Podiumkunsten

Rijn IJssel Muziek

BOL

Dit kun je doen na je studie

topopleidingAls muzikant werk als zelfstandig ondernemer in bands, als singer-songwriter of als sessiemuzikant. Je werkt samen met andere muzikanten en bereidt je goed voor op de optredens. Je hebt steeds te maken met deadlines en flexibele werktijden. Je past je creativiteit toe in verschillende projecten en bouwt zo aan je eigen muzikale identiteit. Je bent je bewust van de markt waarin je werkt en opereert ondernemend en zelfverzekerd.

25497, Artiesten (Muzikant)

Niveau 4

Middenkaderopleiding
Je leert hier werkzaamheden volledig zelfstandig uit te voeren. Rond je een middenkaderopleiding af met een diploma, dan kun je verder studeren op het hbo.

De BOL-opleiding duurt 3 jaar.

De audities worden gehouden op 9, 10, 11, 12 en 16 april en 7, 8, 9, 14, 15, 16 en 17 mei. De auditie duurt maximaal een dag en bestaat uit een voorspeeldeel en een gesprek. Je krijgt daarvoor na jouw aanmelding een uitnodiging thuis gestuurd.

Toelating

Wettelijke toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot een middenkaderopleiding (niveau 4), heb je een van de volgende diploma’s nodig:

 • kaderberoepsgerichte leerweg: je hebt een diploma voor lbo, vbo of vmbo;
 • theoretische leerweg: je hebt een diploma voor mavo of vmbo;
 • gemengde leerweg: je hebt een diploma mavo-vbo of vmbo;
 • basisberoepsopleiding: je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2);
 • je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen;
 • je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Een intakegesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

Aanvullend

Naast de eisen voor toelating tot een mbo-4 opleiding zijn er voor deze opleiding aanvullende eisen. Het gaat om stem- of instrumentbeheersing en om de geschiktheid voor het beroepenveld. Dit wordt beoordeeld in de auditieprocedure.

Er bestaat altijd veel belangstelling voor de opleiding. Meld je dus op tijd aan. Je krijgt dan een uitnodiging voor de auditie.

Auditie

Na je aanmelding voor de opleiding Muziek ontvang je van ons een brief met informatie over de auditieprocedure.

Voor de auditie moet je je voorbereiden:

 • Je vult het digitale doorstroomdossier in, waarvoor je een link hebt gekregen in de (mail)bevestiging van je aanmelding.
 • Je schrijft een motivatiebrief waarom je deze opleiding wilt doen.
 • Je bereidt één song naar eigen keuze voor.
 • Je krijgt een song voorgelegd door de opleiding die je voorbereidt. Dat nummer staat vermeld in de uitnodigingsbrief voor de auditie.

Uiterlijk twee weken na de auditie ontvang je schriftelijk de uitslag over je toelating tot de opleiding Artiest-Muziek.

 

Aanmelden ná 1 april voor schooljaar 2018-2019

Wil jij komend schooljaar een mbo-opleiding volgen en heb jij je nog niet aangemeld? Doe dat dan alsnog. Als je je aanmeldt moet je over de juiste vooropleiding beschikken en deelnemen aan verplichte intakeactiviteiten.

Heb je vragen? Het Studie Informatiepunt beantwoordt ze graag!

 

Wat je verder nog wilt weten

Dit is een BOL-opleiding. De BOL-opleiding gaat uit van 60% van de tijd les op school en 40% in de praktijk (stage).

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent.

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden. 

Je wordt getraind in het muzikant-zijn. Je breidt je vakkennis en vakvaardigheid (zoals het beheersen van een instrument of het samenwerken in bands) flink uit. Je leert muziektheorie toe te passen in de praktijk, een goede performance neer te zetten en workshops te geven.

Binnen de lijn Artist Development leer je zelfstandig te ondernemen, een netwerk op te bouwen en jezelf goed in de markt te zetten. Je wordt ondersteund in je studieloopbaanontwikkeling.

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, Rekenen en Engels. 

Welke algemene onderdelen volg je binnen Artist Development, die helemaal gericht zijn op jouw latere beroep?

 • Algemene Ondernemersvaardigheden
 • Muziekgeschiedenis
 • Didactiek
 • Loopbaan en burgerschap

En waaruit bestaat het profieldeel?

 • Hoofdvakles
 • Bandcoaching: Skills en Creative Artist
 • Showcase: performancetraining en soundcheck
 • Klassikale zang
 • Muziektheorie

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie. De keuzedelen zijn in ontwikkeling. In ieder geval wordt een keuzedeel aangeboden waarin je wordt voorbereid op doorstroom naar het hbo.

Rijn IJssel zet zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden.
Voor het schooljaar 2018-2019 zijn enkele maatregelen doorgevoerd, waardoor de kosten lager zullen zijn dan het prijspeil voor 2017-2018 aangeeft. Zo betaal je voortaan de uitgeversadviesprijs voor boeken en vraagt Rijn IJssel onder andere geen bijdrage meer voor praktijkmaterialen, masterclasses, workshops of eendaagse excursies.

Lesgeld per jaar - BOL

Voor schooljaar 2018-2019 heeft de minister van OCW het lesgeld (als je op 1 augustus 2018 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1155,00 per cursusjaar.

 

Overige kosten (prijspeil 2017-2018)

Leerjaar 1  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 150,00
Borg kluis € 10,00
Excursie workshops € 50,00
Bezoek optredens  
Pen, schrijfblok, blok muzieknotatie  
20 snelhechters, insteekhoezen en tabladen  
Oordoppen op maat gemaakt door Gehoorbescherming  
Borg zelfstandig / in vrije tijd gebruik oefenruimte  
MacBook voor Windows pc voorzien van muzieksoftware  
Laptop  
Voor gitaar/bas: instrument, stemapparaat, Jack-kabels  
Voor toetsen: Jack-kabels, MIDI master keyboard (49 of 61 toetsen)  
Voor drums: clutches, bekkensets, stokken  
Voor zang: microfoon, XLR kabels  
Aanvullende voorzieningen  
Geen  
Leerjaar 2  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 50,00
Borg kluis € 10,00
Licentie Ableton bijdrage € 175,00
Excursies/workshops € 50,00
Bezoek optredens  
Borg zelfstandig / in vrije tijd gebruik oefenruimte  
Aanvullende voorzieningen  
Studiereis Londen € 550,00
Leerjaar 3  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 0,00
Borg kluis € 10,00
Excursies/workshops € 50,00
Bezoek optredens  
Borg zelfstandig / in vrije tijd gebruik oefenruimte  
Aanvullende voorzieningen  
Studiereis Berlijn € 350,00

Na het afronden van deze opleiding ben je in principe toelaatbaar tot het hbo. Oud-studenten hebben gekozen voor vervolgopleidingen in de muziek, maar ook voor bijvoorbeeld creatieve therapie, music management of bedrijfskunde. Voor hbo-muziekopleidingen geldt dat deze ieder een eigen toelatingsbeleid hebben: je zult hiervoor auditie moeten doen.

Actueel

Zes opleidingen van Rijn IJssel zijn bestempeld als topopleiding.