Techniek

Technicus engineering mechatronica fast track

BOL

Dit kun je doen na je studie

Na deze driejarige opleiding heb je een prima basis om verder te gaan studeren aan het hbo.

Ook kun je na deze opleiding gaan werken als onderhoudstechnicus, aankomend technisch tekenaar (mechanisch of elektrisch), werkvoorbereider, (technisch) inkoper/verkoper of programmeur van machinebesturingen. Je werk is gegarandeerd uitdagend en afwisselend.

Wij willen graag dat onze spullen betrouwbaar zijn en niet zo maar kapot gaan. Of dit nu een besturingskast (bedraden en programmeren), brug, motorlift, windmolen of robotarm is, maakt daarbij niet uit. Bedenken is één, maar producten goed laten functioneren is een tweede.

Hier vind je ook nog een algemeen beroepenfilmpje.

25297, Technicus engineering

Niveau 4

Middenkaderopleiding
Je leert hier werkzaamheden volledig zelfstandig uit te voeren. Rond je een middenkaderopleiding af met een diploma, dan kun je verder studeren op het hbo.

Deze versnelde BOL-opleiding duurt 3 jaar.

Toelating

Om toegelaten te worden tot deze fast track middenkaderopleiding (niveau 4), moet je aan het onderstaande voldoen:

 • je hebt een diploma voor mavo of vmbo theoretische leerweg met een 7,5 voor wiskunde en een 7 voor natuurkunde op de cijferlijst of
 • je hebt een diploma mavo-vbo of vmbo gemengde leerweg met een 7,5 voor wiskunde en een 7 voor natuurkunde op de cijferlijst of
 • je hebt een havodiploma met een voldoende voor wiskunde
 • je haalt een voldoende score bij de intaketest
 • je haalt een voldoende score bij intaketoets wiskunde
 • je krijgt een positief advies intakegesprek

Aanvullend

Deze versnelde opleiding gaat alleen van start als er voldoende aanmeldingen zijn. De vierjarige opleiding gaat zeker door.

Wat je verder nog wilt weten

Dit is een BOL-opleiding. Deze gaat uit van ongeveer 70% van de tijd les op school en 30% in de praktijk (stage).

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent. 

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Tijdens je opleiding maak je zo breed mogelijk kennis met het vak. Je leert alles over werktuigkunde en besturingstechniek, het ontwerpen en berekenen van machines en installaties, het lezen en produceren van productietekeningen en elektrische schema’s, maar ook om voorwerpen te produceren. Ook leer je wat er allemaal komt kijken bij doelmatig onderhoud van machines en apparaten Daarnaast leer je alles over veilig werken, maar ook het verder ontwikkelen van communicatieve vaardigheden om goed overleg te hebben met collega’s en opdrachtgevers/klanten. Met het diploma Technicus Engineering ben je praktisch zeker van een baan! Wie wil dat nu niet?

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, Rekenen, Engels en Loopbaan & Burgerschap. 

Je doet uiteenlopende kennis en vaardigheden op over elektrotechniek, besturingstechniek en werktuigbouwkunde, bijvoorbeeld over:

 • Ontwerpen met behulp van een 3D-tekenpakket;
 • Ontwerpen van besturingen voor machines en apparaten;
 • Produceren van metalen onderdelen in de werkplaats;
 • Bedraden van besturingskasten;
 • Testen en onderhouden van machines.

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Hiermee vergroot je je kansen op de arbeidsmarkt. 

Als je een keuzedeel met goed gevolg afsluit, dan wordt dat op het diploma vermeld. Dat vergroot je kansen op de arbeidsmarkt en vergemakkelijkt de doorstroom naar een eventuele vervolgstudie.

We bieden de volgende keuzedelen aan:

 • Arbo, kwaliteitszorg en hulpverlening voor niveau 4
 • Voorbereiding hbo wiskunde voor de techniek
 • Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4)
 • Engels B1/B2
 • Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4

Lees meer over keuzedelen

Rijn IJssel zet zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden.
Er zijn enkele maatregelen doorgevoerd, waardoor de kosten lager zullen zijn dan het prijspeil aangeeft. Zo betaal je voortaan de uitgeversadviesprijs voor boeken en vraagt Rijn IJssel onder andere geen bijdrage meer voor praktijkmaterialen, masterclasses, workshops of eendaagse excursies.

Lesgeld per jaar - BOL

Voor schooljaar 2020-2021 heeft de minister van OCW het lesgeld (als je op 1 augustus 2020 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1202,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2020-2021)

Leerjaar 1  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/Licenties/Readers € 325,00
Veiligheidsschoenen  
Blauwe overall of stofjas  
Laptop  
Aanvullende voorzieningen  
Diversen € 210,00
Leerjaar 2  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/Licenties/Readers € 300,00
Aanvullende voorzieningen  
Diversen € 210,00
Leerjaar 3  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/Licenties/Readers  
Aanvullende voorzieningen  
Geen  

Als je het diploma Technicus Engineering hebt behaald kun je doorstromen naar het hoger beroepsonderwijs.

Actueel

Rijn IJssel bouwt Tech Plaza voor studenten techniek, ICT en laboratorium.