Dit kun je doen na je studie

Als constructiewerker heb je een stevige baan in bijvoorbeeld een constructiebedrijf, een toeleveringsbedrijf, de plaatwerkindustrie, de machine- en apparatenbouw of de scheepsbouw. Je werkt mee aan het maken van veelal stalen constructies. Aan de hand van een werktekening, schets of mondelinge instructie voer je verschillende bewerkingen uit zoals lassen, CNC-kanten en slijpen.

Je werkt nauwkeurig en precies, je schakelt snel tussen verschillende werkzaamheden en bedenkt steeds oplossingen. Je komt je afspraken na in je werk en communiceert goed. Dit werk biedt veel kansen.

Beroepenfilmpje constructiewerker

Allround constructiewerker, niveau 3, BBL
Als Allround constructiewerker werk je meer zelfstandig. Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van je eigen werk.

Als je je aanmeldt voor schooljaar 2018-2019, word je in het eerste leerjaar ingeschreven op niveau 2, maar kun je in het tweede leerjaar al verder op niveau 3. De niveau 3 opleiding duurt dan in totaal 3 jaar.

Voor BBL-opleidingen in de Metaal werkt Rijn IJssel samen met OpleidingsBedrijf Metaal (OBM). OBM helpt de student actief bij het vinden van een baan bij een erkend leerbedrijf.

25291, Metaalbewerken (Constructiewerker)

Niveau 2

Basisberoepsopleiding
Een basisberoepsopleiding bereidt je voor om uitvoerende werkzaamheden te doen.

Niveau 3

Vakopleiding
Je leert hier werkzaamheden zelfstandig uit te voeren.

De BOL- en de BBL-opleiding niveau 2 duren beide twee jaar.

De niveau 3 BBL-opleiding Allround constructiewerker duurt na het eerst jaar op niveau 2 nog twee jaar. Dat is in totaal drie jaar.

Bekijk alle details van de BOL-opleiding in deze studiegids.

Toelating

Wettelijke toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot de basisberoepsopleiding (mbo niveau 2), heb je een van de volgende diploma’s nodig:

 • basisberoepsgerichte leerweg of kaderberoepsgerichte leerweg: je hebt een diploma lager beroepsonderwijs (lbo), voorbereidend beroepsonderwijs (vbo) of voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo);
 • theoretische leerweg: je hebt een mavo-diploma of vmbo-diploma;
 • gemengde leerweg: je hebt een diploma mavo-vbo of een vmbo-diploma;
 • je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen;
 • je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling;
 • entreeopleiding: je hebt een diploma entreeopleiding.

 

Een intakegesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

BBL-opleiding
Als je de BBL-opleiding volgt, heb je een officiële arbeidsovereenkomst met een erkend leerbedrijf nodig. Dit bedrijf dient zich ook aan te sluiten bij het OBM (OpleidingsBedrijfMetaal). 

Aanmelden ná 1 april voor schooljaar 2018-2019

Wil jij komend schooljaar een mbo-opleiding volgen en heb jij je nog niet aangemeld? Doe dat dan alsnog. Als je je aanmeldt moet je over de juiste vooropleiding beschikken en deelnemen aan verplichte intakeactiviteiten.

Heb je vragen? Het Studie Informatiepunt beantwoordt ze graag!

Wat je verder nog wilt weten

De BOL-opleiding gaat uit van 60% van de tijd les op school en 40% in de praktijk (stage). Voor de BBL-opleiding kom je twee dagdelen in de week naar school.

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent. 

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Het onderwijsprogramma dat je volgt, ligt niet precies vast: het is qua volgorde gedeeltelijk zelf te bepalen. Die bepaal je samen met je studieloopbaanbegeleider.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Constructiewerker is een moderne opleiding met CNC-technieken. Je leert vooral beroepsspecifieke kennis en vaardigheden.  

Je leert onder andere:

 • Lassen MIG/MAG niveau 1 of 2
 • Lassen TIG niveau 1
 • Materialen bewerken
 • Materialen vervormen
 • Wiskunde, natuurkunde en mechanica
 • Vakleer 
 • Tekening lezen
 • Schetsen maken
 • CNC-technieken en automatisering
 • Bedrijfsleer 

Daarnaast krijg je ook les in de vakken Nederlands, Rekenen, Engels en Loopbaan & Burgerschap.

Je kunt tijdens de opleiding via de keuzedelen bovendien extra vaardigheden voor je beroep ontwikkelen. Als je zo’n keuzedeel met goed gevolg afsluit, dan wordt dat op het diploma vermeld. Dat vergroot je kansen op de arbeidsmarkt en vergemakkelijkt de doorstroom naar een eventuele vervolgstudie. Het is nog niet precies bekend waaruit je kunt kiezen.

