 januari 2018).

25497, Muzikant

Niveau 4

Middenkaderopleiding
Je leert hier werkzaamheden volledig zelfstandig uit te voeren. Rond je een middenkaderopleiding af met een diploma, dan kun je verder studeren op het hbo.

Deze opleiding duurt 3 jaar.

Auditiedata

Alle audities voor het schooljaar 2019-2020 zijn geweest en aanmelden is dus niet meer mogelijk.

Uitgebreide auditie

Naast de wettelijke toelatingseisen zijn er voor deze opleiding aanvullende eisen. Het gaat om zangkwaliteiten en stembeheersing en om de geschiktheid voor het beroepenveld. Dit wordt beoordeeld in de auditieprocedure.
Het auditiepanel bestaat uit docenten en medewerkers uit het werkveld die beoordelen of je voldoende kwaliteiten bezit om de opleiding succesvol te kunnen afronden.

Wat houdt de auditie in?

Je studeert twee Nederlandse nummers in. Een langzaam en een snel nummer. Je zorgt zelf dat je een achtergrondband bij je hebt voor die twee nummers (op USB-stick).
Daarnaast krijg je van de opleiding een nummer toegestuurd dat je thuis kunt oefenen. In totaal zing je dus bij de auditie drie nummers.
Naast zang- en stemgebruik letten we ook op de manier waarop je je presenteert.

Toelating

Wettelijke toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot een middenkaderopleiding (niveau 4), heb je een van de volgende diploma’s nodig:

  • kaderberoepsgerichte leerweg: je hebt een diploma voor lbo, vbo of vmbo;
  • theoretische leerweg: je hebt een diploma voor mavo of vmbo;
  • gemengde leerweg: je hebt een diploma mavo-vbo of vmbo;
  • basisberoepsopleiding: je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2);
  • je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen;
  • je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Een intakegesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

Aanvullend

Heb je al een mbo-4-, een havo- of hoger diploma? Dan ben je ook van harte welkom op de opleiding. Je kunt dan vrijstelling aanvragen voor een aantal vakken.
Het totaal aantal beschikbare plaatsen voor de opleidingen Muzikant is vastgesteld op 10.

Auditie

Om toegelaten te worden tot de School van het Nederlandse Lied, geldt daarnaast dat je auditie moet doen. Je krijgt een uitnodiging voor de auditie als je je voor de opleiding hebt aangemeld. Voor de auditie mag je twee Nederlandstalige liedjes voorbereiden; een langzaam nummer en een snel nummer.

Uitzonderingen

Als je niet voldoet aan de standaardeisen om toegelaten te worden, is het misschien toch mogelijk om naar de School van het Nederlandse Lied te gaan. Je kunt een toets maken, waarmee wordt ingeschat of je toch toelaatbaar bent.

Wat je verder nog wilt weten

Dit is een BOL-opleiding. De BOL-opleiding gaat uit van 60% van de tijd les op school en 40% in de praktijk (stage).

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent.

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

In de drie jaar dat deze opleiding duurt, werk je aan een stevige basis voor een carrière in de muziek. In het eerste jaar krijg je veel basisinformatie over de hele breedte van het vak. In het tweede jaar verfijn je je eigen muzikale product en in het derde jaar ga je aan de slag met het in de markt zetten van jouw product.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden.

Je wordt getraind in het zanger(es)-zijn. Ook het optreden voor publiek op een groot podium wordt geoefend.Je leert zelfstandig te ondernemen, een netwerk op te bouwen en jezelf goed in de markt te zetten. Je wordt ondersteund in je studieloopbaanontwikkeling.

Je krijgt ook vakken die niet direct met opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, rekenen en Engels.

In de lessen ligt de focus op nummers met Nederlandse teksten. Tenslotte kent het Nederlandse lied veel stijlen. Van nederpop tot volksmuziek, van kleinkunst tot feestmuziek. Er is één overeenkomst: de Nederlandse taal. En dat is niet makkelijk! Als je zingt in het Nederlands, moet je performance goed zijn. Dat geldt ook voor je teksten. Zijn je teksten en performance niet in orde, dan heeft iedereen dat meteen door. Daarom leer je tijdens de opleiding niet alleen het schrijven van teksten, maar ook het beleven van teksten en je gevoel erin leggen.

Hoewel de focus tijdens de opleiding ligt op Nederlandstalige teksten, zijn er steeds meer projecten en stages waarbij je ook in een andere taal mag zingen.

Al vanaf het eerste jaar leer je zowel in het klaslokaal als daarbuiten. Je treedt regelmatig op, gaat naar diverse evenementen en bezoekt muziekstudio’s.

Door de grote diversiteit aan vakken, ontdek je wat jouw sterkste krachten zijn. Binnen de opleiding krijg je volop mogelijkheden om je daar verder in te verdiepen. Op deze wijze maak je jouw muzikale product sterk en uniek.

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.

Als je een keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie. 
We bieden de volgende keuzedelen aan:

  • Ondernemerschap mbo
  • Livetechniek
  • Voorbereiding hbo

Lees meer over keuzedelen

Rijn IJssel zet zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden.
Er zijn enkele maatregelen doorgevoerd, waardoor de kosten lager zullen zijn dan het prijspeil aangeeft. Zo betaal je voortaan de uitgeversadviesprijs voor boeken en vraagt Rijn IJssel onder andere geen bijdrage meer voor praktijkmaterialen, masterclasses, workshops of eendaagse excursies.

Lesgeld per jaar - BOL

Voor schooljaar 2019-2020 heeft de minister van OCW het lesgeld (als je op 1 augustus 2019 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1168,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2019-2020)

Leerjaar 2  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 13,50
Borg kluis € 10,00
Aanvullende voorzieningen  
Geen  
Leerjaar 3  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 13,50
Borg kluis € 10,00
Aanvullende voorzieningen  
Geen  

Je kunt bijvoorbeeld de kopstudie Medewerker evenementenorganisatie doen waardoor je ook je eigen concerten leert organiseren. Omdat het een niveau-4 opleiding is kun je ook doorstromen naar hbo-opleidingen.

Heb je nog vragen over de opleiding? Dan kun je mailen naar Femke Vernij.