Techniek

Constructiewerker

BOL / BBL

Dit kun je doen na je studie

Als constructiewerker heb je een stevige baan in bijvoorbeeld een constructiebedrijf, een toeleveringsbedrijf, de plaatwerkindustrie, de machine- en apparatenbouw of de scheepsbouw. Je werkt mee aan het maken van veelal stalen constructies. Aan de hand van een werktekening, schets of mondelinge instructie voer je verschillende bewerkingen uit zoals lassen, CNC-kanten en slijpen.

Je werkt nauwkeurig en precies, je schakelt snel tussen verschillende werkzaamheden en bedenkt steeds oplossingen. Je komt je afspraken na in je werk en communiceert goed. Dit werk biedt veel kansen.


Aanmelden Try-out

Beroepenfilmpje constructiewerker

Voor BBL-opleidingen in de metaal werkt Rijn IJssel samen met het OpleidingsBedrijf Metaal (OBM). Je gaat twee dagen per week naar school, waarbij je afwisselend zowel theorie- als ook praktijkvakken krijgt, de andere dagen ga je werken bij een leerbedrijf. Het OBM biedt ook uitgebreide begeleiding. Je slagingskans wordt hiermee aanzienlijk vergroot. Verder helpt het OBM je, als dat nodig is, bij het vinden van een leerbaan en kun je ook extra branchediploma’s behalen zoals VCA en NIL-Lassen.

25291, Constructiewerker

Niveau 2

Basisberoepsopleiding
Een basisberoepsopleiding bereidt je voor om uitvoerende werkzaamheden te doen.

De BOL- en de BBL-opleiding duren beide twee jaar.

Bekijk alle details van de BOL-opleiding in deze studiegids.

Toelating

Wettelijke toelatingsvoorwaarden

Om een basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) te volgen, moet je voldoen aan een van de volgende voorwaarden:

 • je hebt een diploma lbo, vbo, vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg, vmbo theoretische leerweg, mavo , mavo-vbo of vmbo gemengde leerweg.
 • je hebt een diploma entreeopleiding of basisberoepsopleiding (mbo niveau 2).
 • je hebt een bewijs dat je de eerste drie leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen. Of je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Een welkomstgesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

BBL-opleiding
Als je de BBL-opleiding volgt, heb je een officiële arbeidsovereenkomst met een erkend leerbedrijf nodig. Dit bedrijf dient zich ook aan te sluiten bij het OBM (OpleidingsBedrijfMetaal). 

Wat je verder nog wilt weten

De BOL-opleiding gaat uit van 60% van de tijd les op school en 40% in de praktijk (stage).

Bij de BBL-opleiding heb je twee lesdagen op school, waarbij één lesdag uit het uitvoeren van praktijkopdrachten bestaat.

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent. 

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Het onderwijsprogramma dat je volgt, ligt niet precies vast: het is qua volgorde gedeeltelijk zelf te bepalen. Die bepaal je samen met je studieloopbaanbegeleider.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Constructiewerker is een moderne opleiding met CNC-technieken. Je leert vooral beroepsspecifieke kennis en vaardigheden.  

Je leert onder andere:

 • Lassen MIG/MAG niveau 1 of 2
 • Lassen TIG niveau 1
 • Materialen bewerken
 • Materialen vervormen
 • Wiskunde, natuurkunde en mechanica
 • Vakleer 
 • Tekening lezen
 • Schetsen maken
 • CNC-technieken en automatisering
 • Bedrijfsleer 

Daarnaast krijg je ook les in de vakken Nederlands, Rekenen, Engels en Loopbaan & Burgerschap.

Je kunt tijdens de opleiding via de keuzedelen bovendien extra vaardigheden voor je beroep ontwikkelen. Als je zo’n keuzedeel met goed gevolg afsluit, dan wordt dat op het diploma vermeld. Dat vergroot je kansen op de arbeidsmarkt en vergemakkelijkt de doorstroom naar een eventuele vervolgstudie. Het is nog niet precies bekend waaruit je kunt kiezen.

Als je een keuzedeel met goed gevolg afsluit, dan wordt dat op het diploma vermeld. Dat vergroot je kansen op de arbeidsmarkt en vergemakkelijkt de doorstroom naar een eventuele vervolgstudie.

We bieden de volgende keuzedelen aan:

 • Digitale vaardigheden basis
 • Arbo, kwaliteitszorg en hulpverlening voor niveau 2
 • Ondernemend gedrag niveau 1 en 2

Lees meer over keuzedelen

Rijn IJssel zet zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden.
Er zijn enkele maatregelen doorgevoerd, waardoor de kosten lager zullen zijn dan het prijspeil aangeeft. Zo betaal je voortaan de uitgeversadviesprijs voor boeken en vraagt Rijn IJssel onder andere geen bijdrage meer voor praktijkmaterialen, masterclasses, workshops of eendaagse excursies.

Lesgeld per jaar - BOL

De minister van OCW heeft het lesgeld voor schooljaar 2022-2023 (als je op 1 augustus 2022 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1239,00 per cursusjaar.

