Techniek

Autospuiter

BBL

Dit kun je doen na je studie

Je werkt in een autoschadeherstelbedrijf, een autofabriek of een gespecialiseerde spuiterij. De carrosserie van een auto is de hele auto, behalve de motor. Op de carrosserie zit lak. En die moet weleens bijgewerkt worden, bijvoorbeeld na een botsing of omdat de auto roest. En soms moet een auto helemaal overgespoten worden, omdat de klant een andere kleur wil. Al dat werk doe je als autospuiter. Voordat je aan de slag kunt, moet je de carrosserie schoon en vetvrij maken. Ook bekijk je welke manier van spuiten het beste past: nat- of droogspuiten, machinaal of met de hand. Daarna ga je aan de slag, eerst met de grondlak en als die droog is met de ‘echte’ lak. Je werkt steeds met kleur en let goed op details. 

Beroepenfilmpje autospuiter

25228, Autospuiten (Autospuiter)

Niveau 2

Basisberoepsopleiding
Een basisberoepsopleiding bereidt je voor om uitvoerende werkzaamheden te doe

Het schooljaar start in augustus 2017. Tussentijdse instroom is mogelijk.

De BBL-opleiding duurt 2 jaar.

Bekijk alle details van deze opleiding in de studiegids.

Toelating

Wettelijke toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot de basisberoepsopleiding (mbo niveau 2), heb je een van de volgende diploma’s nodig:

  • basisberoepsgerichte leerweg of kaderberoepsgerichte leerweg: een diploma lager beroepsonderwijs (lbo), voorbereidend beroepsonderwijs (vbo) of voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo);
    theoretische leerweg: een mavo-diploma of vmbo-diploma;
  • gemengde leerweg: een diploma mavo-vbo of een vmbo-diploma;
  • een bewijs dat u de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed heeft doorlopen;
  • een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling;
  • entreeopleiding: een diploma entreeopleiding.

Een intakegesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

 

 

Verder heb je een een officiële arbeidsovereenkomst (betaald of onbetaald) met een erkend leerbedrijf.

Wat je verder nog wilt weten

Dit is een BBL-opleiding. Het is in principe een tweejarig traject. Je gaat naast een (on)betaalde baan bij een erkend leerbedrijf één dag per week naar school. 

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent. 

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden. 

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, Rekenen en Loopbaan & Burgerschap. 

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie. Het is nog niet precies bekend waaruit je kunt kiezen.

Cursusgeld per jaar

Voor schooljaar 2017-2018 heeft de minister van OCW het cursusgeld (als je op 1 augustus 2017 18 jaar of ouder bent) voor de BBL-opleidingen op niveau Entree en niveau 2 wettelijk vastgesteld op € 236,00 per cursusjaar. Voor BBL-opleidingen op niveau 3 en 4 is het cursusgeld vastgesteld op € 573,00 per cursusjaar.

 

Overige kosten (prijspeil 2015-2016)

Leerjaar 1 BBL 
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 520,00
Jaarlicentie €47,00
Aanvullende voorzieningen  
Laptop  
Leerjaar 2  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 325,00
Jaarlicentie €47,00
Aanvullende voorzieningen  
 Geen  

Na het afronden van deze opleiding kun je doorstromen naar de opleiding Eerste autospuiter op niveau 3.