Veiligheid

Handhaver toezicht en veiligheid

BOL

Dit kun je doen na je studie

Wil je bijdragen aan de orde en veiligheid in Nederland? Ben je integer, betrouwbaar, sta je stevig in je schoenen en beschik je over sterke communicatieve vaardigheden? Dan is de opleiding Handhaver wellicht iets voor jou.

Als Handhaver Toezicht en Veiligheid ben je in dienst van een gemeente, provincie (bijvoorbeeld waterschappen), openbaar vervoer (bijvoorbeeld bij Connexxion), een door de gemeente of provincie ingestelde organisatie voor stadstoezicht.

Je bent verantwoordelijk voor het toezien op de openbare orde in het publieke domein (op straat en in de wijk). Hiervoor ben je veel buiten bezig met het toezicht houden op de openbare orde. Je loopt of fietst hiervoor rond in de wijk. Je ziet toe op onregelmatigheden zoals verkeerd parkeren, drankgebruik op straat, vernielingen, overlastgevend gedrag (bijvoorbeeld hangjongeren). Je treedt op tegen crimineel gedrag, de wet wordt overtreden. Je bent de extra ogen en oren voor de politie op straat en in de wijk. Je werkt in het kader van veiligheid met hen samen. 

Het grootste deel van je werk ben je dienstverlenend bezig en geef je informatie aan wijkbewoners en ondernemers in een gemeente. Waar nodig mag je mensen bekeuren als zij de regels van een gemeente overtreden of in het Openbaar Vervoer.

Als Handhaver Toezicht en Veiligheid ga je naast je dagelijkse werkzaamheden ook ondersteunen bij evenementen, zoals sportevenementen, popconcerten en andere festiviteiten. Als Handhaver Toezicht en Veiligheid werk je voornamelijk op straat, in publieke ruimtes, of vanuit een meldkamer met cameratoezicht. Je surveilleert in uniform op plaatsen en tijden wanneer dat wenselijk is. Dat houdt dus in dat je ook in onregelmatige diensten werkt en op tijden dat anderen wellicht vrij zijn.

25409, Veiligheid en sport (Handhaver toezicht en veiligheid)

Niveau 3

Vakopleiding
Je leert hier werkzaamheden zelfstandig uit te voeren.

Deze BOL-opleiding duurt 2 tot 3 jaar.

Toelating

Wettelijke toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot een vakopleiding (niveau 3), heb je een van de volgende diploma’s nodig:

 • kaderberoepsgerichte leerweg: een diploma voor lbo, vbo of vmbo;
 • theoretische leerweg: een diploma voor mavo of vmbo;
 • gemengde leerweg: een diploma mavo-vbo of vmbo;
 • basisberoepsopleiding: een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2);
 • een bewijs dat u de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed heeft doorlopen;
 • een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Een intakegesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

Ook een mbo-diploma (niveau 2) Particuliere Beveiliging of Medewerker toezicht en veiligheid geeft toegang tot de opleiding.

Aanvullend

 • Het aantal stageplaatsen in de regio is beperkt. Het aantal opleidingsplaatsen is hierdoor beperkt tot maximaal 50 voor deze opleiding. Daarvan hebben werkgevers bepaald dat circa 50% van de studenten 18 jaar of ouder moet zijn bij aanvang van hun stageperiode.
 • Je bent van onbesproken gedrag en bent niet in aanraking geweest met justitie. Aan het begin van het schooljaar moet de student/ouder het Rijn IJssel-formulier Verklaring omtrent gedrag ondertekenen. Vervolgens vindt, nog voordat je aan je stage begint, een screening plaats door de politie. Aangevuld met een screening door het integriteitsbureau van de gemeente. Pas daarna is duidelijk of een student wel/niet stage kan lopen. Als een student geen stage kan lopen, stopt per direct de opleiding.
 • De ervaring leert dat na het behalen van een diploma voor een geüniformeerd beroep als beveiliger dan wel handhaver, de kansen op een baan voor iemand met schulden vrijwel nihil zijn.
 • Een intakegesprek op basis van je doorstroomdossier maakt deel uit van de intakeprocedure.

Na het gesprek ontvang je direct de uitslag:

 • Je wordt geplaatst
 • Je wordt geplaatst op een wachtlijst. In mei wordt de definitieve plaatsing van de opleiding bekend gemaakt.
 • Je wordt niet geplaatst en Rijn IJssel begeleidt je naar een andere opleiding.

