Techniek

Technisch specialist personenauto's

BOL / BBL

Dit kun je doen na je studie

Als technisch specialist personenauto's ben je de technische topper in de personenautowerkplaats. Je bent daarbij behoorlijk allround:

  • Je doet complexe diagnoses en reparaties en je spoort ‘vage' klachten op waarvan de oorzaak moeilijk te vinden is. Denk aan geluid, trilling en rijeigenschappen van een auto.
  • Je zoekt creatief naar oplossingen en gebruikt daarbij je inzicht in technische systemen en vooral je analytisch vermogen.
  • Je gebruikt steeds je kennis van computersystemen in de auto en van digitale communicatie. Bovendien wissel je technische informatie uit met externe specialisten en leveranciers. Zo nodig breng je die informatie op jouw beurt over op je collega's.
  • Je bent vanuit jouw specialisme aanspreekpunt voor de klant en kan de klant uitleggen dat een reparatie absoluut noodzakelijk is. 
  • Je doet de bijbehorende administratie, plant en houdt de kosten in de gaten.

Beroepenfilmpje technicus specialist personenauto's

 

25249, Voertuigen en mobiele werktuigen (Technisch specialist personenauto's)

Niveau 4

Middenkaderopleiding
Je leert hier werkzaamheden volledig zelfstandig uit te voeren. Rond je een middenkaderopleiding af met een diploma, dan kun je verder studeren op het hbo.

Het schooljaar start in augustus 2017. Bij de BBL-opleiding is tussentijdse instroom mogelijk.

De BOL-opleiding duurt 4 jaar.

De BBL-opleiding duurt 2 jaar.

Bekijk alle details van de BOL-opleiding in deze studiegids.

Bekijk alle details van de BBL-opleiding in deze studiegids.

Toelating

Wettelijke toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot een middenkaderopleiding (niveau 4), heb je een van de volgende diploma’s nodig:

  • diploma vmbo, kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg
  • een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen;
  • een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Een intakegesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

BBL-opleiding
Het diploma Eerste Autotechnicus is vereist voor toegang tot deze opleiding. Ook moet je een officiële arbeidsovereenkomst met een leerbedrijf hebben.

Meld je uiterlijk 1 april 2018 aan
Wil jij komend schooljaar een mbo-opleiding volgen? Meld je dan uiterlijk 1 april 2018 aan. Dan heb je namelijk het recht om toegelaten te worden tot een mbo-opleiding naar keuze. Je moet dan wel de juiste vooropleiding hebben en deelnemen aan verplichte intakeactiviteiten. Dit staat in de wet Toelatingsrecht die vanaf 1 augustus 2017 geldt. Heb je je aangemeld voor 1 april, dan heb je ook recht op een studiekeuzeadvies.

Bekijk hier het filmpje van de overheid over het toelatingsrecht.

 

Wat je verder nog wilt weten

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent. 

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Het onderwijsprogramma dat je volgt ligt niet precies vast: het is tot op zekere hoogte zelf in te vullen qua volgorde. Dat bepaal je samen met je studieloopbaanbegeleider.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden. 

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, Rekenen, Engels en Loopbaan & Burgerschap. 

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie. Het is nog niet precies bekend waaruit je kunt kiezen.

BOL-opleiding

Lesgeld per jaar

Voor schooljaar 2018-2019 heeft de minister van OCW het lesgeld (als je op 1 augustus 2018 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1155,00 per cursusjaar.

BBL-opleiding

Cursusgeld per jaar

Voor schooljaar 2018-2019 heeft de minister van OCW het cursusgeld (als je op 1 augustus 2018 18 jaar of ouder bent) voor de BBL-opleidingen op niveau Entree en niveau 2 wettelijk vastgesteld op € 240,00 per cursusjaar. Voor BBL-opleidingen op niveau 3 en 4 is het cursusgeld vastgesteld op € 582,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2017-2018)

Leerjaar 1 BOL BBL
Benodigde leermiddelen    
Boeken/Licenties/Readers € 450,00 € 220,00
Laptop of Notebook    
Blauwe overall    
Werkschoenen (met stalen neus)    
Aanvullende voorzieningen    
Geen    
Leerjaar 2    
Benodigde leermiddelen    
Boeken/Licenties/Readers € 240,00 ---
Solidworks € 10,00 ---
Aanvullende voorzieningen    
Geen    
Leerjaar 3    
Benodigde leermiddelen    
Boeken/Licenties/Readers € 210,00 ---
Solidworks € 10,00 ---
Aanvullende voorzieningen    
Geen    
Leerjaar 4    
Benodigde leermiddelen    
Boeken/Licenties/Readers € 100,00 ---
Aanvullende voorzieningen    
Geen    

Na het afronden van deze opleiding kun je doorstromen naar de hbo-opleiding Automotive.

Welke leerweg past bij jou?

Beroeps Opleidende Leerweg

4 jarige opleiding

60% op school

Stage
Stage (beroepspraktijkvorming) is een belangrijk onderdeel van je opleiding. Om je opleiding af te kunnen ronden, loop je stage bij erkende leerbedrijven. Een erkend leerbedrijf kun je onder andere vinden op de site www.stagemarkt.nl.
Aanmelden
Beroeps Begeleidende Leerweg

2 jarige opleiding

20% op school

Toelating
Voor toelating is het, naast de andere voorwaarden nodig, dat je een (onbetaalde) baan hebt bij een erkend leerbedrijf. Een erkend leerbedrijf kun je onder andere vinden op de site www.stagemarkt.nl.
Aanmelden

Actueel

Pim Janssen uit Oosterhout naar finale vakwedstrijd elektrotechniek

Student elektrotechniek Rijn IJssel naar finale Skills Heroes