Techniek

Basistechnicus voertuigen en mobiele werktuigen

BOL / BBL

Dit kun je doen na je studie

Voor de Try-out op 17 april geldt dat je één begeleider mag meenemen.
Geef op het formulier aan of je alleen of met z'n tweeën komt.
Aanmelden kan tot 14 april.


Aanmelden Try-out

Als autotechnicus werk je in een garage en doe je eenvoudige taken:

 • Je voert standaard onderhoudsbeurten uit. Denk aan: de banden, uitlaat, accu, schokdempers en remmen controleren, olie en andere vloeistoffen bijvullen of verversen, de lampen bijstellen, de remmen reinigen of de distributieriem en het olie-, lucht- of brandstoffilter vervangen.
 • Je maakt nieuwe en gebruikte auto's klaar voor aflevering aan de klant.
 • Je voert eenvoudige reparaties uit.
 • Je monteert eenvoudige accessoires, zoals een trekhaak of radio.

In auto's zit steeds meer elektronisch gestuurde apparatuur. Je bent dan ook steeds minder bezig met ‘zwarte handen' en ‘sleutelen', maar meer met elektronica. Een belangrijk deel van je werk is het stellen van een goede diagnose. Daarvoor kun je allerlei moderne apparatuur gebruiken. Natuurlijk heb je nog (hand)gereedschap nodig, maar de elektronica wint steeds meer terrein.

Vaak zijn je taken voor een dag van tevoren ingepland. Het komt natuurlijk ook voor dat onverwacht een klant binnenkomt met een storing aan zijn auto die snel verholpen moet worden. In beide gevallen krijg je een werkorder met de klacht die je moet oplossen. Dit doe je zelfstandig, je controleert je eigen werk en soms doet een leidinggevende de controle. Ook overleg je met klanten, bijvoorbeeld als je bij een reparatie over de geplande tijd en kosten heengaat. Dat vraagt om technisch inzicht maar ook om klantvriendelijk gedrag. Je werkt nauwkeurig, let op de kosten en bent initiatiefrijk en collegiaal.

Beroepenfilmpje autotechnicus

 

25668, Basistechnicus voertuigen en mobiele werktuigen

Niveau 2

Basisberoepsopleiding
Een basisberoepsopleiding bereidt je voor om uitvoerende werkzaamheden te doe

Het schooljaar start in augustus. Bij de BBL-opleiding is tussentijdse instroom mogelijk.

Zowel de BOL als BBL-opleiding duurt 2 jaar.

Bekijk voor details van deze opleiding de studiegids.

Kijk hier voor de Onderwijs- en Examenregeling.

Toelating

Wettelijke toelatingsvoorwaarden

Om een basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) te volgen, moet je voldoen aan een van de volgende voorwaarden:

 • je hebt een diploma lbo, vbo, vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg, vmbo theoretische leerweg, mavo , mavo-vbo of vmbo gemengde leerweg.
 • je hebt een diploma entreeopleiding of basisberoepsopleiding (mbo niveau 2).
 • je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen. Of je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Een intakegesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

BBL-opleiding
Als je de BBL-opleiding volgt heb je een officiële arbeidsovereenkomst (betaald of onbetaald) met een erkend leerbedrijf nodig.

Wat je verder nog wilt weten

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent. 

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Het onderwijsprogramma dat je volgt, ligt niet precies vast: het is tot op zekere hoogte zelf in te vullen qua volgorde. Dat bepaal je samen met je studieloopbaanbegeleider.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden.

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, Rekenen en Loopbaan & Burgerschap. 

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.

Als je een keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.
We bieden de volgende keuzedelen aan:

 • Digitale vaardigheden basis
 • Rekenen 3F
 • ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 2
 • Duurzaamheid in het beroep B
 • Oriëntatie op ondernemerschap
 • Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2)
 • Engels A2/B1

Lees meer over keuzedelen

Rijn IJssel zet zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden.
Er zijn enkele maatregelen doorgevoerd, waardoor de kosten lager zullen zijn dan het prijspeil aangeeft. Zo betaal je voortaan de uitgeversadviesprijs voor boeken en vraagt Rijn IJssel onder andere geen bijdrage meer voor praktijkmaterialen, masterclasses, workshops of eendaagse excursies.

Lesgeld per jaar - BOL

Voor schooljaar 2021-2022 heeft de minister van OCW het lesgeld (als je op 1 augustus 2021 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1216,00 per cursusjaar.

Cursusgeld per jaar - BBL

Voor schooljaar 2021-2022 heeft de minister van OCW het cursusgeld (als je op 1 augustus 2020 18 jaar of ouder bent) voor de BBL-opleidingen op niveau Entree en niveau 2 wettelijk vastgesteld op € 253,00 per cursusjaar. Voor BBL-opleidingen op niveau 3 en 4 is het cursusgeld vastgesteld op € 612,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2020-2021)

Leerjaar 1 BOL  BBL
Benodigde leermiddelen    
Boeken/Licenties/Readers € 545,00 € 520,00
Werkschoenen (met stalen neus)    
Blauwe overall    
Laptop of notebook    
Aanvullende voorzieningen    
Geen    
Leerjaar 2    
Benodigde leermiddelen    
Boeken/Licenties/Readers € 460,00 € 435,00
Aanvullende voorzieningen    
Geen    

Na het afronden van deze opleiding kun je doorstromen naar de opleiding Eerste autotechnicus op niveau 3.

Welke leerweg past bij jou?

Beroeps Opleidende Leerweg

2 jarige opleiding

60% op school

Wat is BOL?
Klap uit voor de omschrijving ...

BOL staat voor beroepsopleidende leerweg waarbij je de hele week naar school gaat. Daarnaast loop je in een bepaalde periode van de opleiding stage. Deze stage wordt ook wel beroepspraktijkvorming genoemd (BPV) en dat doe je bij een erkend leerbedrijf. Alle erkende leerbedrijven zijn te vinden op www.stagemarkt.nl.

Aanmelden
Beroeps Begeleidende Leerweg

2 jarige opleiding

20% op school

Wat is BBL?
Klap uit voor de omschrijving ...

BBL staat voor beroepsbegeleidende leerweg waarbij je leren en werken combineert. Dit betekent dat je meestal één dag per week naar school gaat en vier dagen per week bij een leerbedrijf werkt in de sector waar jij voor gekozen hebt. Je hebt dan een leerbaan, voor minimaal 610 klokuren per jaar.

Om een BBL-opleiding te kunnen volgen, heb je uiterlijk 31 december, na de start van de opleiding op 1 augustus, een arbeidsovereenkomst, of onder bepaalde voorwaarden een vrijwilligersovereenkomst, met een erkend leerbedrijf afgesloten. Alle erkende leerbedrijven zijn te vinden op www.stagemarkt.nl.

Aanmelden

Actueel

Rijn IJssel bouwt Tech Plaza voor studenten techniek, ICT en laboratorium.