Techniek

Metselaar

BBL

Dit kun je doen na je studie

Je werkt als metselaar bij een bouwbedrijf, zowel binnenshuis als in de buitenlucht. Je kent de kneepjes van het vak en legt je stenen waterpas langs een draad zodat het werk er strak uit komt te zien. Je metselt in verschillende ‘verbanden’ en trekt een muur van onder tot boven op. Je bent gespecialiseerd in één bepaald soort metselwerk. Of je doet allerlei soorten metselwerk.

Beroepenfilmpje metselaar

 

25103, Metselen (Metselaar)

Niveau 2

Basisberoepsopleiding
Een basisberoepsopleiding bereidt je voor om uitvoerende werkzaamheden te doen.

De BBL-opleiding duurt 2 jaar.

Bekijk alle details van deze opleiding in de studiegids.

Toelating

Wettelijke toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot de basisberoepsopleiding (mbo niveau 2), heb je een van de volgende diploma’s nodig:

 • basisberoepsgerichte leerweg of kaderberoepsgerichte leerweg: een diploma lager beroepsonderwijs (lbo), voorbereidend beroepsonderwijs (vbo) of voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo);
  theoretische leerweg: een mavo-diploma of vmbo-diploma;
 • gemengde leerweg: een diploma mavo-vbo of een vmbo-diploma;
 • een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen;
 • een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling;
 • entreeopleiding: een diploma entreeopleiding.

Een intakegesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

Of je hebt een diploma Bouwplaatsassistent.

Om aan de opleiding mee te kunnen doen, moet je een officiële arbeidsovereenkomst met een leerbedrijf hebben.

 

Meld je uiterlijk 1 april 2018 aan
Wil jij komend schooljaar een mbo-opleiding volgen? Meld je dan uiterlijk 1 april 2018 aan. Dan heb je namelijk het recht om toegelaten te worden tot een mbo-opleiding naar keuze. Je moet dan wel de juiste vooropleiding hebben en deelnemen aan verplichte intakeactiviteiten. Dit staat in de wet Toelatingsrecht die vanaf 1 augustus 2017 geldt. Heb je je aangemeld voor 1 april, dan heb je ook recht op een studiekeuzeadvies.

Bekijk hier het filmpje van de overheid over het toelatingsrecht.

 

Wat je verder nog wilt weten

Dit is een BBL-opleiding. Het is in principe een tweejarig traject. Je hebt een (on)betaalde baan bij een erkend leerbedrijf en gaat één dag per week naar school. 

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent. 

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden. 

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, Rekenen en Loopbaan & Burgerschap. 

Welke onderdelen volg je, die helemaal gericht zijn op jouw latere beroep?

 • Je richt je werkplek in voor metselen.
 • Je doet eenvoudig stelwerk voor het metselen.
 • Je maakt metselwerk.
 • Je brengt bouwkundige voorzieningen aan.
 • Je brengt voegwerk aan.
 • Je dekt metselwerk af.
 • Je ruimt je werkplek op.
 • Je richt de werkplek in voor lijmen.
 • Je stelt de kim en verricht eenvoudige stelwerkzaamheden.
 • Je brengt bouwkundige voorzieningen in lijmwerk aan.
 • Je maakt handmatig lijmwerk.
 • Je ruimt de werkplek op.

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie. De keuzedelen zijn in ontwikkeling.

Cursusgeld per jaar

Voor schooljaar 2018-2019 heeft de minister van OCW het cursusgeld (als je op 1 augustus 2018 18 jaar of ouder bent) voor de BBL-opleidingen op niveau Entree en niveau 2 wettelijk vastgesteld op € 240,00 per cursusjaar. Voor BBL-opleidingen op niveau 3 en 4 is het cursusgeld vastgesteld op € 582,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2017-2018)

Leerjaar 1 en 2  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/Licenties/Readers € 550,00
Rekenmachine  
Driehoek  
Pen, potlood, gum  
Aanvullende voorzieningen  
Diversen € 60,00
Laptop of notebook  

Na het afronden van deze opleiding kun je doorstromen naar de mbo-opleiding Allround Metselaar op niveau 3.

Actueel

Pim Janssen uit Oosterhout naar finale vakwedstrijd elektrotechniek

Student elektrotechniek Rijn IJssel naar finale Skills Heroes