Cursusgeld per jaar - BBL

De minister van OCW heeft het cursusgeld voor schooljaar 2022-2023 (als je op 1 augustus 2022 18 jaar of ouder bent) voor de BBL-opleidingen op niveau Entree en niveau 2 wettelijk vastgesteld op € 258,00 per cursusjaar. Voor BBL-opleidingen op niveau 3 en 4 is het cursusgeld vastgesteld op € 624,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2021-2022)

Leerjaar 1 BOL BBL 
Benodigde leermiddelen Leermiddelenlijst Leermiddelenlijst
Boeken/Licenties/Readers  € 390,00 € 390,00
Veiligheidsschoenen    
Blauwe overall of stofjas    
Aanvullende voorzieningen    
Diversen € 25,00 € 25,00
Laptop of notebook    
Leerjaar 2    
Benodigde leermiddelen Leermiddelenlijst Leermiddelenlijst
Boeken/Licenties/Readers € 360,00  € 360,00
Aanvullende voorzieningen    
Diversen € 25,00 € 25,00
Laptop of notebook    

Na het afronden van deze opleiding kun je doorstromen naar de opleidingen Allround plaatwerker, Allround constructiewerker, Allround lasser en, als je nog verder bent, Werkvoorbereider.

Voor BBL-opleidingen in de Metaal werkt Rijn IJssel samen met OpleidingsBedrijf Metaal (OBM). OBM helpt de student actief bij het vinden van een baan bij een erkend leerbedrijf.

Schakeltraject-startklas
De startklas is een initiatief van Rijn IJssel cluster Techniek & ICT

Voor wie?
Voor studenten van wie Nederlands niet hun eerste taal is (statushouders) en die minder dan 6 jaar in Nederland zijn, maar wel beschikken over:

 • een diploma van Entree of
 • een bewijs van de ISK van minimaal taalniveau B1 (of A2)

Voordelen van de startklas
De startklas zorgt voor een vloeiende overstap naar het mbo. Deze tussenstap is cruciaal om je talenten maximaal te kunnen ontplooien. Na de Entree- en ISK-periode ben je nog niet klaar met Nederlands leren en inburgeren, integendeel dan begint de reis pas in het regulier onderwijs.
Naast de taalachterstand zijn er nog heel wat hobbels te nemen om een succesvol traject binnen het mbo te doorlopen.

Voordelen voor jou
De startklas geeft je de mogelijkheid om op een prettige manier kennis te maken met terugkerende elementen in het mbo-onderwijs. Denk aan het lezen van opdrachten, deelnemen aan de theorielessen, plannen en organiseren, omgaan met alle regels en samenwerken met anderen. Ook ervaar je de sfeer en complexiteit op het mbo en maak je kennis met de roosters en lesmethoden.

Wat leer je?
Tijdens de schakelperiode is er tijd en aandacht voor de oriëntatie op de locatie en een passende opleiding. De volgende vakken worden o.a. aangeboden:

 • Nederlands
 • Rekenen
 • Loopbaan
 • Burgerschap
 • Sport
 • Keuzedeel

Je maakt ook veel verslagen en houdt presentaties. Dit zijn allemaal vaardigheden die je goed moet leren. Daarnaast oriënteer je je tijdens deze periode nog verder op het beroep en volg je beroepsgerichte vakken.

Hoe ziet de opleiding eruit?
De startklas duurt in principe een half jaar. We werken in kleine groepen van gemiddeld 15 studenten. Je krijgt een vaste docent als aanspreekpunt, de loopbaancoach (LBC’er). De LBC’er is de regisseur van je traject, maar ook je contactpersoon bij vragen of problemen en blijft tijdens het eerste jaar bij je betrokken. Hierdoor heb je altijd een vertrouwd persoon op wie je kan terugvallen.

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Je krijgt leereenheden achter elkaar van steeds vijf weken. Allerlei leeractiviteiten wisselen elkaar af. Zo heb je bijvoorbeeld workshops, cursussen, gastlessen, praktijkinstructie, college en zelfstudie.

Wanneer maak je de doorstart?
Na een halfjaar kijken we of je klaar bent om een doorstart te gaan maken. Dit is gebaseerd op jouw ontwikkeling en geeft aan of jij op de goede weg bent om de opleiding succesvol af te ronden. Bij onvoldoende ontwikkeling op het gebied van studievoortgang, studiehouding of studievaardigheid krijg je het advies om het traject te verlengen of om het onderwijs te verlaten. Ons onderwijsteam doet er alles aan om ervoor te zorgen dat jij je zo goed mogelijk kunt ontwikkelen.

Welke leerweg past bij jou?

Beroeps Opleidende Leerweg

2 jarige opleiding

60% op school

Wat is BOL?
Klap uit voor de omschrijving ...

BOL staat voor beroepsopleidende leerweg waarbij je de hele week naar school gaat. Daarnaast loop je in een bepaalde periode van de opleiding stage. Deze stage wordt ook wel beroepspraktijkvorming genoemd (BPV) en dat doe je bij een erkend leerbedrijf. Alle erkende leerbedrijven zijn te vinden op www.stagemarkt.nl.

Aanmelden
Beroeps Begeleidende Leerweg

2 jarige opleiding

20% op school

Wat is BBL?
Klap uit voor de omschrijving ...

BBL staat voor beroepsbegeleidende leerweg waarbij je leren en werken combineert. Dit betekent dat je meestal één dag per week naar school gaat en vier dagen per week bij een leerbedrijf werkt in de sector waar jij voor gekozen hebt. Je hebt dan een leerbaan, voor minimaal 610 klokuren per jaar.

Om een BBL-opleiding te kunnen volgen, heb je uiterlijk 31 december, na de start van de opleiding op 1 augustus, een arbeidsovereenkomst, of onder bepaalde voorwaarden een vrijwilligersovereenkomst, met een erkend leerbedrijf afgesloten. Alle erkende leerbedrijven zijn te vinden op www.stagemarkt.nl.

Aanmelden

Actueel

Tijdens de Techniekdag op zaterdag 21 mei beleven kinderen van 8 tot en met 14 jaar spelenderwijs allerlei techniekavonturen.

Bekijk ook eens..

Techniek

Techniek

28 opleidingen