Techniek

Ondernemend bouwen (middenkaderfunctionaris bouw)

BOL

Dit kun je doen na je studie

Als middenkaderfunctionaris bouw ben je bezig met alles wat nodig is om een gebouw te bedenken, te bouwen of te beheren en onderhouden. Je bent bij elke fase in het bouwproces betrokken: de voorbereiding, de uitvoering en het onderhoud. Zo werk je bijvoorbeeld ontwerpen uit, doe je projecten en metingen, en houd je je bezig met de planning en de kosten. Je weet dus overal wat vanaf. Wat je precies doet, hangt af van het bedrijf en de functie waarin je werkt. Bij grote bedrijven specialiseer je je vaak, bij kleinere bedrijven zijn je taken breder. Je kunt bijvoorbeeld werken als opzichter, calculator, werkvoorbereider, tekenaar of uitvoerder.

Om een indruk te krijgen van jouw werkzaamheden na deze opleiding bekijk je deze korte video.

25104, Middenkaderfunctionaris bouw en infra (Middenkaderfunctionaris Bouw)

Niveau 4

Middenkaderopleiding
Je leert hier werkzaamheden volledig zelfstandig uit te voeren. Rond je een middenkaderopleiding af met een diploma, dan kun je verder studeren op het hbo.

De BOL-opleiding duurt 4 jaar.

Bekijk alle details van deze opleiding in de studiegids.

Toelating

Wettelijke toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot een middenkaderopleiding (niveau 4), heb je een van de volgende diploma’s nodig:

  • lbo-, vbo- of mavo-diploma
  • vmbo KL, GL of TL
  • basisberoepsopleiding (mbo) niveau 2
  • vakopleiding (mbo) niveau 3
  • overgangsbewijs havo 3 naar havo 4
  • overgangsbewijs vwo 3 naar vwo 4
  • een ander bij ministeriële regeling aangewezen diploma of bewijsstuk

Een intakegesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

Wat je verder nog wilt weten

Dit is een BOL-opleiding. De BOL-opleiding gaat uit van 60% van de tijd les op school en 40% in de praktijk (stage).

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent. 

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Het onderwijsprogramma dat je volgt ligt niet precies vast: het is tot op zekere hoogte zelf in te vullen qua volgorde. Dat bepaal je samen met je studieloopbaanbegeleider.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden. 

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, Rekenen, Engels en Loopbaan & Burgerschap. 

Tijdens je opleiding leer je het bouwproces kennen. Via verschillende bouwfases en projectwerk leer je werken als professioneel bouwkundige met alles wat er bij hoort. Bij het vak Ondernemend Bouwen leer je hoe een bouwkundig bedrijf opgestart wordt met alles wat daarbij hoort. Je krijgt kijk op alle ins & outs van het bouwbedrijf.

In het profieldeel van de opleiding worden de projecten groter en uitdagender. Je hebt specifiekere kennis en vaardigheden nodig om, naast woningbouw, ook aan de slag te kunnen gaan met vernieuwbouw, renovatie en zelfs utiliteitsbouw.

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie. Het is nog niet precies bekend waaruit je kunt kiezen.

Lesgeld per jaar

Voor schooljaar 2017-2018 heeft de minister van OCW het lesgeld (als je op 1 augustus 2017 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1137,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2017-2018)

Leerjaar 1  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/Licenties/Readers € 350,00
Laptop of notebook  
Aanvullende voorzieningen  € 90,00
Excursie  
Rekenmachine  
Veiligheidsschoenen  
Software: minimaal Office 2007  
Software: minimaal Autocad 2010  
Leerjaar 2  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/Licenties/Readers € 320,00
Aanvullende voorzieningen  
Diverse € 130,00
Leerjaar 3  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/Licenties/Readers € 250,00
Aanvullende voorzieningen  
Excursie € 50,00
Leerjaar 4  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/Licenties/Readers € 55,00
Aanvullende voorzieningen  
Geen  

Na het afronden van deze opleiding kan je doorstromen naar bijvoorbeeld de hbo-opleiding Bouwkunde.