Welzijn

Maatschappelijke zorg (koptraject)

BOL

Dit kun je doen na je studie

Jij staat stevig in je schoenen, je beschikt over empathisch vermogen! Je beschikt over  het juiste karakter om jongeren, volwassenen, lichamelijk of verstandelijk beperkten, ouderen te helpen die niet zelfstandig kunnen of mogen wonen. Je kunt cliënten activeren en ondersteunen tijdens recreatieve of arbeidsmatige dagbesteding. Jouw cliënten zijn misschien niet de makkelijkste. Daarom is het heel belangrijk dat je begeleidingsplannen leert opstellen en uitvoeren in overleg met cliënt, familie en andere deskundigen. Zo laat je zo min mogelijk aan het toeval over. Maar heb je wel de ruimte om een band met je cliënt op te bouwen.

Wanneer je werkzaam bent in de woonbegeleiding dien je rekening te houden met wisselende diensten.

Afhankelijk van je uitstroomrichting en doelgroep leer je Persoonlijk Begeleider te zijn van jongeren, gehandicapten of specifieke doelgroepen.

Aanmelden

Voor schooljaar 2018-2019 kun je je vanaf 1 oktober 2017  aanmelden.
In november 2017 beginnen de intakegesprekken voor dat schooljaar.

92661 of 92662, Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg of Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen

Niveau 4

Middenkaderopleiding
Je leert hier werkzaamheden volledig zelfstandig uit te voeren. Rond je een middenkaderopleiding af met een diploma, dan kun je verder studeren op het hbo.

Deze BOL-opleiding (koptraject) duurt 1 tot 1,5 jaar.

Toelating

Je kunt met een diploma van een mbo-niveau 3 of niveau 4 vakopleiding in de richting van welzijn of zorg deze opleiding gaan volgen.

Let op. Voor een functie binnen de Maatschappelijke Zorg heb je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig, ook al tijdens je stage. Kun je geen VOG aan je stage-instelling laten zien, dan heeft dat gevolgen voor de afronding van je opleiding.

Meld je uiterlijk 1 april 2018 aan
Wil jij komend schooljaar een mbo-opleiding volgen? Meld je dan uiterlijk 1 april 2018 aan. Dan heb je namelijk het recht om toegelaten te worden tot een mbo-opleiding naar keuze. Je moet dan wel de juiste vooropleiding hebben en deelnemen aan verplichte intakeactiviteiten. Dit staat in de wet Toelatingsrecht die vanaf 1 augustus 2017 geldt. Heb je je aangemeld voor 1 april, dan heb je ook recht op een studiekeuzeadvies.

Bekijk hier het filmpje van de overheid over het toelatingsrecht.

 

Wat je verder nog wilt weten

Dit is een BOL-opleiding. Dat betekent dat je zo’n 60% van de tijd les krijgt op school en 40% in de praktijk bezig bent

Je stroomt in in het derde leerjaar van de reguliere opleiding Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen (PBSD) of Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg (PBGZ) en je volgt een maatwerktraject in een maatwerkklas. Afhankelijk van, jouw vooropleiding en eventuele vrijstellingen voor ontwikkeling gerichte onderdelen en kwalificerende onderdelen door eerder behaalde diploma’s, volg je die lessen en projecten die nog nodig zijn voor het behalen van het diploma op niveau 4.

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs.

Tijdens de opleiding leer je:

 • Opstellen begeleidingsplannen
 • Verpleegtechnisch handelen en toedienen medicatie (PBGZ)
 • Workshops organiseren, voorlichting advies en deskundigheidsbevordering
 • Financiën, wet en regelgeving
 • Coachen vrijwilligers mantelzorg, onderhouden sociale systeem
 • Coördinerende taken en beleidsontwikeling
 • Netwerken
 • Ethiek
 • Persoonlijke effectiviteit
 • Regievoeren
 • Zingeving
 • Voorbereiding doorstroom hbo

Lesgeld per jaar

Voor schooljaar 2018-2019 heeft de minister van OCW het lesgeld (als je op 1 augustus 2018 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1155,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2017-2018)

Leerjaar 1  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 230,00-315,00
afhankelijk van het voortraject     
Aanvullende voorzieningen  
Diverse  € 75,00

Hierna kun je doorstromen naar hbo-opleidingen zoals SPH of hbo pedagogiek.

Actueel

Team Rijn IJssel naar finale MBO Debattoernooi

Arnhemse burgemeester opent Rijn IJssel-debattoernooi