Welzijn

Pedagogisch medewerker kinderopvang

BOL

Dit kun je doen na je studie

Als pedagogisch medewerker in de kinderopvang werk je met kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Je begeleidt ze in hun ontwikkeling. Ook werk je veel samen en overleg je professioneel met collega’s en ouders. Je kunt werken op het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal of in de buitenschoolse opvang. 

Aanmelden

Voor schooljaar 2018-2019 kun je je vanaf 1 oktober 2017  aanmelden.
In november 2017 beginnen de intakegesprekken voor dat schooljaar.

25486, Pedagogisch Werk (Pedagogisch medewerker kinderopvang)

Niveau 3

Vakopleiding
Je leert hier werkzaamheden zelfstandig uit te voeren.

Deze BOL-opleiding duurt 3 jaar.

Bekijk alle details van deze opleiding in de studiegids.

Toelating

Wettelijke toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot een vakopleiding (niveau 3), heb je een van de volgende diploma’s nodig:

 • kaderberoepsgerichte leerweg: een diploma voor lbo, vbo of vmbo;
 • theoretische leerweg: een diploma voor mavo of vmbo;
 • gemengde leerweg: een diploma mavo-vbo of vmbo;
 • basisberoepsopleiding: een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2);
 • een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen;
 • een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Een intakegesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

Aanvullend

Ook is jouw niveau van Nederlands en rekenen mede bepalend voor de toelaatbaarheid.

Meld je uiterlijk 1 april 2018 aan
Wil jij komend schooljaar een mbo-opleiding volgen? Meld je dan uiterlijk 1 april 2018 aan. Dan heb je namelijk het recht om toegelaten te worden tot een mbo-opleiding naar keuze. Je moet dan wel de juiste vooropleiding hebben en deelnemen aan verplichte intakeactiviteiten. Dit staat in de wet Toelatingsrecht die vanaf 1 augustus 2017 geldt. Heb je je aangemeld voor 1 april, dan heb je ook recht op een studiekeuzeadvies.

Bekijk hier het filmpje van de overheid over het toelatingsrecht.

 

Wat je verder nog wilt weten

Dit is een BOL-opleiding. Dat betekent dat je zo’n 60% van de tijd les krijgt op school en 40% in de praktijk bezig bent. 

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent. 

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

De opleidingen Pedagogisch Medewerker Kinderopvang niveau 3 BOL en Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker Kinderopvang niveau 4 BOL hebben een gemeenschappelijk eerste jaar.

In het tweede jaar van je opleiding kun je kennismaken met de leerafdeling van Kinderopvang SKAR. Kies je hiervoor, dan doe je vier dagen in de week praktijkervaring op. Je wordt dan gezien als echte leidster en niet als stagiair. Je krijgt dan geen toetsen meer, maar je wordt beoordeeld aan de hand van opdrachten.

Let op. Soms heb je voor een functie in de sector zorg en welzijn een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig, ook tijdens je stage. Kun je geen VOG aan je stage-instelling laten zien, dan heeft dat mogelijk gevolgen voor de afronding van je opleiding.

Switchen tussen opleidingen bij Welzijn

Wij gaan er bij Welzijn vanuit dat jij je goed voorbereid op jouw toekomst en dat jij goed weet waarom jij een Welzijnsopleiding wilt volgen. Mocht het echter zo zijn dat jij tijdens het eerste jaar van de opleiding er achter komt dat jij toch niet voor de juiste opleiding hebt gekozen, dan is het mogelijk om binnen Welzijn over te stappen naar een andere opleiding zonder dat dit studievertraging oplevert. Dit komt omdat de leereenheden in het eerste jaar dezelfde thema’s behandelen.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden.  

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, rekenen en loopbaan & burgerschap. 

Welke algemene onderdelen volg je, die helemaal gericht zijn op jouw latere beroep?

 • Begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling
 • Werken aan kwaliteit en deskundigheid

En welke profieldelen zijn er

 • Opvoeden en ontwikkelen van het kind/de kinderen in de kinderopvang
 • Je voert gesprekken met ouders/vervangende opvoeders en het kind.
 • Je stelt een activiteitenprogramma op.
 • Je maakt een plan van aanpak voor de begeleiding.
 • Je zorgt voor uitvoering van een dagprogramma.
 • Je biedt persoonlijke verzorging.
 • Je draagt zorg voor huishoudelijke werkzaamheden.

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie. De keuzedelen zijn in ontwikkeling.

Lesgeld per jaar

Voor schooljaar 2018-2019 heeft de minister van OCW het lesgeld (als je op 1 augustus 2018 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1155,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2017-2018)

Leerjaar 1  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/syllabi € 270,00-380,00
Aanvullende voorzieningen     
Geen  
Leerjaar 2  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/syllabi € 185,00
Aanvullende voorzieningen  
Geen  
Leerjaar 3  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/syllabi € 150,00
Aanvullende voorzieningen  
Geen  

Hierna kun je doorstromen naar de niveau 4-opleidingen Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker Kinderopvang, Onderwijsassistent, Gespecialiseerd Medewerker Maatschappelijke Zorg en Sociaal Cultureel Werk.

Actueel

Michiel Scheffer bezoekt praktijkleerroute zorg bij Rijn IJssel

Gedeputeerde Michiel Scheffer bezoekt woonzorgcentrum Tertzio in Elst waar Rijn IJssel de zogenoemde praktijkleerroute verzorgt.