Podiumkunsten

Rijn IJssel Muziek

BOL

Dit kun je doen na je studie

Als muzikant werk als zelfstandig ondernemer in bands, als singer-songwriter of als sessiemuzikant. Je werkt samen met andere muzikanten en bereidt je goed voor op de optredens. Je hebt steeds te maken met deadlines en flexibele werktijden. Je past je creativiteit toe in verschillende projecten en bouwt zo aan je eigen muzikale identiteit. Je bent je bewust van de markt waarin je werkt en opereert ondernemend en zelfverzekerd.

25497, Artiesten (Muzikant)

Niveau 4

Middenkaderopleiding
Je leert hier werkzaamheden volledig zelfstandig uit te voeren. Rond je een middenkaderopleiding af met een diploma, dan kun je verder studeren op het hbo.

De BOL-opleiding duurt 3 jaar.

De audities worden gehouden in april. Je krijgt daarvoor na jouw aanmelding een uitnodiging thuis gestuurd.

Bekijk alle details van deze opleiding in de studiegids.

Toelating

Wettelijke toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot een middenkaderopleiding (niveau 4), heb je een van de volgende diploma’s nodig:

 • diploma vmbo, kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg
 • een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen;
 • een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Een intakegesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

Aanvullend

Naast de eisen voor toelating tot een mbo-4 opleiding zijn er voor deze opleiding aanvullende eisen. Het gaat om stem- of instrumentbeheersing en om de geschiktheid voor het beroepenveld. Dit wordt beoordeeld in de auditieprocedure.

Er bestaat altijd veel belangstelling voor de opleiding. Meld je dus op tijd aan. Je krijgt dan een uitnodiging voor de auditie.

Auditie

Na je aanmelding voor de opleiding Muziek ontvang je van ons een brief met informatie over de auditieprocedure. Je kunt je nog aanmelden en ontvangt dan een uitnodiging voor de auditie in juli.

Voor de auditie moet je je voorbereiden:

 • Je vult het digitale doorstroomdossier in, waarvoor je een link hebt gekregen in de (mail)bevestiging van je aanmelding.
 • Je schrijft een motivatiebrief waarom je deze opleiding wilt doen.
 • Je bereidt één song naar eigen keuze voor.
 • Je krijgt een song voorgelegd door de opleiding die je voorbereidt. Dat nummer staat vermeld in de uitnodigingsbrief voor de auditie.

Uiterlijk twee weken na de auditie ontvang je schriftelijk de uitslag over je toelating tot de opleiding Artiest-Muziek.

 

Meld je uiterlijk 1 april 2018 aan
Wil jij komend schooljaar een mbo-opleiding volgen? Meld je dan uiterlijk 1 april 2018 aan. Dan heb je namelijk het recht om toegelaten te worden tot een mbo-opleiding naar keuze. Je moet dan wel de juiste vooropleiding hebben en deelnemen aan verplichte intakeactiviteiten. Dit staat in de wet Toelatingsrecht die vanaf 1 augustus 2017 geldt. Heb je je aangemeld voor 1 april, dan heb je ook recht op een studiekeuzeadvies.

Bekijk hier het filmpje van de overheid over het toelatingsrecht.

 

Wat je verder nog wilt weten

Dit is een BOL-opleiding. De BOL-opleiding gaat uit van 60% van de tijd les op school en 40% in de praktijk (stage).

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent.

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden. 

Je wordt getraind in het muzikant-zijn. Je breidt je vakkennis en vakvaardigheid (zoals het beheersen van een instrument of het samenwerken in bands) flink uit. Je leert muziektheorie toe te passen in de praktijk, een goede performance neer te zetten en workshops te geven.

Binnen de lijn Artist Development leer je zelfstandig te ondernemen, een netwerk op te bouwen en jezelf goed in de markt te zetten. Je wordt ondersteund in je studieloopbaanontwikkeling.

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, Rekenen en Engels. 

Welke algemene onderdelen volg je binnen Artist Development, die helemaal gericht zijn op jouw latere beroep?

 • Algemene Ondernemersvaardigheden
 • Muziekgeschiedenis
 • Didactiek
 • Loopbaan en burgerschap

En waaruit bestaat het profieldeel?

 • Hoofdvakles
 • Bandcoaching: Skills en Creative Artist
 • Showcase: performancetraining en soundcheck
 • Klassikale zang
 • Muziektheorie

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie. De keuzedelen zijn in ontwikkeling. In ieder geval wordt een keuzedeel aangeboden waarin je wordt voorbereid op doorstroom naar het hbo.

Lesgeld per jaar

Voor schooljaar 2018-2019 heeft de minister van OCW het lesgeld (als je op 1 augustus 2018 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1155,00 per cursusjaar.

 

Overige kosten (prijspeil 2017-2018)

Leerjaar 1  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 150,00
Borg kluis € 10,00
Excursie workshops € 50,00
Bezoek optredens  
Pen, schrijfblok, blok muzieknotatie  
20 snelhechters, insteekhoezen en tabladen  
Oordoppen op maat gemaakt door Gehoorbescherming  
Borg zelfstandig / in vrije tijd gebruik oefenruimte  
MacBook voor Windows pc voorzien van muzieksoftware  
Laptop  
Voor gitaar/bas: instrument, stemapparaat, Jack-kabels  
Voor toetsen: Jack-kabels, MIDI master keyboard (49 of 61 toetsen)  
Voor drums: clutches, bekkensets, stokken  
Voor zang: microfoon, XLR kabels  
Aanvullende voorzieningen  
Geen  
Leerjaar 2  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 50,00
Borg kluis € 10,00
Licentie Ableton bijdrage € 175,00
Excursies/workshops € 50,00
Bezoek optredens  
Borg zelfstandig / in vrije tijd gebruik oefenruimte  
Aanvullende voorzieningen  
Studiereis Londen € 550,00
Leerjaar 3  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 0,00
Borg kluis € 10,00
Excursies/workshops € 50,00
Bezoek optredens  
Borg zelfstandig / in vrije tijd gebruik oefenruimte  
Aanvullende voorzieningen  
Studiereis Berlijn € 350,00

Na het afronden van deze opleiding ben je in principe toelaatbaar tot het hbo. Oud-studenten hebben gekozen voor vervolgopleidingen in de muziek, maar ook voor bijvoorbeeld creatieve therapie, music management of bedrijfskunde. Voor hbo-muziekopleidingen geldt dat deze ieder een eigen toelatingsbeleid hebben: je zult hiervoor auditie moeten doen.

Actueel

Onze Artiest-opleidingen de beste van Nederland!

Zes opleidingen van Rijn IJssel zijn bestempeld als topopleiding.