Techniek

Eerste autoschadehersteller

BBL

Dit kun je doen na je studie

Als eerste autoschadehersteller werk je alleen of samen met collega’s op de schadeherstelafdeling van een schadeherstelbedrijf. Je repareert verschillende delen van de carrosserieconstructie van een auto. Je herstelt bijvoorbeeld een motorkap waarvan de lak beschadigd is, monteert een nieuwe koplamp of voorbumper, herstelt een autoruit of een deuk in een autoportier, of restaureert een oldtimer. Het herstellen gebeurt bijvoorbeeld door het beschadigde deel uit te deuken. Wanneer de schade aan een deel te groot is, wordt vaak besloten het complete onderdeel te vervangen. De grootte van de schade bepaalt welk hulpmiddel je nodig hebt. Als je klaar bent met je herstelwerk, controleer je of je dat zo strak gedaan hebt, dat de autospuiter ermee aan de slag kan. 

Je werkt met moderne apparatuur en legt je klanten uit wat je gedaan hebt met de auto. Met al die verschillende hulpmiddelen en gereedschappen om je heen zorg je er steeds voor dat je je werkplek overzichtelijk houdt. 


Aanmelden Try-out

Beroepenfilmpje eerste autoschadehersteller

25226, Eerste autoschadehersteller

Niveau 3

Vakopleiding
Je leert hier werkzaamheden zelfstandig uit te voeren.

Het schooljaar start in augustus. Tussentijdse instroom is mogelijk.

De BBL-opleiding duurt 3 jaar.

Bekijk voor details van deze opleiding de studiegids.

Kijk hier voor de Onderwijs- en Examenregeling.

Toelating

Wettelijke toelatingsvoorwaarden

Om een vakopleiding (niveau 3) of middenkaderopleiding (niveau 4) te volgen, moet je voldoen aan een van de volgende voorwaarden:

  • je hebt een diploma lbo, vbo of vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, vmbo theoretische leerweg, mavo, mavo-vbo of vmbo gemengde leerweg.
  • je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) of vakopleiding (mbo niveau 3).
  • je hebt een bewijs dat je de eerste drie leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen. Of je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Een welkomstgesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

Verder heb je een een officiële arbeidsovereenkomst (betaald of onbetaald) met een erkend leerbedrijf.

Met een diploma Basisberoepsopleiding Carrosserietechniek of diploma Autoschadehersteller 2 of een diploma Motorvoertuigentechniek niveau 4 met specialisatie autoschadeherstel kun je ook aan deze opleiding beginnen.

Wat je verder nog wilt weten

Dit is een BBL-opleiding. Het is in principe een driejarig traject. Je gaat naast een (on)betaalde baan bij een erkend leerbedrijf één dag per week naar school.

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent. 

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden. 

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, Rekenen en Loopbaan & Burgerschap. 

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie. Het is nog niet precies bekend waaruit je kunt kiezen.

Als je een keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.
We bieden de volgende keuzedelen aan:

  • Digitale vaardigheden basis
  • Logistiek in het MKB
  • Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4)
  • Rekenen 3F
  • Technieken voor het voorbewerken van ondergronden

Lees meer over keuzedelen

Rijn IJssel zet zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden.
Er zijn enkele maatregelen doorgevoerd, waardoor de kosten lager zullen zijn dan het prijspeil aangeeft. Zo betaal je voortaan de uitgeversadviesprijs voor boeken en vraagt Rijn IJssel onder andere geen bijdrage meer voor praktijkmaterialen, masterclasses, workshops of eendaagse excursies.

Cursusgeld per jaar - BBL

De minister van OCW heeft het cursusgeld voor schooljaar 2022-2023 (als je op 1 augustus 2022 18 jaar of ouder bent) voor de BBL-opleidingen op niveau Entree en niveau 2 wettelijk vastgesteld op € 258,00 per cursusjaar. Voor BBL-opleidingen op niveau 3 en 4 is het cursusgeld vastgesteld op € 624,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2021-2022)

Leerjaar 1 + 2  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/Licenties/Readers € 435,00
Aanvullende voorzieningen  
Laptop of notebook  

Na het afronden van deze opleiding kan je doorstromen naar een niveau-4 opleiding.

Actueel

Tijdens de Techniekdag op zaterdag 21 mei beleven kinderen van 8 tot en met 14 jaar spelenderwijs allerlei techniekavonturen.

Bekijk ook eens..

Techniek

Techniek

28 opleidingen