Toerisme

Luchtvaartdienstverlener (koptraject)

BOL

Dit kun je doen na je studie

Na je studie ben je klaar om in de dynamische wereld van de luchtvaart te gaan werken. Op luchthavens zorg je voor passagiers en hun bagage. Dit vergt goede communicatieve vaardigheden, ook in de Engelse taal, en je moet in staat zijn op hoog niveau service te verlenen. Je vindt het een uitdaging om klachten of problemen van passagiers te verhelpen en hen tevreden te stellen. Je werkt daarbij efficiënt, veilig en volgens de gestelde procedures.

Aan boord van een vliegtuig ben je er op de eerste plaats voor de veiligheid. Jouw werkzaamheden beginnen al op de luchthaven, daarna bereid je de vlucht voor en na een hartelijke ontvangst van de passagiers, stel je alles in het werk hun vlucht zo veilig en comfortabel mogelijk te laten verlopen. Je hebt een groot empatisch vermogen en bent een harde werker.

Kijk voor meer informatie op http://www.mbostad.nl/beroepen/luchtvaartdienstverlener

25363, Dienstverlening in de luchtvaart (Luchtvaartdienstverlener)

Niveau 4

Middenkaderopleiding
Je leert hier werkzaamheden volledig zelfstandig uit te voeren. Rond je een middenkaderopleiding af met een diploma, dan kun je verder studeren op het hbo.

Je kunt deze opleiding zowel in augustus als in februari starten.

Deze BOL-opleiding (koptraject) duurt ruim 1 kalenderjaar.

Toelating

Je kunt dit koptraject volgen als je al in het bezit bent van een mbo-diploma op niveau 3.

Aanmelden ná 1 april voor schooljaar 2018-2019

Wil jij komend schooljaar een mbo-opleiding volgen en heb jij je nog niet aangemeld? Doe dat dan alsnog. Als je je aanmeldt moet je over de juiste vooropleiding beschikken en deelnemen aan verplichte intakeactiviteiten.

Heb je vragen? Het Studie Informatiepunt beantwoordt ze graag!

 

Wat je verder nog wilt weten

Dit is een BOL-opleiding. Dat betekent dat je onderwijs volgt op school en daarnaast stage loopt in de praktijk. Dit laatste kan in binnen- en buitenland.

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent.

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Tijdens dit intensieve jaar word je goed voorbereid op de praktijk. Praktijkvakken zijn onder andere: passage, luchtvaartsystemen, cabine (servicevaardigheden en safety en security) en EHBO. Daarnaast besteden we veel aandacht aan communicatievaardigheden; klachtenafhandeling en omgaan met probleempassagiers komen uitgebreid aan de orde. Je leert volgens vaste procedures te werken waarbij je altijd op een hoog niveau service moet kunnen bieden en altijd de veiligheid van de passagier moet kunnen waarborgen. Doordat je in je toekomstige beroep in aanraking komt met mensen van over de hele wereld, leer je omgaan met verschillende culturen.

Naast Nederlands en Engels, krijg je ook Spaans aangeboden. Rekenen en burgerschap maken ook deel uit van de opleiding.

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dit apart op je diploma te staan. Dit kan je kansen op de arbeidsmarkt vergroten en je helpen bij de doorstroom naar een vervolgopleiding.

Rijn IJssel zet zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden.
Voor het schooljaar 2018-2019 zijn enkele maatregelen doorgevoerd, waardoor de kosten lager zullen zijn dan het prijspeil voor 2017-2018 aangeeft. Zo betaal je voortaan de uitgeversadviesprijs voor boeken en vraagt Rijn IJssel onder andere geen bijdrage meer voor workshops of eendaagse excursies.

Lesgeld per jaar - BOL

Voor schooljaar 2018-2019 heeft de minister van OCW het lesgeld (als je op 1 augustus 2018 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1155,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2017-2018)

Leerjaar 1  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 380,00
Aanvullende voorzieningen  
Geen  

Na het afronden van deze opleiding kun je doorstromen naar een verwante hbo-opleiding zoals bijvoorbeeld Communicatiemanagement bij de HAN (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen).