Techniek

Technicus elektrotechnische installaties in de gebouwde omgeving

BBL

Dit kun je doen na je studie

Als je de opleiding technicus elektrotechnische installaties woning en utiliteit hebt gevolgd, werk je zelfstandig volgens de voorschriften op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Je ziet erop toe dat medewerkers dat ook doen. Daarnaast begeleid en instrueer je minder ervaren collega’s. Met deze collega’s deel je jouw kennis. Je bent klantvriendelijk. Je hebt regelmatig contact met klanten, medewerkers en onderaannemers. Je analyseert en verhelpt storingen aan elektrotechnische installaties woning en utiliteit.


Aanmelden Try-out

Bekijk hier een algemeen beroepenfilmpje.

25739, Technicus elektrotechnische installaties in de gebouwde omgeving

Niveau 4

Middenkaderopleiding
Je leert hier werkzaamheden volledig zelfstandig uit te voeren. Rond je een middenkaderopleiding af met een diploma, dan kun je verder studeren op het hbo.

Deze opleiding duurt 2 jaar als je al een diploma Eerste monteur elektrotechnische installaties woning en utiliteit hebt.

Toelating

Wettelijke toelatingsvoorwaarden

Om een vakopleiding (niveau 3) of middenkaderopleiding (niveau 4) te volgen, moet je voldoen aan een van de volgende voorwaarden:

 • je hebt een diploma lbo, vbo of vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, vmbo theoretische leerweg, mavo, mavo-vbo of vmbo gemengde leerweg.
 • je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) of vakopleiding (mbo niveau 3).
 • je hebt een bewijs dat je de eerste drie leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen. Of je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Een welkomstgesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

Deze opleiding kun je volgen als je al een diploma Eerste monteur elektrotechnische installaties woning en utiliteit hebt.

Wat je verder nog wilt weten

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent. 

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Het onderwijsprogramma dat je volgt ligt niet precies vast: het is tot op zekere hoogte zelf in te vullen qua volgorde. Dat bepaal je samen met je studieloopbaanbegeleider.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Het gaat daarbij om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden. Daarnaast krijg je ook les in de vakken Nederlands, Rekenen, Engels en Loopbaan & Burgerschap.

Je doet uiteenlopende kennis en vaardigheden op over het

 • Voorbereiden van elektrotechnische installatiewerkzaamheden
 • Demonteren en repareren van elektrotechnische componenten, kabels/leidingen
 • Bepalen van de positie van componenten en route van kabels/leidingen
 • Aanleggen van kabels/leidingen
 • Plaatsen en monteren van componenten in elektrotechnische installaties en systemen
 • Instellen van componenten in elektrotechnische installaties en systemen
 • Begeleiden, instrueren en kennis delenmet minder ervaren collega's
 • Afronden van elektrotechnische installatiewerkzaamheden
 • Installeren, onderhouden, modificeren en/of adviseren over elektrotechnische installaties woning en utiliteit
 • Analyseren en verhelpen van storingen aan elektrotechnische installaties woning en utiliteit
 • Uitgebreid testen van uitgevoerde werkzaamheden en in bedrijf stellen van de installatie woning en utiliteit

Je kunt tijdens de opleiding via keuzedelen bovendien extra vaardigheden voor je beroep ontwikkelen.

 

Als je een keuzedeel met goed gevolg afsluit, dan wordt dat op het diploma vermeld. Dat vergroot je kansen op de arbeidsmarkt en vergemakkelijkt de doorstroom naar een eventuele vervolgstudie.
We bieden de volgende keuzedelen aan:

 • Arbo, kwaliteitszorg en hulpverlening voor niveau 4
 • Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4)
 • Basisvaardigheden werktuigkundige installaties geschikt voor niveau 4
 • Lichtplan voor Woon-/Werkruimte
 • Engels B1/B2

Lees meer over keuzedelen

Rijn IJssel zet zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden.
Er zijn enkele maatregelen doorgevoerd, waardoor de kosten lager zullen zijn dan het prijspeil aangeeft. Zo betaal je voortaan de uitgeversadviesprijs voor boeken en vraagt Rijn IJssel onder andere geen bijdrage meer voor praktijkmaterialen, masterclasses, workshops of eendaagse excursies.

Cursusgeld per jaar - BBL

De minister van OCW heeft het cursusgeld voor schooljaar 2022-2023 (als je op 1 augustus 2022 18 jaar of ouder bent) voor de BBL-opleidingen op niveau Entree en niveau 2 wettelijk vastgesteld op € 258,00 per cursusjaar. Voor BBL-opleidingen op niveau 3 en 4 is het cursusgeld vastgesteld op € 624,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2021-2022)

Leerjaar 1 BBL
Benodigde leermiddelen  
Boeken/Licenties/Readers € 530,00
Veiligheidsschoenen  
Blauwe overall of stofjas  
Werkplaatsset: schuifmaat,veiligheidsbril, kraspen, rolmaat  
Gereedschapset  
Laptop  
Aanvullende voorzieningen  
Geen  
Leerjaar 2  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/Licenties/Readers € 0,00
Aanvullende voorzieningen  
Geen  
Leerjaar 3  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/Licenties/Readers € 0,00
Aanvullende voorzieningen  
Geen  
Leerjaar 4  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/Licenties/Readers € 0,00
Aanvullende voorzieningen  
Geen  

Als je het diploma Technicus elektrotechnische installaties woning en utiliteit hebt behaald, kun je doorstromen naar het hbo.

Actueel

Tijdens de Techniekdag op zaterdag 21 mei beleven kinderen van 8 tot en met 14 jaar spelenderwijs allerlei techniekavonturen.

Bekijk ook eens..

Techniek

Techniek

28 opleidingen