Uiterlijke Verzorging

Allround kapper

BOL / BBL

Dit kun je doen na je studie

Als kapper kun je werken bij verschillende typen kappersbedrijven: gespecialiseerde dames- of herensalons, gemengde kapsalons en specifieke kapsalons. Onder specifieke kapsalons vallen de modegevoelige en trendy salons die zich richten op een bepaalde groepen klanten. De meeste kappersbedrijven zijn gemengde bedrijven. En dan zijn er ook nog de ambulante kappers: kappers die bij de klanten aan huis komen of die in bijvoorbeeld een verzorgingshuis of ziekenhuis werken.

Je werk varieert van standaardhandelingen tot relatief complexe, specialistische handelingen. Je werkt steeds hygiënisch, zorgvuldig en kwaliteitsbewust. Je leeft je in in wat de klant zou willen hebben en doet je werk met een dienstverlenende en een klantgerichte instelling. Je zet je vakmanschap op creatieve wijze in.

25399, Haarverzorging (Allround kapper)

Niveau 3

Vakopleiding
Je leert hier werkzaamheden zelfstandig uit te voeren.

Zowel de BOL al BBL-opleiding duurt 3 jaar.

Bekijk alle details van de BOL-opleiding in de studiegids.

Bekijk alle details van de BBL-opleiding in de studiegids.

Toelating

Wettelijke toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot een vakopleiding (niveau 3), heb je een van de volgende diploma’s nodig:

  • kaderberoepsgerichte leerweg: een diploma voor lbo, vbo of vmbo;
  • theoretische leerweg: een diploma voor mavo of vmbo;
  • gemengde leerweg: een diploma mavo-vbo of vmbo;
  • basisberoepsopleiding: een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2);
  • een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen;
  • een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Een intakegesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

BBL-opleiding
Als je een BBL-opleiding volgt heb je een arbeidsovereenkomst (betaalde baan) met een erkend leerbedrijf van minimaal 24 uur nodig.

Meld je uiterlijk 1 april 2018 aan
Wil jij komend schooljaar een mbo-opleiding volgen? Meld je dan uiterlijk 1 april 2018 aan. Dan heb je namelijk het recht om toegelaten te worden tot een mbo-opleiding naar keuze. Je moet dan wel de juiste vooropleiding hebben en deelnemen aan verplichte intakeactiviteiten. Dit staat in de wet Toelatingsrecht die vanaf 1 augustus 2017 geldt. Heb je je aangemeld voor 1 april, dan heb je ook recht op een studiekeuzeadvies.

Bekijk hier het filmpje van de overheid over het toelatingsrecht.

 

Wat je verder nog wilt weten

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent. 

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden.  

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, Rekenen en Loopbaan & Burgerschap. 

Wat bevat het profieldeel?

  • Behandeling voorbereiden en afronden
  • Basishaarbehandeling uitvoeren
  • Specialistische haarbehandeling uitvoeren

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie. De keuzedelen zijn in ontwikkeling.

BOL-opleiding

Lesgeld per jaar

Voor schooljaar 2018-2019 heeft de minister van OCW het lesgeld (als je op 1 augustus 2018 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1155,00 per cursusjaar.

BBL-opleiding

Cursusgeld per jaar

Voor schooljaar 2018-2019 heeft de minister van OCW het cursusgeld (als je op 1 augustus 2018 18 jaar of ouder bent) voor de BBL-opleidingen op niveau Entree en niveau 2 wettelijk vastgesteld op € 240,00 per cursusjaar. Voor BBL-opleidingen op niveau 3 en 4 is het cursusgeld vastgesteld op € 582,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2017-2018)

Leerjaar 1 BOL  BBL
Benodigde leermiddelen    
Boeken/licenties/readers € 200,00 € 200,00
Praktijkmaterialen € 619,87 € 619,87
Beroepskleding € 50,00 € 50,00
Aanvullende voorzieningen    
Oordopjes Agenda/pennen/ notitieblok 4 gaten/
ordner/ rekenmachine/ usb-stick
€ 50,00 € 50,00
Leerjaar 2    
Benodigde leermiddelen    
Boeken/licenties/readers € 200,00 € 200,00
Praktijkmaterialen € 555,00 € 555,00
Beroepskleding indien niet in bezit € 50,00 € 50,00
Aanvullende voorzieningen    
Oordopjes Agenda/pennen/ notitieblok 4 gaten/
ordner/ rekenmachine/ usb-stick indien niet in bezit
€ 50,00 € 50,00
Leerjaar 3    
Benodigde leermiddelen    
Boeken/licenties/readers € 100,00 € 100,00
Praktijkmaterialen € 150,00 € 150,00
Beroepskleding indien niet in bezit € 50,00 € 50,00
Aanvullende voorzieningen    
Oordopjes Agenda/pennen/ notitieblok 4 gaten/
ordner/ rekenmachine/ usb-stick indien niet in bezit
€ 50,00 € 50,00

 

Na het behalen  van je diploma op niveau 3 kun je door naar een mbo-opleiding op niveau 4, bijvoorbeeld de opleiding Salonmanager.

Welke leerweg past bij jou?

Beroeps Opleidende Leerweg

3 jarige opleiding

60% op school

Stage (beroepspraktijkvorming) is een belangrijk onderdeel van je opleiding. Om je opleiding af te kunnen ronden, loop je stage bij erkende leerbedrijven. Een erkend leerbedrijf kun je onder andere vinden op de site www.stagemarkt.nl. 

Aanmelden
Beroeps Begeleidende Leerweg

3 jarige opleiding

20% op school

Voor toelating is het, naast de andere voorwaarden nodig, dat je een (onbetaalde) baan hebt bij een erkend leerbedrijf. Een erkend leerbedrijf kun je onder andere vinden op de site www.stagemarkt.nl. 

Aanmelden

Actueel

Rijn IJssel opent vernieuwde businesswall

Selectie stagebedrijven zichtbaar op Businesswall Rijn IJssel