Welzijn

Onderwijsassistent

BOL / BBL / Praktijkleerroute (BOL)

Dit kun je doen na je studie

De onderwijsassistent ondersteunt de leerkracht in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Je begeleidt de kinderen en jongeren bij het leren en in hun ontwikkeling. Je biedt waar nodig individuele zorg en voert administratieve taken uit. Samen met de docenten ben je verantwoordelijk voor een prettige en veilige leeromgeving.

25698, Onderwijsassistent

Niveau 4

Middenkaderopleiding
Je leert hier werkzaamheden volledig zelfstandig uit te voeren. Rond je een middenkaderopleiding af met een diploma, dan kun je verder studeren op het hbo.

Deze opleiding duurt 3 jaar.

Toelating

Wettelijke toelatingsvoorwaarden

Om een vakopleiding (niveau 3) of middenkaderopleiding (niveau 4) te volgen, moet je voldoen aan een van de volgende voorwaarden:

 • je hebt een diploma lbo, vbo of vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, vmbo theoretische leerweg, mavo, mavo-vbo of vmbo gemengde leerweg.
 • je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) of vakopleiding (mbo niveau 3).
 • je hebt een bewijs dat je de eerste drie leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen. Of je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Een welkomstgesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

Als je de BBL-opleiding volgt, heb je bovendien een officiële arbeidsovereenkomst (betaald of onbetaald) met een erkend leerbedrijf nodig. Er vindt pas een intakegesprek plaats indien er een werkplek is gevonden. In schooljaar 2022-2023 zijn de lessen op school in het eerste leerjaar op vrijdag.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Voor deze opleiding heb je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig als je stage gaat lopen. Kun je geen VOG aan je stage-instelling overleggen, dan kun je niet op stage en dat heeft gevolgen voor de afronding van je opleiding. De Verklaring Omtrent Gedrag is bedoeld om kwetsbare groepen te beschermen. De VOG vraag je aan in jouw woongemeente. De kosten verschillen per gemeente en zijn voor eigen rekening.

Wat je verder nog wilt weten

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent.

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Het eerste leerjaar is een basisjaar voor deze opleidingen Welzijn waarin je kennis maakt met de diverse onderdelen en uitstroomrichtingen. In dit jaar ontdek je de verschillen en overeenkomsten tussen de verschillende doelgroepen: kinderen, jongeren, volwassenen en gehandicapten.

Alle groepen krijgen dezelfde leerstof. Niveau 3-studenten krijgen extra uren studieloopbaanbegeleiding en studievaardigheden. Aan het einde van dit basisjaar bepalen we op grond van je studieresultaten of je jouw traject vervolgt op niveau 3 of niveau 4 en je kunt kiezen uit de volgende uitstroomrichtingen:

 • Agogisch medewerker GGZ
 • Begeleider gehandicaptenzorg
 • Begeleider specifieke doelgroepen
 • Gespecialiseerd pedagogisch medewerker kinderopvang
 • Onderwijsassistent
 • Pedagogisch medewerker kinderopvang
 • Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg
 • Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen
 • Thuisbegeleider

Wij gaan ervan uit dat jij je goed hebt voorbereid op jouw toekomst en dat je goed weet waarom je deze opleiding wilt volgen. Mocht je er echter tijdens de opleiding achter komen dat dit toch niet voor de juiste opleiding is, dan kun je verder gaan met een van de andere uitstroomrichtingen zonder dat dit studievertraging oplevert.

Ben jij iemand die graag leert in de praktijk? Geniet je van de positieve energie die kinderen uitstralen en praat je liever met kinderen dan over kinderen? Wil je les krijgen in de praktijk van mensen die direct uit de praktijk komen? Wil je je eigen leerproces kunnen sturen? Dan is de praktijkleerroute wellicht iets voor jou!

