Welzijn

Maatschappelijke zorg (koptraject)

BOL

Dit kun je doen na je studie

Jij staat stevig in je schoenen, je beschikt over empathisch vermogen! Je beschikt over  het juiste karakter om jongeren, volwassenen, lichamelijk of verstandelijk beperkten, ouderen te helpen die niet zelfstandig kunnen of mogen wonen. Je kunt cliënten activeren en ondersteunen tijdens recreatieve of arbeidsmatige dagbesteding. Jouw cliënten zijn misschien niet de makkelijkste. Daarom is het heel belangrijk dat je begeleidingsplannen leert opstellen en uitvoeren in overleg met cliënt, familie en andere deskundigen. Zo laat je zo min mogelijk aan het toeval over. Maar heb je wel de ruimte om een band met je cliënt op te bouwen.

Wanneer je werkzaam bent in de woonbegeleiding dien je rekening te houden met wisselende diensten.

Afhankelijk van je uitstroomrichting binnen de maatschappelijke zorg en de doelgroep leer je persoonlijk begeleider te zijn van jongeren, gehandicapten of specifieke doelgroepen.

25477 of 25478, Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg of Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen

Niveau 4

Middenkaderopleiding
Je leert hier werkzaamheden volledig zelfstandig uit te voeren. Rond je een middenkaderopleiding af met een diploma, dan kun je verder studeren op het hbo.

Deze BOL-opleiding (koptraject) duurt 1 tot 1,5 jaar.

Toelating

Je kunt met een diploma van een mbo-niveau 3 of niveau 4 vakopleiding in de richting van welzijn of zorg deze opleiding gaan volgen.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Voor deze opleiding heb je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig als je stage gaat lopen. Kun je geen VOG aan je stage-instelling overleggen, dan kun je niet op stage en dat heeft gevolgen voor de afronding van je opleiding. De Verklaring Omtrent Gedrag is bedoeld om kwetsbare groepen te beschermen. De VOG vraag je aan in jouw woongemeente. De kosten verschillen per gemeente en zijn voor eigen rekening.

Wat je verder nog wilt weten

Dit is een BOL-opleiding. Dat betekent dat je zo’n 60% van de tijd les krijgt op school en 40% in de praktijk bezig bent

Je stroomt in in het derde leerjaar van de reguliere opleiding Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen (PBSD), Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg (PBGZ), Agogisch medewerker GGZ of Thuisbegeleider en je volgt een maatwerktraject in een maatwerkklas. Afhankelijk van, jouw vooropleiding en eventuele vrijstellingen voor ontwikkeling gerichte onderdelen en kwalificerende onderdelen door eerder behaalde diploma’s, volg je die lessen en projecten die nog nodig zijn voor het behalen van het diploma op niveau 4.

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs.

Tijdens de opleiding leer je:

 • Opstellen begeleidingsplannen
 • Verpleegtechnisch handelen en toedienen medicatie (PBGZ)
 • Workshops organiseren, voorlichting advies en deskundigheidsbevordering
 • Financiën, wet en regelgeving
 • Coachen vrijwilligers mantelzorg, onderhouden sociale systeem
 • Coördinerende taken en beleidsontwikeling
 • Netwerken
 • Ethiek
 • Persoonlijke effectiviteit
 • Regievoeren
 • Zingeving
 • Voorbereiding doorstroom hbo

Rijn IJssel zet zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden.
Er zijn enkele maatregelen doorgevoerd, waardoor de kosten lager zullen zijn dan het prijspeil aangeeft. Zo betaal je voortaan de uitgeversadviesprijs voor boeken en vraagt Rijn IJssel onder andere geen bijdrage meer voor praktijkmaterialen, masterclasses, workshops of eendaagse excursies.

Lesgeld per jaar - BOL

Vanwege de coronamaatregelen heeft de minister van OCW het lesgeld voor schooljaar 2021-2022 (als je op 1 augustus 2021 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 608,00 per cursusjaar. Dat is een korting van 50% op het oorspronkelijke bedrag.

Overige kosten (prijspeil 2021-2022)

Leerjaar 1  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 250,00
Keuzedelen maximaal € 75,00
Laptop  
Aanvullende voorzieningen  
Geen  
Leerjaar 2  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 80,00

Hierna kun je doorstromen naar hbo-opleidingen zoals SPH of hbo pedagogiek.

YouChooz

YouChooz is een site met veel informatie over opleidingen en beroepen in de zorg- en welzijnssector. Wil je testen welke opleiding binnen deze sector het beste bij jou past, ga dan naar deze site: www.youchooz.nl.

Actueel

De minister van Onderwijs die langskomt om te luisteren. En een zaal vol mensen uit het onderwijsveld die vragen op de twee sprekers afvuren.