Welzijn

Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg (koptraject)

BOL

Dit kun je doen na je studie

Jij staat stevig in je schoenen, je beschikt over empathisch vermogen! Je beschikt over  het juiste karakter om jongeren, volwassenen, lichamelijk of verstandelijk beperkten, ouderen te helpen die niet zelfstandig kunnen of mogen wonen. Je kunt cliënten activeren en ondersteunen tijdens recreatieve of arbeidsmatige dagbesteding. Jouw cliënten zijn misschien niet de makkelijkste. Daarom is het heel belangrijk dat je begeleidingsplannen leert opstellen en uitvoeren in overleg met cliënt, familie en andere deskundigen. Zo laat je zo min mogelijk aan het toeval over. Maar heb je wel de ruimte om een band met je cliënt op te bouwen.

Wanneer je werkzaam bent in de woonbegeleiding dien je rekening te houden met wisselende diensten zoals nacht- en weekenddiensten en werken op feestdagen.

Afhankelijk van je specialisatie binnen de maatschappelijke zorg en de doelgroep wordt je persoonlijk begeleider van cliënten met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking of een andere specifieke hulpvraag.

25779, Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg

Niveau 4

Middenkaderopleiding
Je leert hier werkzaamheden volledig zelfstandig uit te voeren. Rond je een middenkaderopleiding af met een diploma, dan kun je verder studeren op het hbo.

Deze BOL-opleiding (koptraject) duurt 1 tot 1,5 jaar.

Toelating

Je kunt met een diploma van een mbo-niveau 3 of niveau 4 vakopleiding in de richting van welzijn of zorg deze opleiding gaan volgen.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Voor deze opleiding heb je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig als je stage gaat lopen. Kun je geen VOG aan je stage-instelling overleggen, dan kun je niet op stage en dat heeft gevolgen voor de afronding van je opleiding. De Verklaring Omtrent Gedrag is bedoeld om kwetsbare groepen te beschermen. De VOG vraag je aan in jouw woongemeente. De kosten verschillen per gemeente en zijn voor eigen rekening.

Wat je verder nog wilt weten

Dit is een BOL-opleiding. Dat betekent dat je zo’n 60% van de tijd les krijgt op school en 40% in de praktijk bezig bent

Je komt in een klas met studenten die allemaal een diploma hebben op niveau 3 in de richting zorg of welzijn. Afhankelijk van jouw vooropleiding en de hiervoor verleende vrijstellingen voor het onderwijs of kwalificerende onderdelen van de opleiding, volg je lessen en projecten die nog nodig zijn voor het behalen van het diploma op niveau 4.

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs.

Tijdens de opleiding leer je:

 • Opstellen begeleidingsplannen
 • Zorgtechnische handelingen en toedienen medicatie
 • Workshops organiseren, voorlichting advies en deskundigheidsbevordering
 • Financiën, wet en regelgeving
 • Coachen vrijwilligers mantelzorg, onderhouden sociale systeem
 • Coördinerende taken en beleidsontwikeling
 • Netwerken
 • Ethiek
 • Persoonlijke effectiviteit
 • Regievoeren
 • Zingeving
 • Voorbereiding doorstroom hbo

Rijn IJssel zet zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden.
Er zijn enkele maatregelen doorgevoerd, waardoor de kosten lager zullen zijn dan het prijspeil aangeeft. Zo betaal je voortaan de uitgeversadviesprijs voor boeken en vraagt Rijn IJssel onder andere geen bijdrage meer voor praktijkmaterialen, masterclasses, workshops of eendaagse excursies.

Lesgeld per jaar - BOL

De minister van OCW heeft het lesgeld voor schooljaar 2022-2023 (als je op 1 augustus 2022 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1239,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2021-2022)

Leerjaar 1  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 250,00
Keuzedelen maximaal € 75,00
Laptop  
Aanvullende voorzieningen  
Geen  
Leerjaar 2  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 80,00

Hierna kun je doorstromen naar hbo-opleidingen zoals SPH of hbo pedagogiek.

YouChooz

YouChooz is een site met veel informatie over opleidingen en beroepen in de zorg- en welzijnssector. Wil je testen welke opleiding binnen deze sector het beste bij jou past, ga dan naar deze site: www.youchooz.nl.

Actueel

In aanwezigheid van onder anderen de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch en Jos Gipmans, directeur Studentzaken bij Rijn IJssel, is vrijdag ‘The Point’...

Bekijk ook eens..

Welzijn

Welzijn

12 opleidingen