Voor studenten die een BOL-opleiding in zorg en welzijn willen volgen en vanaf dag één in de praktijk willen leren, biedt Rijn IJssel de praktijkleerroute. Een praktijkgerichte leerroute voor een student die wil leren vanuit ervaringen opgedaan in de praktijk. Je komt direct in contact met de verschillende doelgroepen en leert op die manier alles over kinderen en hun begeleidingsbehoefte. Je volgt jouw beroepspraktijkvorming (BPV of stage) volledig bij een leerbedrijf (stagebedrijf). Daardoor kun je alles wat je leert direct toepassen in de praktijk en je kunt jouw leervraag meenemen naar de onderwijsmomenten. Jouw studieloopbaancoach van Rijn IJssel en de werkbegeleider van de praktijk zorgen voor de goede begeleiding. 

Je bent veel meer in de praktijk aanwezig. Dat betekent dat je vier dagen in de week op je stagelocatie bent. Daardoor bouw je nog meer een band op met kinderen, collega’s en ouders en krijg je nog meer zicht op wat het werkveld nu van jou als professional vraagt.

De praktijkleerroute is een reguliere BOL-opleiding, hierdoor maak je ook aanspraak op studiefinanciering wanneer je 18 jaar of ouder bent. Het reisproduct kun je al wel voor je 18e aanvragen. Je regelt dat in Mijn DUO.

Uitgangspunten van een praktijkleerroute zijn:

 • Meer praktijkuren
 • Opgeleid worden in de praktijk
 • Intensieve begeleiding op locatie
 • Gegarandeerde stageplaats
 • Gepersonaliseerd onderwijs
 • 20 uur per week stage
 • Opdrachten uitvoeren op je stagelocatie
 • AVO-lessen op een onderwijslocatie van Rijn IJssel
 • Praktijklessen op een praktijklocatie

De studenten van verschillende leerjaren zitten bij elkaar in de klas zodat studenten ook met en van elkaar kunnen leren. Om je inzicht te geven in wat dit voor je weekindeling zou kunnen betekenen staat hieronder een voorbeeld van een weekindeling. Deze weekindeling wordt per student in overleg met het werkveld en de begeleidende docenten gemaakt zodat deze tegemoet komt aan jouw ontwikkeling. Uiteraard zijn er wel vaste momenten waarop je klassikale activiteiten hebt met de andere deelnemers van de praktijkleerroute. Deze momenten staan uiteraard vast en zijn verplicht.

Voorbeeld weekindeling

Interesse?

 • Lees meer over de praktijkleerroute bij Innerwaard  of bij Quadraam.
 • Kom langs tijdens een van onze open dagen.
 • Of neem contact op met de locatie Veluwestraat (026 3129770) en vraag naar Tom Krüs.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden.  

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, rekenen en loopbaan & burgerschap. 

Welke algemene onderdelen volg je, die helemaal gericht zijn op jouw latere beroep?

 • Begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling
 • Werken aan kwaliteit en deskundigheid

En welke profieldelen zijn er?

Uitvoeren van lesactiviteiten in overleg met de leraar

 • Je bereidt de uitvoering van lesactiviteiten voor.
 • Je voert lesactiviteiten uit.
 • Je biedt (specifieke) ontwikkelingsgerichte lesactiviteiten aan.

Uitvoeren van taken rondom de lessen

 • Je voert voorwaardelijke werkzaamheden voor het lesprogramma.
 • Voert administratieve taken uit.
 • Je houdt toezicht en begeleidt buiten de lessen.
 • Je voert coördinerende taken binnen de school uit.

Keuzedelen
Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.

Je kunt tijdens de opleiding via keuzedelen nog extra zaken leren voor je beroep die bijdragen aan verdieping van de opleiding. Als je een keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.

