Techniek

Bouwkunde (middenkaderfunctionaris bouw)

BOL

Dit kun je doen na je studie

Als middenkaderfunctionaris bouw werk je als opzichter, calculator, werkvoorbereider, tekenaar of uitvoerder bij een bouwbedrijf. Je bent bezig met alles wat nodig is om een gebouw te bedenken, te bouwen of te beheren en onderhouden. Bij elke fase in het bouwproces ben je betrokken: de voorbereiding, de uitvoering en het beheer en onderhoud. Zo werk je bijvoorbeeld ontwerpen uit, doe je projecten en metingen en houd je je bezig met de planning en de kosten. Je weet dus overal wat vanaf. Je precieze werkzaamheden hangen af van het bedrijf en de functie waarin je werkt: bij grote bedrijven specialiseer je je vaak, bij kleinere bedrijven zijn je taken breder.

Om een indruk te krijgen van jouw werkzaamheden na deze opleiding bekijk je deze korte video.

 

25104, Middenkader bouw en infra (Middenkaderfunctionaris bouw)

Niveau 4

Middenkaderopleiding
Je leert hier werkzaamheden volledig zelfstandig uit te voeren. Rond je een middenkaderopleiding af met een diploma, dan kun je verder studeren op het hbo.

De BOL-opleiding duurt 4 jaar.

Bekijk alle details van deze opleiding in de studiegids.

Toelating

Wettelijke toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot een middenkaderopleiding (niveau 4), heb je een van de volgende diploma’s nodig:

  • diploma vmbo, kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg
  • een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen;
  • een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Een intakegesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

 

Meld je uiterlijk 1 april 2018 aan
Wil jij komend schooljaar een mbo-opleiding volgen? Meld je dan uiterlijk 1 april 2018 aan. Dan heb je namelijk het recht om toegelaten te worden tot een mbo-opleiding naar keuze. Je moet dan wel de juiste vooropleiding hebben en deelnemen aan verplichte intakeactiviteiten. Dit staat in de wet Toelatingsrecht die vanaf 1 augustus 2017 geldt. Heb je je aangemeld voor 1 april, dan heb je ook recht op een studiekeuzeadvies.

Bekijk hier het filmpje van de overheid over het toelatingsrecht.

 

Wat je verder nog wilt weten

Dit is een BOL-opleiding. De BOL-opleiding gaat uit van 60% van de tijd les op school en 40% in de praktijk (stage). De opleiding bestaat uit een basisdeel en een profieldeel en biedt keuzedelen aan die het mogelijk maken de opleiding kleur te geven in de richting van jouw belangstelling. Daarbij is het keuzedeel 'Duurzaamheid in het beroep', dat is toegespitst op bouwkunde, verplicht.

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je klaar bent om aan het werk te gaan of verder te leren. 

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, doe je examen.

Het onderwijsprogramma dat je volgt ligt niet precies vast: het is tot op zekere hoogte zelf in te vullen qua volgorde. Dat bepaal je samen met je studieloopbaanbegeleider.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden. 

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, Rekenen, Engels en Loopbaan & Burgerschap. 

In het algemene deel van de opleiding leer je vooral het bouwproces kennen. Via verschillende bouwfases en projectwerk leer je werken als professioneel bouwkundige met alles wat erbij hoort. Bij architectuur besteden we ook veel aandacht aan ontwerpen. Je leert hoe je een gebouw ontwerpt door te beginnen met een plattegrond van je toekomstige woning. Echte architectenwerkzaamheden dus!

In het profieldeel van de opleiding worden de projecten groter en uitdagender. Je hebt specifiekere kennis en vaardigheden nodig om, naast woningbouw, ook aan de slag te kunnen gaan met vernieuwbouw, renovatie en zelfs utiliteitsbouw!

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie. De keuzedelen zijn nog in ontwikkeling.

Lesgeld per jaar

Voor schooljaar 2018-2019 heeft de minister van OCW het lesgeld (als je op 1 augustus 2018 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1155,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2017-2018)

Leerjaar 1  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/Licenties/Readers € 395,00
Laptop of notebook  
Aanvullende voorzieningen  € 90,00
Excursie  
Rekenmachine  
Veiligheidsschoenen  
Software: minimaal Windows 10  
Software: minimaal Autocad 2018  
Leerjaar 2  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/Licenties/Readers € 155,00
Aanvullende voorzieningen  
Diverse € 70,00
Leerjaar 3  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/Licenties/Readers € 170,00
Aanvullende voorzieningen  
Excursie € 70,00
Leerjaar 4  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/Licenties/Readers € 40,00
Aanvullende voorzieningen  
Diverse  € 20,00

Na het afronden van deze opleiding kun je doorstromen naar bijvoorbeeld de hbo-opleiding Bouwkunde.

Actueel

Pim Janssen uit Oosterhout naar finale vakwedstrijd elektrotechniek

Student elektrotechniek Rijn IJssel naar finale Skills Heroes