Welzijn

Instructeur mbo

BBL

Dit kun je doen na je studie

Werk je als instructeur of wil je graag als instructeur aan het werk in het mbo?
Dan is dit de opleiding voor jou!

Een nieuwe, eenjarige opleiding met een modulaire opzet waarin afzonderlijke onderwerpen de revue passeren (RIJk Onderwijs). Op dit moment wordt bekeken of je per module een certificaat kunt halen, bijvoorbeeld als je al in het bezit bent van een pedagogische didactische aantekening.  Kortom, een afwisselende opleiding waarbij je het geleerde direct kunt toepassen in de praktijk.

Wat doet een instructeur mbo?
De instructeur mbo ondersteunt de docent in het mbo-onderwijs. Je begeleidt de studenten bij hun studie en hun ontwikkeling. Je leidt studenten op voor een vervolgstudie of een baan, biedt waar nodig individuele zorg en voert administratieve taken uit. Samen met de docenten ben je verantwoordelijk voor een prettige en veilige leeromgeving.

Je wordt een Instructeur mbo met hart voor de student en oog voor de docent.

25575, Instructeur mbo

Niveau 4

Middenkaderopleiding
Je leert hier werkzaamheden volledig zelfstandig uit te voeren. Rond je een middenkaderopleiding af met een diploma, dan kun je verder studeren op het hbo.

Je kunt ook in januari bij deze opleiding instromen.

Deze BBL-opleiding duurt 1 jaar.

Toelating

Om toegelaten te worden tot deze specialistenopleiding heb je minimaal een mbo–diploma op niveau 3 nodig. Ook word je uitgenodigd voor een intakegesprek om je optimaal voor te bereiden op deze opleiding binnen Rijn IJssel. Kijk hier voor de verdere procedure.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Voor deze opleiding heb je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig als je stage gaat lopen. Kun je geen VOG aan je stage-instelling overleggen, dan kun je niet op stage en dat heeft gevolgen voor de afronding van je opleiding. De Verklaring Omtrent Gedrag is bedoeld om kwetsbare groepen te beschermen. De VOG vraag je aan in jouw woongemeente. De kosten verschillen per gemeente en zijn voor eigen rekening.

Wat je verder nog wilt weten

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent. 

De opleiding is ingedeeld in 8 periodes van 5 weken (modules). In die weken worden bepaalde thema’s behandeld, bijv. kennis van een groep en het bieden van een veilige leeromgeving. In periode 7 doe je een keuzedeel dat meetelt voor je examen. Gedurende het hele leerjaar voer je ook zelfstandig een keuzedeel uit.

Tijdens je opleiding werk je zelfstandig. Als je alle werkprocessen voor je beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

De opleiding bestaat uit twee delen: het basisdeel en het profieldeel.
De vakken Nederlands, Rekenen, Engels en Burgerschap vormen het basisdeel van de opleiding. Het profieldeel bestaat uit vakken waarin je je beroepskennis en -vaardigheden opdoet.

Welke algemene onderdelen volg je, die helemaal gericht zijn op jouw latere beroep?

 • Begeleiden van studenten bij hun ontwikkeling
 • Werken aan kwaliteit en deskundigheid

En welke profieldelen zijn er?

 • Kennis van een groep, omgaan met een groep
 • Manieren van leren en begeleiden
 • Het aanbieden van onderwijsactiviteiten, didactiek
 • Het bieden van een veilige leeromgeving
 • Samenwerken als een professional
 • Handelen vanuit beleid, visie en kernwaarden
 • Het ondersteunen bij (examen) beoordeling

Dat houdt onder meer in dat je

 • Een lesprogramma opstelt
 • Een begeleidingsplan ontwikkelt
 • Zorg draagt voor huishoudelijke werkzaamheden
 • (Specifieke) ontwikkelingsgerichte activiteiten aanbiedt

Organiseren van de werkzaamheden

 • Je voert coördinerende taken uit
 • Je bouwt en onderhoudt een netwerk
 • Je voert beleidsondersteunende taken uit
 • Je voert beheerstaken uit

Keuzedelen
Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Keuzedelen zijn verplichte examenonderdelen. Gedurende de opleiding volg je twee keuzedelen. Eén individueel en zelfstandig uit te voeren keuzedeel gedurende de opleiding en één keuzedeel in periode 7. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.

Gedurende de opleiding volg je twee keuzedelen. Eén individueel en zelfstandig uit te voeren keuzedeel gedurende de opleiding en één keuzedeel in periode 7. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.

Deze keuzedelen zijn beschikbaar:

 • Digitale vaardigheden gevorderd
 • Diversiteit
 • Duurzaamheid in het beroep D
 • Ondernemend gedrag
 • Expressief talent
 • Jeugd- en opvoedhulp
 • Gezonde leefstijl
 • Bewegen in de buurt
 • ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 4
 • Leider sportieve recreatie

Lees meer over keuzedelen

Rijn IJssel zet zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden.
Er zijn enkele maatregelen doorgevoerd, waardoor de kosten lager zullen zijn dan het prijspeil aangeeft. Zo betaal je voortaan de uitgeversadviesprijs voor boeken en vraagt Rijn IJssel onder andere geen bijdrage meer voor praktijkmaterialen, masterclasses, workshops of eendaagse excursies.

Cursusgeld per jaar - BBL

De minister van OCW heeft het cursusgeld voor schooljaar 2022-2023 (als je op 1 augustus 2022 18 jaar of ouder bent) voor de BBL-opleidingen op niveau Entree en niveau 2 wettelijk vastgesteld op € 258,00 per cursusjaar. Voor BBL-opleidingen op niveau 3 en 4 is het cursusgeld vastgesteld op € 624,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2021-2022)

Leerjaar 1 BBL 
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers circa € 300,00
Keuzedelen maximaal € 75,00
Aanvullende voorzieningen     
Nog niet bekend  

Actueel

In aanwezigheid van onder anderen de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch en Jos Gipmans, directeur Studentzaken bij Rijn IJssel, is vrijdag ‘The Point’...

Bekijk ook eens..

Welzijn

Welzijn

12 opleidingen