Podiumkunsten

Rijn IJssel Theater

BOL

De beste mbo theateropleiding van Oost-Nederland.

De theateropleiding voor ambitieuze en talentvolle jongeren die alles uit zichzelf en hun opleiding willen halen. Voor jongeren die theater willen maken en willen leren. Als speler en maker. In lessen en projecten maar ook door zelfstudie, het bezoeken van voorstellingen, het lezen van toneelteksten, het kijken van films, het bezoeken van musea, het lopen van stages en ga zo maar door.

De theateropleiding van Rijn IJssel legt de verbinding tussen het vmbo en de hbo kunstvakopleidingen.

Dit kun je doen na je studie

Je werkt als speler/maker, regisseur of trainingsacteur. Je acteert in professionele theater-, film- of andere producties. Daarbij ben je met veel dingen tegelijkertijd bezig: teksten leren, repeteren, achtergrondinformatie over een stuk opzoeken en het stuk in een context plaatsen. Je doet ook fysieke training en stemtraining.

25472, Artiesten (Acteur)

Niveau 4

Middenkaderopleiding
Je leert hier werkzaamheden volledig zelfstandig uit te voeren. Rond je een middenkaderopleiding af met een diploma, dan kun je verder studeren op het hbo.

De BOL-opleiding duurt 3 jaar.

Bekijk alle details van deze opleiding in de studiegids

Je moet auditie doen om te kunnen worden toegelaten tot de opleiding. Tijdens de selectieprocedure wordt er gekeken of je over genoeg kwaliteiten beschikt om aan onze opleiding te kunnen worden opgeleid. Er wordt gelet op aanleg, talent en geschiktheid van lichaam en stem.

Om deel te kunnen nemen aan de auditie moet je voldoen aan de wettelijke toelatingseisen.

Overige vereisten

Naast dat je talent hebt, het geweldig vindt om te spelen en theater te maken, moet je over een gezond lichaam, goede stem, grote spelfantasie en een fris stel hersens beschikken. Daarnaast vragen we discipline, toewijding, nieuwsgierigheid en doorzettingsvermogen. Het theater heeft zijn eigen wetten en regels: je bent er altijd, je bent op tijd en je kent je tekst.

Zowel fysiek als mentaal moet je aan de bak; spelen en maken.

Audities schooljaar 2018-2019

 • 16 en 18 januari 2018
 • 12 en 14 juni 2018
 • 17 en 19 april 2018

Locatie: Kazerneplein 6-1, Arnhem.

Er bestaat altijd veel belangstelling voor de audities. Meld je dus op tijd aan voor de opleiding. Je krijgt dan een uitnodiging voor de auditie.

Beoordelingscriteria auditie

Motivatie, persoonlijkheid, gedrevenheid, lef, doorzettingsvermogen, conditie, spelinzicht, spelkwaliteit, stem en talent.

Toelating

Wettelijke toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot een middenkaderopleiding (niveau 4), heb je een van de volgende diploma’s nodig:

 • diploma vmbo, kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg
 • een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen;
 • een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Een intakegesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

 

Meld je uiterlijk 1 april 2018 aan
Wil jij komend schooljaar een mbo-opleiding volgen? Meld je dan uiterlijk 1 april 2018 aan. Dan heb je namelijk het recht om toegelaten te worden tot een mbo-opleiding naar keuze. Je moet dan wel de juiste vooropleiding hebben en deelnemen aan verplichte intakeactiviteiten. Dit staat in de wet Toelatingsrecht die vanaf 1 augustus 2017 geldt. Heb je je aangemeld voor 1 april, dan heb je ook recht op een studiekeuzeadvies.

Bekijk hier het filmpje van de overheid over het toelatingsrecht.

 

Wat je verder nog wilt weten

Dit is een BOL-opleiding. De BOL-opleiding gaat uit van 60% van de tijd les op school en 40% in de praktijk (stage).

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent. 

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden.  

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, Rekenen, Engels  en Loopbaan & Burgerschap. 

Welke algemene onderdelen volg je, die helemaal gericht zijn op jouw latere beroep?

 • Je leert artistieke vakbekwaamheid te tonen.
 • Je ontplooit vakmanschap en onderscheidend vermogen.
 • Je evalueert en reflecteert op je professioneel handelen als artiest.
 • Je positioneert jezelf als professioneel artiest en onderhoudt en organiseert je eigen (net)werk.
 • Je ontwikkelt en onderhoudt je professionele netwerk.
 • Je profileert jezelf en je product (in de markt).
 • Je sluit zakelijke overeenkomsten af en voert de administratie.
 • Je verzorgt educatieve activiteiten.

In het profieldeel krijg je lesstof aangeboden, zodat je kunt gaan werken als acteur. Je acteert later in een professionele theater-, film- of andere producties. Wat komt daarbij kijken?

 • Je zorgt voor een optimale conditie.
 • Je bereidt je  voor op de voorstelling/opname/performance.
 • Je werkt onder leiding van een regisseur.
 • Je maakt een act.
 • Je voert de dramavoorstelling/uitvoering uit.

Tijdens deze opleiding werk je voornamelijk projectmatig. Je speelt en maakt voorstellingen onder begeleiding van docenten of op zelfstandige basis. Daarnaast onderhouden we nauw contact met het werkveld; onze gastdocenten zijn werkzaam als onder meer acteur, theatermaker, regisseur, choreograaf en muzikant.

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie. De keuzedelen zijn nog in ontwikkeling.

Lesgeld per jaar

Voor schooljaar 2018-2019 heeft de minister van OCW het lesgeld (als je op 1 augustus 2018 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1155,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2017-2018)

Leerjaar 1  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 100,00
Borg kluis € 10,00
Schouwburgbezoek, circa € 50,00
Bewegingskleding  
Borg zelfstandig/in vrije tijd gebruik oefenruimte  
Laptop  
Papieren logboek/weekagenda  
Aanvullende voorzieningen  
Oerolreis € 350,00
Leerjaar 2  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 50,00
Borg kluis € 10,00
Schouwburgbezoek € 50,00 
Laptop  
Borg zelfstandig / in vrije tijd gebruik oefenruimte  
Papieren logboek/weekagenda  
Aanvullende voorzieningen  
Oerolreis € 350,00
Leerjaar 3  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 0,00
Borg kluis € 10,00
Schouwburgbezoek € 50,00
Laptop  
Borg zelfstandig / in vrije tijd gebruik oefenruimte  
Papieren logboek/weekagenda  
Aanvullende voorzieningen  
Oerrolreis € 350,00

Je kunt na het bepalen van je diploma doorstromen naar het hbo, bijvoorbeeld naar toneelscholen in Nederland en België, mime-opleidingen, de regieacademie en verschillende drama-docentopleidingen. Of je gaat door naar hbo-kunstvakopleidingen zoals Fotografie, Beeldende Kunst en Vrije Kunst.

Let op: je diploma geeft nooit een garantie voor de aanname bij een hbo-opleiding.

Welke leerweg past bij jou?

Actueel

Onze Artiest-opleidingen de beste van Nederland!

Zes opleidingen van Rijn IJssel zijn bestempeld als topopleiding.