Techniek

Technisch specialist voertuigen en mobiele werktuigen

BOL / BBL

Dit kun je doen na je studie

Als technisch specialist personenauto's ben je de technische topper in de personenautowerkplaats. Je bent daarbij behoorlijk allround:

 • Je doet complexe diagnoses en reparaties en je spoort ‘vage' klachten op waarvan de oorzaak moeilijk te vinden is. Denk aan geluid, trilling en rijeigenschappen van een auto.
 • Je zoekt creatief naar oplossingen en gebruikt daarbij je inzicht in technische systemen en vooral je analytisch vermogen.
 • Je gebruikt steeds je kennis van computersystemen in de auto en van digitale communicatie. Bovendien wissel je technische informatie uit met externe specialisten en leveranciers. Zo nodig breng je die informatie op jouw beurt over op je collega's.
 • Je bent vanuit jouw specialisme aanspreekpunt voor de klant en kan de klant uitleggen dat een reparatie absoluut noodzakelijk is. 
 • Je doet de bijbehorende administratie, plant en houdt de kosten in de gaten.

Beroepenfilmpje technicus specialist personenauto's

25670, Technisch specialist voertuigen en mobiele werktuigen

Niveau 4

Middenkaderopleiding
Je leert hier werkzaamheden volledig zelfstandig uit te voeren. Rond je een middenkaderopleiding af met een diploma, dan kun je verder studeren op het hbo.

Het schooljaar start in augustus. Bij de BBL-opleiding is tussentijdse instroom mogelijk.

De BOL-opleiding duurt 4 jaar.

De BBL-opleiding duurt 2 jaar.

Bekijk voor details van deze opleiding de studiegids.

Kijk hier voor de Onderwijs- en Examenregeling.

Toelating

Wettelijke toelatingsvoorwaarden

Om een vakopleiding (niveau 3) of middenkaderopleiding (niveau 4) te volgen, moet je voldoen aan een van de volgende voorwaarden:

 • je hebt een diploma lbo, vbo of vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, vmbo theoretische leerweg, mavo, mavo-vbo of vmbo gemengde leerweg.
 • je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) of vakopleiding (mbo niveau 3).
 • je hebt een bewijs dat je de eerste drie leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen. Of je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Een welkomstgesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

BBL-opleiding
Het diploma Eerste Autotechnicus is vereist voor toegang tot deze opleiding. Ook moet je een officiële arbeidsovereenkomst met een leerbedrijf hebben.

Wat je verder nog wilt weten

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent. 

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Het onderwijsprogramma dat je volgt ligt niet precies vast: het is tot op zekere hoogte zelf in te vullen qua volgorde. Dat bepaal je samen met je studieloopbaanbegeleider.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden. 

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, Rekenen, Engels en Loopbaan & Burgerschap. 

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie. 

Als je een keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.
We bieden de volgende keuzedelen aan:

 • Powertrain (verdieping), voorbereiding op hbo automotive
 • Vehicle technology (verdieping), voorbereiding op hbo automotive
 • Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs
 • 3D tekenen
 • Duurzaamheid in het beroep D
 • Klantcontact en verkoop
 • Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4)
 • Oriëntatie op ondernemerschap
 • Voorbereiding hbo wiskunde voor de techniek
 • ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 4
 • Voorbereiding APK keurmeester

Lees meer over keuzedelen

Rijn IJssel zet zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden.
Er zijn enkele maatregelen doorgevoerd, waardoor de kosten lager zullen zijn dan het prijspeil aangeeft. Zo betaal je voortaan de uitgeversadviesprijs voor boeken en vraagt Rijn IJssel onder andere geen bijdrage meer voor praktijkmaterialen, masterclasses, workshops of eendaagse excursies.

Lesgeld per jaar - BOL

De minister van OCW heeft het lesgeld voor schooljaar 2022-2023 (als je op 1 augustus 2022 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1239,00 per cursusjaar.

Cursusgeld per jaar - BBL

De minister van OCW heeft het cursusgeld voor schooljaar 2022-2023 (als je op 1 augustus 2022 18 jaar of ouder bent) voor de BBL-opleidingen op niveau Entree en niveau 2 wettelijk vastgesteld op € 258,00 per cursusjaar. Voor BBL-opleidingen op niveau 3 en 4 is het cursusgeld vastgesteld op € 624,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2021-2022)

Leerjaar 1 BOL BBL
Benodigde leermiddelen Leermiddelenlijst  
Boeken/Licenties/Readers € 605,00 --- 
Laptop of Notebook    
Blauwe overall    
Werkschoenen (met stalen neus)    
Aanvullende voorzieningen    
Geen    
Leerjaar 2    
Benodigde leermiddelen Leermiddelenlijst  
Boeken/Licenties/Readers € 495,00 ---
Solidworks € 10,00 ---
Aanvullende voorzieningen    
Geen    
Leerjaar 3    
Benodigde leermiddelen Leermiddelenlijst Leermiddelenlijst
Boeken/Licenties/Readers € 545,00 € 495,00
Aanvullende voorzieningen    
Geen    
Leerjaar 4    
Benodigde leermiddelen Leermiddelenlijst Leermiddelenlijst
Boeken/Licenties/Readers € 460,00 € 455,00
Aanvullende voorzieningen    
Geen    

Na het afronden van deze opleiding kun je doorstromen naar de hbo-opleiding Automotive.

Tech Plaza Nieuwbouw technische en ICT-opleidingen

Tech Plaza

Na de zomervakantie 2021 zijn alle lessen
van de opleidingen techniek, ICT en
laboratorium op deze locatie.

Welke leerweg past bij jou?

Beroeps Opleidende Leerweg

4 jarige opleiding

60% op school

Wat is BOL?
Klap uit voor de omschrijving ...

BOL staat voor beroepsopleidende leerweg waarbij je de hele week naar school gaat. Daarnaast loop je in een bepaalde periode van de opleiding stage. Deze stage wordt ook wel beroepspraktijkvorming genoemd (BPV) en dat doe je bij een erkend leerbedrijf. Alle erkende leerbedrijven zijn te vinden op www.stagemarkt.nl.

Aanmelden
Beroeps Begeleidende Leerweg

2 jarige opleiding

20% op school

Wat is BBL?
Klap uit voor de omschrijving ...

BBL staat voor beroepsbegeleidende leerweg waarbij je leren en werken combineert. Dit betekent dat je meestal één dag per week naar school gaat en vier dagen per week bij een leerbedrijf werkt in de sector waar jij voor gekozen hebt. Je hebt dan een leerbaan, voor minimaal 610 klokuren per jaar.

Om een BBL-opleiding te kunnen volgen, heb je uiterlijk 31 december, na de start van de opleiding op 1 augustus, een arbeidsovereenkomst, of onder bepaalde voorwaarden een vrijwilligersovereenkomst, met een erkend leerbedrijf afgesloten. Alle erkende leerbedrijven zijn te vinden op www.stagemarkt.nl.

Aanmelden

Actueel

Rijn IJssel en Van Leeuwen Auto’s starten samen de Autoschadeherstel Academy. Een overeenkomst daarvoor, die mede mogelijk is gemaakt door de provincie...

Bekijk ook eens..

Techniek

Techniek

28 opleidingen