Techniek

Timmerman

BBL

Dit kun je doen na je studie

Als timmerman werk je bij een bouwbedrijf. Je werkt binnenshuis en in de buitenlucht en maakt mooie dingen, echt vakwerk. Een belangrijk deel van je werk bestaat uit het maken van betonfunderingen, dakkapellen en andere houtelementen. Maar je bent ook bezig met stellen en monteren, en je werkt met allerlei gereedschap, ook machinaal. Je bereidt je werk gedegen voor en controleert het als het af is.

Om een indruk te krijgen van jouw werkzaamheden na deze opleiding bekijk je deze korte video.

25829, Timmeren (Timmerman)

Niveau 2

Basisberoepsopleiding
Een basisberoepsopleiding bereidt je voor om uitvoerende werkzaamheden te doen.

De BBL-opleiding duurt 2 jaar.

Bekijk alle details van deze BBL-opleiding in de studiegids.

Toelating

Wettelijke toelatingsvoorwaarden

Om een basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) te volgen, moet je voldoen aan een van de volgende voorwaarden:

 • je hebt een diploma lbo, vbo, vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg, vmbo theoretische leerweg, mavo , mavo-vbo of vmbo gemengde leerweg.
 • je hebt een diploma entreeopleiding of basisberoepsopleiding (mbo niveau 2).
 • je hebt een bewijs dat je de eerste drie leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen. Of je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Een welkomstgesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

Om aan de opleiding mee te kunnen doen, moet je een officiële arbeidsovereenkomst met een leerbedrijf hebben.

Wat je verder nog wilt weten

Dit is een BBL-opleiding. Het is in principe een tweejarig traject. Je hebt een (on)betaalde baan bij een erkend leerbedrijf en gaat één dag per week naar school. 

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent.

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden. 

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, Rekenen en Loopbaan & Burgerschap. 

Welke onderdelen volg je, die helemaal gericht zijn op jouw latere beroep?

 • Je maatvoert en zet uit.
 • Je controleert de maatvoering. 
 • Je richt de werkplek in.
 • Je verwijdert constructiedelen.
 • Je stelt hulp- en/of ondersteuningsconstructies.
 • Je bewerkt bouwmaterialen.
 • Je plaatst prefab-elementen (ruwbouw).
 • Je monteert producten en onderdelen (afbouw).
 • Je ruimt de werkplek op.

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.

Je moet minstens één keuzedeel kiezen. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.

We bieden de volgende keuzedelen aan:

 • Casco lijmwerk
 • Wandtegels lijmen
 • Schoonmetselwerk
 • Duurzaam bouwen voor bouwplaatspersoneel

Lees meer over keuzedelen

Rijn IJssel zet zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden.
Er zijn enkele maatregelen doorgevoerd, waardoor de kosten lager zullen zijn dan het prijspeil aangeeft. Zo betaal je voortaan de uitgeversadviesprijs voor boeken en vraagt Rijn IJssel onder andere geen bijdrage meer voor praktijkmaterialen, masterclasses, workshops of eendaagse excursies.

Cursusgeld per jaar - BBL

De minister van OCW heeft het cursusgeld voor schooljaar 2022-2023 (als je op 1 augustus 2022 18 jaar of ouder bent) voor de BBL-opleidingen op niveau Entree en niveau 2 wettelijk vastgesteld op € 258,00 per cursusjaar. Voor BBL-opleidingen op niveau 3 en 4 is het cursusgeld vastgesteld op € 624,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2021-2022)

Leerjaar 1
 
Benodigde leermiddelen  
Boeken/Licenties/Readers € 110,00
Rekenmachine  
Driehoek  
Pen, potlood, gum  
Aanvullende voorzieningen  
Diversen € 310,00 
Laptop of notebook  
Leerjaar 2
 
Benodigde leermiddelen  
Boeken/Licenties/Readers € 100,00
Rekenmachine  
Driehoek  
Pen, potlood, gum  
Aanvullende voorzieningen  
Diversen € 30,00
Laptop of notebook  

Na het afronden van deze opleiding kun je doorstromen naar de mbo-opleiding Allround Timmerman op niveau 3.

Actueel

Rijn IJssel en Van Leeuwen Auto’s starten samen de Autoschadeherstel Academy. Een overeenkomst daarvoor, die mede mogelijk is gemaakt door de provincie...

Bekijk ook eens..

Techniek

Techniek

28 opleidingen