We bieden de volgende keuzedelen aan:

 • Digitale vaardigheden gevorderd
 • Diversiteit
 • Duurzaamheid in het beroep D
 • Instroom pabo aardrijkskunde
 • Instroom pabo geschiedenis
 • Instroom pabo natuur & techniek
 • Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4)
 • Spaans in de beroepscontext A2
 • Spaans in de beroepscontext B1
 • Voorbereiding hbo
 • Combifunctionaris IKC / Brede School
 • Expressief talent
 • Jeugd- en opvoedhulp
 • Verdieping onderwijsassistent in VO en MBO
 • Internationaal II: werken in het buitenland
 • Gezonde leefstijl
 • ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 4
 • BSO 8 tot 12 jaar
 • Specialist Passend Onderwijs
 • Leider sportieve recreatie

Lees meer over keuzedelen

Rijn IJssel zet zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden.
Er zijn enkele maatregelen doorgevoerd, waardoor de kosten lager zullen zijn dan het prijspeil aangeeft. Zo betaal je voortaan de uitgeversadviesprijs voor boeken en vraagt Rijn IJssel onder andere geen bijdrage meer voor praktijkmaterialen, masterclasses, workshops of eendaagse excursies.

Lesgeld per jaar - BOL

De minister van OCW heeft het lesgeld voor schooljaar 2022-2023 (als je op 1 augustus 2022 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1239,00 per cursusjaar.

Cursusgeld per jaar - BBL

De minister van OCW heeft het cursusgeld voor schooljaar 2022-2023 (als je op 1 augustus 2022 18 jaar of ouder bent) voor de BBL-opleidingen op niveau Entree en niveau 2 wettelijk vastgesteld op € 258,00 per cursusjaar. Voor BBL-opleidingen op niveau 3 en 4 is het cursusgeld vastgesteld op € 624,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2021-2022)

Leerjaar 1  
Benodigde leermiddelen Leermiddelenlijst BOL
Leermiddelenlijst BBL
Boeken/licenties/readers € 250,00
Keuzedelen maximaal € 75,00
Aanvullende voorzieningen  
Geen  
Leerjaar 2  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 175,00
Keuzedelen maximaal € 75,00
Aanvullende voorzieningen  
Geen  
Leerjaar 3  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers  
Keuzedelen  
Aanvullende voorzieningen  
Geen  

Hierna kun je door naar het hbo, bijvoorbeeld naar de PABO, Lerarenopleiding of Pedagogiek.

YouChooz

YouChooz is een site met veel informatie over opleidingen en beroepen in de zorg- en welzijnssector. Wil je testen welke opleiding binnen deze sector het beste bij jou past, ga dan naar deze site: www.youchooz.nl.

Praktijkleerroute bij Innerwaard of Quadraam

Stichting Innerwaard is een stichting voor primair onderwijs die bestaat uit zeven IKC’s (IKC=integraal kindcentrum)en één reguliere basisschool in de regio Duiven, Westervoort, Groessen en Loo. Bij elkaar opgeteld overkoepelt Innerwaard ruim 2.000 leerlingen en 200 medewerkers. Onder de stichting Innerwaard vallen de volgende scholen:

 • Bernadetteschool in Loo
 • IKC Kameleon in Duiven
 • IKC de Hoge Hoeve in Westervoort
 • Sport IKC Het Startblok in Westervoort
 • IKC de Brug in Westervoort
 • IKC Remigius in Duiven
 • IKC Joannes in Groessen
 • Montessori IKC De Groene Ring in Duiven

Een integraal kindcentrum (IKC) is een organisatie voor kinderen van nul tot dertien jaar, waar onderwijs, opvang en welzijnsactiviteiten zijn samengevoegd. In het geval van de IKC’s van Innerwaard betekent dit dat alle basisscholen samenwerken met kinderopvangorganisatie Zonnekinderen om zodoende samen een IKC te vormen. We bieden bij Innerwaard gegarandeerde stageplaatsen in de kinderopvang en het basisonderwijs aan.

Innerwaard stimuleert de ontwikkeling van kinderen in de breedste zin, zodat ze leren omgaan met zichzelf, de ander en de wereld. Onze missie is dat kinderen, wanneer ze uitgezwaaid worden op onze scholen, zó veel bagage in hun rugzak hebben dat ze helemaal klaar zijn voor de volgende stap in hun leven. Toegerust voor de wereld van nu en morgen.

