Veiligheid

Coördinator beveiliging

BOL

Dit kun je doen na je studie

Als Coördinator beveiliging stuur je beveiligers aan en maak je roosters en planningen voor specifieke diensten. Je kunt werken in de beveiligingsbranche in een leidinggevende functie. Je kunt terechtkomen bij verschillende bedrijven in de beveiligingssector.

Wil je na het behalen van je vakdiploma Coördinator beveiliging een leuke en uitdagende baan waar je in de ochtend niet weet wat je in de middag of avond gaat doen?  Wil je bijdragen aan de orde en veiligheid in Nederland?  Ben je representatief, flexibel, betrouwbaar, integer en durf je mensen aan te spreken als dat nodig is? Wil je mensen aansturen? Dat is de opleiding Coördinator beveiliging mogelijk iets voor jou.

Bij steeds meer winkels, luchthavens, vluchtelingen centra, musea, industrieterreinen, scholen en andere gebouwen staan beveiligers.  Als Coördinator beveiliger ga je beveiligers aan te sturen en roosters en planningen maken voor specifieke diensten. Daarnaast verricht je ook taken die bij een Beveiliger horen zoals toezicht houden, controles uitvoeren in uniform, mensen aanspreken op ongewenst gedrag en treed je op waar de wet wordt overtreden.

Om een indruk te krijgen van jouw werkzaamheden bekijk je deze korte video.

25408, Coördinator beveiliging

Niveau 3

Vakopleiding
Je leert hier werkzaamheden zelfstandig uit te voeren.

Bij voldoende aanmeldingen gaat deze opleiding ook van start in februari.

De opleiding duurt 1 jaar.

Bekijk alle details van deze opleiding in de studiegids.

Toelating

Mbo niveau 2-diploma Beveiliger

Aanvullend

 • Aan het begin van het schooljaar vragen wij de student/ouder het Rijn IJssel-formulier Verklaring omtrent gedrag te ondertekenen. Vervolgens vindt, nog voordat je aan je stage begint, een screening plaats door de politie. Pas daarna is duidelijk of een student wel/niet stage kan lopen. Als een student geen stage kan lopen, stopt per direct de opleiding.
 • De ervaring leert dat na het behalen van het diploma, ten behoeve van een geüniformeerd beroep als beveiliger dan wel handhaver, de kansen op een baan voor iemand met schulden vrijwel nihil zijn.

Wat je verder nog wilt weten

Dit is een BOL-opleiding. Dat betekent dat het grootste gedeelte van de opleiding op school zal plaatsvinden en tijdens stage zal plaatsvinden. Deze uren worden afgewisseld met veel praktijktraining en buitenschoolse opdrachten. Je gaat stage lopen in de Bedrijfsbeveiligingsdienst (BD) van Rijn IJssel en je gaat studenten niveau 2 begeleiden bij het afronden van hun stage voor hun opleiding. Je bent een voorbeeld qua kennis, vaardigheden, beroepshouding en competenties voor niveau 2-studenten. Je wordt daarbij aangestuurd door het hoofd BD en een praktijkopleider in de BD. Daarnaast loop je tijdens de opleiding jaarlijks 640 uur stage. Je volgt tijdens je opleiding 3 keuzedelen. Als deze met een voldoende zijn afgesloten, wordt dit vermeld op je diploma. We adviseren je graag over de mogelijkheden. Om de opleiding succesvol te kunnen afronden, wordt van jou extra inzet gevraagd qua huiswerk maken, zelfstudie en motivatie. 

Deze opleiding duurt 1 tot 2 jaar.

Samenwerking met Vitesse
Tijdens de opleiding doe je leer- en werkervaring op bij Vitesse. Dit maakt onderdeel uit van een convenant dat tussen Rijn IJssel en Vitesse is afgesloten.

RIJk Onderwijs

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent.

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Basisdeel

Generiek deel

 • Nederlands
 • rekenen
 • loopbaan en burgerschap

Beroepsspecifieke onderdelen zoals:

 • leidinggeven
 • dienstroosters opstellen
 • ARBO-wetgeving
 • rapporteren
 • security host
 • sociale vaardigheden
 • weerbaarheid
 • surveilleren
 • omgaan met conflicten en agressie
 • brand- en sluitrondes lopen
 • toegang- en uitgangscontroles uitvoeren
 • bij ongelukken en rampen optreden (levensreddend handelen, zoals brand blussen en eerste hulp verlenen)
 • verdachten aanhouden
 • service en hulp bieden
 • bezoekers ontvangen en telefoon beantwoorden
 • sport
 • weerbaarheidstraining
 • parkeerbegeleiding

Keuzedelen

Met keuzedelen kun je je verder verbreden, specialiseren of zorgen dat je makkelijk kunt doorstromen naar een vervolgopleiding. Tijdens je opleiding volg je minimaal 720 uur aan keuzevakken, hierin doe je examen. Als je deze behaalt, wordt het resultaat vermeld op je diploma. Samen met het beroepenveld hebben we een voorlopig keuzepakket samengesteld die je de meeste kansen op de arbeidsmarkt biedt.

Tijdens de opleiding volg je drie keuzedelen. Het keuzedeel ‘Weerbaarheid als beveiliger’ is een verplicht keuzedeel. De twee overige keuzedelen kun je zelf bepalen.

 

Je volgt tijdens jouw opleiding enkele keuzedelen. Als deze keuzedelen met een voldoende zijn afgesloten, wordt dit vermeld op jouw diploma. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie. Het keuzedeel 'Weerbaarheid voor beveiligers en handhavers' is verplicht en verder moet je nog twee keuzedelen kiezen uit de aangeboden keuzedelen.
We bieden de volgende keuzedelen aan:

 • Cameratoezicht
 • Digitale vaardigheden basis
 • Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4)
 • Proactief beveiligen

Lees meer over keuzedelen.

Rijn IJssel zet zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden.
Er zijn enkele maatregelen doorgevoerd, waardoor de kosten lager zullen zijn dan het prijspeil aangeeft. Zo betaal je voortaan de uitgeversadviesprijs voor boeken en vraagt Rijn IJssel onder andere geen bijdrage meer voor praktijkmaterialen, masterclasses, workshops of eendaagse excursies.

Lesgeld per jaar - BOL

Voor schooljaar 2020-2021 heeft de minister van OCW het lesgeld (als je op 1 augustus 2020 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1202,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2020-2021)

Leerjaar 1  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 360,00
Beroepskleding € 175,00
Aanvullende voorzieningen     
Geen  
Leerjaar 2  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 20,00
Aanvullende voorzieningen  
Geen  

???