De opleiding 'Handhaver Toezicht en Veiligheid' is ook interessant voor jongeren die in het bezit zijn van een havo-diploma en door willen stromen naar bijvoorbeeld de hbo-opleiding Integrale Veiligheid of naar de Politie Academie.

Wat je verder nog wilt weten

De BOL-opleiding Handhaver toezicht en veiligheid is een twee- tot driejarige opleiding. De opleiding is vernieuwd en aangepast aan de wensen en eisen die de regionale werkgevers stellen. Ook is de opleiding geactualiseerd met 3 keuzedelen. Hiermee kun je je kennis verbreden, verdiepen of zorgen dat je voldoet als je wilt doorstromen naar de Politie of de Marechaussee. Als je deze behaalt worden deze vermeld op je diploma. 

Het eerste jaar krijg je veel theorie aangeboden (vooral wet- en regelgeving), gecombineerd met praktijklessen binnen en buiten de school. Daarnaast loop je stage bij een erkend leerbedrijf. In het eerste leerjaar werk je aan je beroepshouding en je communicatieve vaardigheden. Dit gebeurt op basis van projecten die je uitvoert samen met politie, Vitesse, de brandweer, Connexxion, winkelcentra, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), Gemeente Arnhem en verschillende sportorganisaties. Je behaalt aanvullend meerdere certificaten waaronder: BOA (Buitengewoon Opsporingsambtenaar) RTGB (Regeling Toetsing Geweldsbeheersing), Verkeersregelaar, levensreddend handelen (EHBO). Vanaf de eerste lesdag draag je op school een uniform. 

Zowel in het eerste als het tweede leerjaar is er een stageperiode. Deze stageperiode wordt ingevuld bij een gemeente en/of Connexxion.

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent.

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

 

 

Basisdeel

 • Nederlands
 • rekenen
 • loopbaan en burgerschap

Beroepsspecifieke onderdelen zoals:

 • surveilleren
 • omgaan met agressie
 • sanctionerend optreden (leren bekeuren)
 • samenwerken met politie, brandweer en ambulance
 • levensreddende handelingen, zoals EHBO, reanimeren, branden blussen
 • verkeersregelen
 • wetten en regels (BOA - Buitengewoon Opsporings Ambtenaar)
 • zowel mondelinge als schriftelijke communicatie
 • rapporteren
 • informeren en verwijzen
 • samenwerken in een team 
 • regeling toetsing geweldsbeheersing (RTGB)

Keuzedelen

Met keuzedelen kun je je verder verbreden, specialiseren of zorgen dat je makkelijk kunt doorstromen naar een vervolgopleiding. Tijdens je opleiding volg je minimaal 720 uur aan keuzevakken, hierin doe je examen. Als je deze behaalt, wordt het resultaat vermeld op je diploma. Samen met het beroepenveld hebben we een voorlopig keuzepakket samengesteld dat je de meeste kansen op de arbeidsmarkt biedt.

 

Lesgeld per jaar

Voor schooljaar 2017-2018 heeft de minister van OCW het lesgeld (als je op 1 augustus 2017 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1137,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2016-2017)

Leerjaar 1  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 295,00
Beroepskleding € 450,00
Aanvullende voorzieningen     
Geen  
Leerjaar 2  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 125,00
Aanvullende voorzieningen  
Geen  
 • Na je opleiding kun je kiezen om te gaan werken en om van daaruit verder te groeien naar bijvoorbeeld: teamleider/groepsleider bij een gemeente.
 • Ook kun je ervoor kiezen om je na de opleiding verder te specialiseren als Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA), bijvoorbeeld op het gebied van milieu, openbaar vervoer, sociaal rechercheur, leerplichtambtenaar.
 • Ook bestaat de mogelijkheid om door te stromen naar de politie, voor een functie als politiemedewerker of allround politiemedewerker. Hiervoor moet je een opleiding volgen bij de Politieacademie. Of je voor deze opleiding wordt aangenomen, hangt af van jouw vooropleiding en wordt bepaald door de politie.
 • Wil je na deze opleiding naar de Marechaussee? Informeer dan naar de mogelijkheden tijdens de informatieavonden bij de Marechaussee.
 • Doorstroommogelijkheden binnen Rijn IJssel: Juridisch-administratief dienstverlener, Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen.