Techniek

Eerste autoschadehersteller

BBL

Dit kun je doen na je studie

Als eerste autoschadehersteller werk je alleen of samen met collega’s op de schadeherstelafdeling van een schadeherstelbedrijf. Je repareert verschillende delen van de carrosserieconstructie van een auto. Je herstelt bijvoorbeeld een motorkap waarvan de lak beschadigd is, monteert een nieuwe koplamp of voorbumper, herstelt een autoruit of een deuk in een autoportier, of restaureert een oldtimer. Het herstellen gebeurt bijvoorbeeld door het beschadigde deel uit te deuken. Wanneer de schade aan een deel te groot is, wordt vaak besloten het complete onderdeel te vervangen. De grootte van de schade bepaalt welk hulpmiddel je nodig hebt. Als je klaar bent met je herstelwerk, controleer je of je dat zo strak gedaan hebt, dat de autospuiter ermee aan de slag kan. 

Je werkt met moderne apparatuur en legt je klanten uit wat je gedaan hebt met de auto. Met al die verschillende hulpmiddelen en gereedschappen om je heen zorg je er steeds voor dat je je werkplek overzichtelijk houdt. 

Beroepenfilmpje eerste autoschadehersteller

25226, Autoschadehersteltechniek (Eerste autoschadehersteller)

Niveau 3

Vakopleiding
Je leert hier werkzaamheden zelfstandig uit te voeren.

Het schooljaar start in augustus 2017. Tussentijdse instroom is mogelijk.

De BBL-opleiding duurt 3 jaar.

Bekijk alle details van deze opleiding in de studiegids.

Toelating

Wettelijke toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot een vakopleiding (niveau 3), heb je een van de volgende diploma’s nodig:

  • kaderberoepsgerichte leerweg: een diploma voor lbo, vbo of vmbo;
  • theoretische leerweg: een diploma voor mavo of vmbo;
  • gemengde leerweg: een diploma mavo-vbo of vmbo;
  • basisberoepsopleiding: een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2);
  • een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen;
  • een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Een intakegesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

Verder heb je een een officiële arbeidsovereenkomst (betaald of onbetaald) met een erkend leerbedrijf.

Met een diploma Basisberoepsopleiding Carrosserietechniek of diploma Autoschadehersteller 2 of een diploma Motorvoertuigentechniek niveau 4 met specialisatie autoschadeherstel kun je ook aan deze opleiding beginnen.

 

Meld je uiterlijk 1 april 2018 aan
Wil jij komend schooljaar een mbo-opleiding volgen? Meld je dan uiterlijk 1 april 2018 aan. Dan heb je namelijk het recht om toegelaten te worden tot een mbo-opleiding naar keuze. Je moet dan wel de juiste vooropleiding hebben en deelnemen aan verplichte intakeactiviteiten. Dit staat in de wet Toelatingsrecht die vanaf 1 augustus 2017 geldt. Heb je je aangemeld voor 1 april, dan heb je ook recht op een studiekeuzeadvies.

Bekijk hier het filmpje van de overheid over het toelatingsrecht.

Wat je verder nog wilt weten

Dit is een BBL-opleiding. Het is in principe een driejarig traject. Je gaat naast een (on)betaalde baan bij een erkend leerbedrijf één dag per week naar school.

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent. 

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden. 

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, Rekenen en Loopbaan & Burgerschap. 

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie. Het is nog niet precies bekend waaruit je kunt kiezen.

Cursusgeld per jaar

Voor schooljaar 2018-2019 heeft de minister van OCW het cursusgeld (als je op 1 augustus 2018 18 jaar of ouder bent) voor de BBL-opleidingen op niveau Entree en niveau 2 wettelijk vastgesteld op € 240,00 per cursusjaar. Voor BBL-opleidingen op niveau 3 en 4 is het cursusgeld vastgesteld op € 582,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2017-2018)

Leerjaar 1  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/Licenties/Readers € 370,00
Aanvullende voorzieningen  
Laptop of notebook  
Leerjaar 2  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/Licenties/Readers € 0,00
Aanvullende voorzieningen  
Laptop of notebook  

Na het afronden van deze opleiding kan je doorstromen naar een niveau-4 opleiding.

Actueel

Pim Janssen uit Oosterhout naar finale vakwedstrijd elektrotechniek

Student elektrotechniek Rijn IJssel naar finale Skills Heroes