Innerwaard draagt we vier kernwaarden uit, die we ook wel Innerwaarden noemen. Dit zijn vertrouwen, verbinding, verantwoordelijkheid en vakmanschap.Bekijk hier een filmpje over werken bij Zonnekinderen.

Lees hier meer over de samenwerking met Innerwaard.

Interesse?

Heb jij interesse voor het leren vanaf dag één in de praktijk?

Quadraam is een Gelderse onderwijsgroep die onderwijs biedt aan 12.000 leerlingen op 14 middelbare scholen in de regio Arnhem, De Liemers en Overbetuwe. Het is een van de grootste onderwijsbesturen van Nederland. Bij deze middelbare scholen kunnen leerlingen terecht voor alle onderwijsniveaus, elke school heeft een eigen niveau en profiel. Deze diversiteit zorgt ervoor dat iedere leerling kan kiezen voor de school die bij hem of haar past. Quadraam heeft drie speerpunten vastgesteld die zij belangrijk vinden voor de komende jaren, dit zijn:

 • Ruimte voor talent
 • Ruimte voor samenwerking
 • Ruimte voor duurzaamheid

Wil je meer weten over de inhoud van deze speerpunten of over Quadraam zelf? Bekijk het dan op de site van Quadraam.

Bij de doelgroep van een middelbare school moet je denken aan leerlingen tussen de 12 en 18 jaar. Quadraam biedt stageplaatsen aan op verschillende scholen en locaties. Deze stageplaatsen zijn voor studenten die in het tweede of derde leerjaar zitten van de opleiding onderwijsassistent. Op je praktijkplek van Quadraam ga je een divers pakket aan taken uitvoeren om de leerlingen en docenten te ondersteunen.

Interesse?
Heb jij interesse in het volgen van de praktijkleerroute van Quadraam?

 • Kom langs bij een van onze open dagen.
 • Geef op het keuzeformulier jouw interesse aan voor deze praktijkleerroute.
 • Of neem contact op met de locatie Veluwestraat (026 3129700) en vraag naar Marloes Koster.

Welke leerweg past bij jou?

Beroeps Opleidende Leerweg

3 jarige opleiding

60% op school

Wat is BOL?
Klap uit voor de omschrijving ...

BOL staat voor beroepsopleidende leerweg waarbij je de hele week naar school gaat. Daarnaast loop je in een bepaalde periode van de opleiding stage. Deze stage wordt ook wel beroepspraktijkvorming genoemd (BPV) en dat doe je bij een erkend leerbedrijf. Alle erkende leerbedrijven zijn te vinden op www.stagemarkt.nl.

Locaties

De BOL-opleiding wordt op beide locaties aangeboden: Veluwestraat in Arnhem en Einsteinweg in Elst.

Aanmelden
Beroeps Begeleidende Leerweg

3 jarige opleiding

20% op school

Wat is BBL?
Klap uit voor de omschrijving ...

BBL staat voor beroepsbegeleidende leerweg waarbij je leren en werken combineert. Dit betekent dat je meestal één dag per week naar school gaat en minimaal twee dagen (16 uur) per week bij een leerbedrijf werkt in de sector waar jij voor gekozen hebt. Je hebt dan een leerbaan, voor minimaal 610 klokuren per jaar.

Om een BBL-opleiding te kunnen volgen, heb je uiterlijk 31 december, na de start van de opleiding op 1 augustus, een arbeidsovereenkomst, of onder bepaalde voorwaarden een vrijwilligersovereenkomst, met een erkend leerbedrijf afgesloten. Alle erkende leerbedrijven zijn te vinden op www.stagemarkt.nl.

Aanmelden

Actueel

In aanwezigheid van onder anderen de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch en Jos Gipmans, directeur Studentzaken bij Rijn IJssel, is vrijdag ‘The Point’...

Bekijk ook eens..

Welzijn

Welzijn

12 opleidingen