Dit kun je doen na je studie

Als eerste autotechnicus werk je in een garage. Je werkt op een hoger niveau dan de autotechnicus:

 • Je doet de onderhoudsbeurten, diagnoses en reparaties waar wat meer bij komt kijken, bijvoorbeeld omdat een auto een lastige storing vertoont.
 • Je monteert (elektronische) accessoires zoals carkits, alarmsystemen en de meer ingewikkelde audiovisuele systemen en trekhaken.
 • Je wisselt met de klant informatie uit over de werkzaamheden (je maakt bijvoorbeeld proefritten).
 • Je vertelt leerlingen en collega's wat ze moeten doen en springt bij als zij vastlopen in hun werk.
 • Je bent eindverantwoordelijk voor het werk van minder ervaren collega's.

Net als de autotechnicus heb je veel te maken met elektronica. Voor onderhoud en reparaties gebruik je vaak speciale gereedschappen en apparatuur. Je gaat nauwkeurig en voorzichtig te werk en communiceert goed met je collega's en klanten. Als je een proefrit maakt met een klant, praat je in heldere taal met hem en vraag je door over het probleem aan zijn auto. Wanneer je opdrachten overdraagt aan collega's, doe je dat duidelijk en op de juiste toon.

Beroepenfilmpje eerste autotechnicus

 

25244, Voertuigen en mobiele werktuigen (Eerste autotechnicus)

Niveau 3

Vakopleiding
Je leert hier werkzaamheden zelfstandig uit te voeren.

Het schooljaar start in augustus 2017. Bij de BBL-opleiding is tussentijdse instroom mogelijk.

Zowel de BOL als BBL-opleiding duurt 3 jaar.

Heb je al een diploma Autotechnicus niveau 2, dan duurt het nog maar 1 jaar.

Bekijk alle details van de BBL-opleiding in deze studiegids.

Bekijk alle details van de BOL-opleiding in deze studiegids.

Toelating

Wettelijke toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot een vakopleiding (niveau 3), heb je een van de volgende diploma’s nodig:

 • kaderberoepsgerichte leerweg: een diploma voor lbo, vbo of vmbo;
 • theoretische leerweg: een diploma voor mavo of vmbo;
 • gemengde leerweg: een diploma mavo-vbo of vmbo;
 • basisberoepsopleiding: een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2);
 • een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen;
 • een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Een intakegesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

BBL-opleiding
Als je de BBL-opleiding volgt heb je een officiële arbeidsovereenkomst (betaald of onbetaald) met een erkend leerbedrijf nodig. Of je hebt het diploma Autotechnicus/Voertuigtechnicus (niveau 2).

 

Meld je uiterlijk 1 april 2018 aan
Wil jij komend schooljaar een mbo-opleiding volgen? Meld je dan uiterlijk 1 april 2018 aan. Dan heb je namelijk het recht om toegelaten te worden tot een mbo-opleiding naar keuze. Je moet dan wel de juiste vooropleiding hebben en deelnemen aan verplichte intakeactiviteiten. Dit staat in de wet Toelatingsrecht die vanaf 1 augustus 2017 geldt. Heb je je aangemeld voor 1 april, dan heb je ook recht op een studiekeuzeadvies.

Bekijk hier het filmpje van de overheid over het toelatingsrecht.

 

Wat je verder nog wilt weten

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent. 

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Het onderwijsprogramma dat je volgt ligt niet precies vast: het is tot op zekere hoogte zelf in te vullen qua volgorde. Dat bepaal je samen met je studieloopbaanbegeleider.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden.  

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, Rekenen, Engels  en Loopbaan & Burgerschap. 

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie. Het is nog niet precies bekend waaruit je kunt kiezen.

BOL-opleiding

Lesgeld per jaar

Voor schooljaar 2018-2019 heeft de minister van OCW het lesgeld (als je op 1 augustus 2018 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1155,00 per cursusjaar.

BBL-opleiding

Cursusgeld per jaar

Voor schooljaar 2018-2019 heeft de minister van OCW het cursusgeld (als je op 1 augustus 2018 18 jaar of ouder bent) voor de BBL-opleidingen op niveau Entree en niveau 2 wettelijk vastgesteld op € 240,00 per cursusjaar. Voor BBL-opleidingen op niveau 3 en 4 is het cursusgeld vastgesteld op € 582,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2017-2018)

Leerjaar 1 BOL BBL
Benodigde leermiddelen    
Boeken/Licenties/Readers € 450,00 € 400,00
Praktijkmaterialen    
Beroepskleding    
Aanvullende voorzieningen    
Laptop    
Leerjaar 2    
Benodigde leermiddelen    
Boeken/Licenties/Readers € 435,00  
Praktijkmaterialen    
Beroepskleding    
Aanvullende voorzieningen    
Diverse € 40,00  
Laptop    
Leerjaar 3    
Benodigde leermiddelen    
Boeken/Licenties/Readers € 400,00  
Praktijkmaterialen    
Beroepskleding    
Aanvullende voorzieningen    
Laptop    

Na het afronden van deze opleiding kun je doorstromen naar de opleiding Technisch Specialist Personenauto’s op niveau 4.

Welke leerweg past bij jou?

Beroeps Opleidende Leerweg

3 jarige opleiding

60% op school

Stage
tage (beroepspraktijkvorming) is een belangrijk onderdeel van je opleiding. Om je opleiding af te kunnen ronden, loop je stage bij erkende leerbedrijven. Een erkend leerbedrijf kun je onder andere vinden op de site www.stagemarkt.nl.
Aanmelden
Beroeps Begeleidende Leerweg

1 jarige opleiding

20% op school

Toelating
Voor toelating is het, naast de andere voorwaarden nodig, dat je een (onbetaalde) baan hebt bij een erkend leerbedrijf. Een erkend leerbedrijf kun je onder andere vinden op de site www.stagemarkt.nl.
Aanmelden

Actueel

Pim Janssen uit Oosterhout naar finale vakwedstrijd elektrotechniek

Student elektrotechniek Rijn IJssel naar finale Skills Heroes