Techniek

Allround laborant

BOL

Dit kun je doen na je studie

Als allround laborant ben je breed opgeleid en kun je aan het werk in laboratoria van bio(techno)logische en chemische bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan de laboratoria van de voedingsmiddelenindustrie of chemische industrie. Verder zijn er banen bij keuringsdiensten en onderzoeksinstellingen.

Om een indruk te krijgen van jouw werkzaamheden na deze opleiding bekijk je deze korte video.

25044, Laboratoriummedewerker (Allround laborant)

Niveau 3

Vakopleiding
Je leert hier werkzaamheden zelfstandig uit te voeren.

De BOL-opleiding duurt 2,5 jaar.

Bekijk alle details van deze opleiding in de studiegids.

Toelating

Wettelijke toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot een vakopleiding (niveau 3), heb je een van de volgende diploma’s nodig:

 • kaderberoepsgerichte leerweg: een diploma voor lbo, vbo of vmbo;
 • theoretische leerweg: een diploma voor mavo of vmbo;
 • gemengde leerweg: een diploma mavo-vbo of vmbo;
 • basisberoepsopleiding: een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2);
 • een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen;
 • een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Een intakegesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

 

Aanvullend
Bij vmbo KB is het wenselijk dat je ten minste twee van de vier exacte vakken, wiskunde, natuurkunde, chemie of biologie in je pakket hebt.

 

Meld je uiterlijk 1 april 2018 aan
Wil jij komend schooljaar een mbo-opleiding volgen? Meld je dan uiterlijk 1 april 2018 aan. Dan heb je namelijk het recht om toegelaten te worden tot een mbo-opleiding naar keuze. Je moet dan wel de juiste vooropleiding hebben en deelnemen aan verplichte intakeactiviteiten. Dit staat in de wet Toelatingsrecht die vanaf 1 augustus 2017 geldt. Heb je je aangemeld voor 1 april, dan heb je ook recht op een studiekeuzeadvies.

Bekijk hier het filmpje van de overheid over het toelatingsrecht.

 

Wat je verder nog wilt weten

Dit is een BOL-opleiding. Dat betekent dat je zo’n 60% theoretische ondersteuning en 40% praktijklessen hebt. 

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent. 

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

De opleiding bestaat uit drie delen. Een generiek basisdeel met algemene vakken die bij iedere mbo-opleiding verplicht zijn. Een beroepsspecifiek basisdeel met daarin alle leerstof, taken en processen die horen bij deze opleiding. Keuzedelen waarin je extra zaken leert die van belang kunnen zijn in je latere beroep of vervolgstudie. Als je deze goed afsluit, worden ze apart vermeld op het diploma.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden. Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, Rekenen, Engels (niveau 4) en Loopbaan & Burgerschap. 

Welke algemene onderdelen volg je, die helemaal gericht zijn op jouw latere beroep?

Leereenheden in een beroepscontext met daarin

 • Lab- en studievaardigheden 
 • Procedures rondom veiligheid, gezondheid en milieu
 • Materiaalkennis en opslagmethoden
 • Kwaliteitscontrole
 • Werkplek en voorraadbeheer
 • Chemische, biologische en natuurkundige kennis en vaardigheden

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Hiermee vergroot je je kansen op de arbeidsmarkt. 

Als je een keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie. Je kunt kiezen uit:

 • Doorstroom naar niveau 4
 • Verdieping chemie
 • Verdieping biologie
 • TOA (technisch onderwijsassistent) Basis

Lees meer over keuzedelen

Lesgeld per jaar

Voor schooljaar 2018-2019 heeft de minister van OCW het lesgeld (als je op 1 augustus 2018 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1155,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2017-2018)

Leerjaar 1 BOL 
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 625,00
Praktijkmaterialen € 65,00
Aanvullende voorzieningen  
Activiteiten/Excursie € 95,00
Laptop circa € 250,00
Leerjaar 2  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 500,00
Aanvullende voorzieningen  
Excursie € 25,00
Leerjaar 3  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 50,00
Aanvullende voorzieningen  
 Excursie -

Hierna kan je doorstromen naar de opleiding Biologisch-medisch analist of Chemisch-fysisch analist op niveau 4. Je kunt dan instromen in de tweede helft van het tweede jaar van de niveau-4 opleiding.

Actueel

Pim Janssen uit Oosterhout naar finale vakwedstrijd elektrotechniek

Student elektrotechniek Rijn IJssel naar finale Skills Heroes