Dit kun je doen na je studie

Als eerste autotechnicus werk je in een garage. Je werkt op een hoger niveau dan de autotechnicus:

 • Je doet de onderhoudsbeurten, diagnoses en reparaties waar wat meer bij komt kijken, bijvoorbeeld omdat een auto een lastige storing vertoont.
 • Je monteert (elektronische) accessoires zoals carkits, alarmsystemen en de meer ingewikkelde audiovisuele systemen en trekhaken.
 • Je wisselt met de klant informatie uit over de werkzaamheden (je maakt bijvoorbeeld proefritten).
 • Je vertelt leerlingen en collega's wat ze moeten doen en springt bij als zij vastlopen in hun werk.
 • Je bent eindverantwoordelijk voor het werk van minder ervaren collega's.

Net als de autotechnicus heb je veel te maken met elektronica. Voor onderhoud en reparaties gebruik je vaak speciale gereedschappen en apparatuur. Je gaat nauwkeurig en voorzichtig te werk en communiceert goed met je collega's en klanten. Als je een proefrit maakt met een klant, praat je in heldere taal met hem en vraag je door over het probleem aan zijn auto. Wanneer je opdrachten overdraagt aan collega's, doe je dat duidelijk en op de juiste toon.

Beroepenfilmpje eerste autotechnicus

 

25244, Eerste autotechnicus

Niveau 3

Vakopleiding
Je leert hier werkzaamheden zelfstandig uit te voeren.

Het schooljaar start in augustus 2017. Bij de BBL-opleiding is tussentijdse instroom mogelijk.

Zowel de BOL als BBL-opleiding duurt 3 jaar.

Heb je al een diploma Autotechnicus niveau 2, dan duurt het nog maar 1 jaar.

Toelating

Wettelijke toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot een vakopleiding (niveau 3), heb je een van de volgende diploma’s nodig:

 • kaderberoepsgerichte leerweg: je hebt een diploma voor lbo, vbo of vmbo;
 • theoretische leerweg: je hebt een diploma voor mavo of vmbo;
 • gemengde leerweg: je hebt een diploma mavo-vbo of vmbo;
 • basisberoepsopleiding: je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2);
 • je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen;
 • je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Een intakegesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

BBL-opleiding
Als je de BBL-opleiding volgt heb je een officiële arbeidsovereenkomst (betaald of onbetaald) met een erkend leerbedrijf nodig. Je bent ook toelaatbaar als je in het bezit bent van het diploma Autotechnicus/Voertuigtechnicus (niveau 2).

Wat je verder nog wilt weten

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent. 

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Het onderwijsprogramma dat je volgt ligt niet precies vast: het is tot op zekere hoogte zelf in te vullen qua volgorde. Dat bepaal je samen met je studieloopbaanbegeleider.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden.  

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, Rekenen, Engels  en Loopbaan & Burgerschap. 

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.

Als je een keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.
We bieden de volgende keuzedelen aan:

 • Digitale vaardigheden basis
 • Rekenen 3F

Lees meer over keuzedelen

Rijn IJssel zet zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden.
Er zijn enkele maatregelen doorgevoerd, waardoor de kosten lager zullen zijn dan het prijspeil aangeeft. Zo betaal je voortaan de uitgeversadviesprijs voor boeken en vraagt Rijn IJssel onder andere geen bijdrage meer voor praktijkmaterialen, masterclasses, workshops of eendaagse excursies.

Lesgeld per jaar - BOL

Voor schooljaar 2019-2020 heeft de minister van OCW het lesgeld (als je op 1 augustus 2019 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1168,00 per cursusjaar.

Cursusgeld per jaar - BBL

Voor schooljaar 2019-2020 heeft de minister van OCW het cursusgeld (als je op 1 augustus 2019 18 jaar of ouder bent) voor de BBL-opleidingen op niveau Entree en niveau 2 wettelijk vastgesteld op € 243,00 per cursusjaar. Voor BBL-opleidingen op niveau 3 en 4 is het cursusgeld vastgesteld op € 588,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2019-2020)

Leerjaar 1 BOL BBL
Benodigde leermiddelen    
Boeken/Licenties/Readers € 400,00 € 0,00
Beroepskleding    
Aanvullende voorzieningen    
Laptop    
Leerjaar 2    
Benodigde leermiddelen    
Boeken/Licenties/Readers € 400,00 € 0,00 
Beroepskleding    
Aanvullende voorzieningen    
Laptop    
Leerjaar 3    
Benodigde leermiddelen    
Boeken/Licenties/Readers € 350,00 € 350,00 
Beroepskleding    
Aanvullende voorzieningen    
Laptop    

Na het afronden van deze opleiding kun je doorstromen naar de opleiding Technisch Specialist Personenauto’s op niveau 4.

Welke leerweg past bij jou?

Beroeps Opleidende Leerweg

3 jarige opleiding

60% op school

Stage
tage (beroepspraktijkvorming) is een belangrijk onderdeel van je opleiding. Om je opleiding af te kunnen ronden, loop je stage bij erkende leerbedrijven. Een erkend leerbedrijf kun je onder andere vinden op de site www.stagemarkt.nl.
Aanmelden
Beroeps Begeleidende Leerweg

1 jarige opleiding

20% op school

Toelating
Voor toelating is het, naast de andere voorwaarden nodig, dat je een (onbetaalde) baan hebt bij een erkend leerbedrijf. Een erkend leerbedrijf kun je onder andere vinden op de site www.stagemarkt.nl.
Aanmelden