Als je een keuzedeel met goed gevolg afsluit, dan wordt dat op het diploma vermeld. Dat vergroot je kansen op de arbeidsmarkt en vergemakkelijkt de doorstroom naar een eventuele vervolgstudie.

Op dit moment zijn de volgende keuzedelen beschikbaar:

 1. Digitale vaardigheden basis
 2. Arbo, kwaliteitszorg en hulpverlening voor niveau 2
 3. Ondernemend gedrag niveau 1 en 2

We werken aan de uitbreiding van de keuzedelen en in de toekomst is er nog meer te kiezen.

Lees meer over keuzedelen

Rijn IJssel zet zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden.
Voor het schooljaar 2018-2019 zijn enkele maatregelen doorgevoerd, waardoor de kosten lager zullen zijn dan het prijspeil voor 2017-2018 aangeeft. Zo betaal je voortaan de uitgeversadviesprijs voor boeken en vraagt Rijn IJssel onder andere geen bijdrage meer voor praktijkmaterialen, masterclasses, workshops of eendaagse excursies.

Lesgeld per jaar - BOL

Voor schooljaar 2018-2019 heeft de minister van OCW het lesgeld (als je op 1 augustus 2018 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1155,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2017-2018)

Leerjaar 1  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/Licenties/Readers € 330,00
Veiligheidsschoenen  
Blauwe overall of stofjas  
Werkplaatsset: schuifmaat, veiligheidsbril, kraspen, rolmaat  
Aanvullende voorzieningen  
Laptop of notebook  
Leerjaar 2  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/Licenties/Readers € 215,00
Aanvullende voorzieningen  
Laptop of notebook  

Na het afronden van deze opleiding kun je doorstromen naar de opleidingen Allround plaatwerker, Allround constructiewerker, Allround lasser en, als je nog verder bent, Werkvoorbereider.

Allround constructiewerker, niveau 3, BBL
Als je je aanmeldt voor niveau 2 in schooljaar 2018-2019, kun je in het tweede leerjaar verder gaan met niveau 3 Allround constructiewerker. De niveau 3 opleiding duurt in totaal 3 jaar.

Voor BBL-opleidingen in de Metaal werkt Rijn IJssel samen met OpleidingsBedrijf Metaal (OBM). OBM helpt de student actief bij het vinden van een baan bij een erkend leerbedrijf.

Voor BBL-opleidingen in de Metaal werkt Rijn IJssel samen met OpleidingsBedrijf Metaal (OBM). OBM helpt de student actief bij het vinden van een baan bij een erkend leerbedrijf dat aangesloten is bij OBM. 

Allround constructiewerker, niveau 3, BBL
Als Allround constructiewerker werk je meer zelfstandig. Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van je eigen werk.

Als je je aanmeldt voor schooljaar 2018-2019, word je in het eerste leerjaar ingeschreven op niveau 2, maar kun je in het tweede leerjaar al verder op niveau 3. De niveau 3 opleiding duurt dan in totaal 3 jaar.

Welke leerweg past bij jou?

Beroeps Opleidende Leerweg

2 jarige opleiding

60% op school

Stage
Stage (beroepspraktijkvorming) is een belangrijk onderdeel van je opleiding. Om je opleiding af te kunnen ronden, loop je stage bij erkende leerbedrijven. Een erkend leerbedrijf kun je onder andere vinden op de site www.stagemarkt.nl.

Stage (beroepspraktijkvorming) is een belangrijk onderdeel van je opleiding. Om je opleiding af te kunnen ronden, loop je stage bij erkende leerbedrijven. Een erkend leerbedrijf kun je onder andere vinden op de site www.stagemarkt.nl.

Aanmelden
Beroeps Begeleidende Leerweg

2 jarige opleiding

20% op school

Leerwerkplek
Voor toelating is het, naast de andere voorwaarden nodig, dat je een leerbaan hebt bij een erkend leerbedrijf. Een erkend leerbedrijf kun je onder andere vinden op de site www.stagemarkt.nl.

Voor toelating is het, naast de andere voorwaarden nodig, dat je een leerbaan hebt bij een erkend leerbedrijf. Een erkend leerbedrijf kun je onder andere vinden op de site www.stagemarkt.nl.

Aanmelden

Actueel

Tijdens de Skills Heroes 'The Finals' hebben de studenten van Rijn IJssel een geweldig resultaat neergezet en zijn naar huis gegaan met twee keer goud,...